Žodžių Vėjai reikšmės

vėjas - vėjas 1. gulsčia oro srovė: Palankus, šoninis, priešinis v. Stiprus, smarkus, šaltas, švelnus v. ~o malūnas. Šiaurės v. pučia. Dvelkia ~elis. Kyla v. Sunku eiti prieš ~ą. Eina kaip v. (smarkiai). Išleido grūdus per ~ą (nusiautė). 2. b. menkinamai vėjavaikis: Kokia tu v.! ~ų rožė. (geogr. diagrama, vaizduojanti kurios nors vietos vėjo krypčių dažnumą...
vėjopatis - vėjopatis mit. vėjų valdovas.
vėjomatis - vėjomatis žr. vėjamatis.
vėjarodis - vėjarodis prietaisas vėjo krypčiai (ir greičiui) nustatyti.
vėjamatis - vėjamatis prietaisas vėjo stiprumui matuoti.
vėjavaikis - vėjavaik|is, vėjavaikė dkt. menkinamai nerimtas žmogus, pliuškis.
vėjagaudis - vėjagaud|is, vėjagaudė dkt. menkinamai vėjavaikis.
vėjagalvis - vėjagalv|is, vėjagalvė dkt. menkinamai vėjavaikis.
vėjinė - vėjinė lenta prie stogo krašto, kad vėjas jo neardytų, driblentė vėjin|is, vėjinė -> vėjas 1: Vėjinė malūnas Žiūrėk: [vėjas].
vėjinis - vėjin|is, vėjinė -> vėjas 1: Vėjinis malūnas Žiūrėk: [vėjas].
vėjelis - aa šviesa švelnus vėjo ba vėjas nuo 4 iki 31 mylių (nuo 6 iki 50 kilometrų) per valandą kažkas lengvai padaryti pavarža lengvai judėti greitai ir Mundri
vėjaraupiai - vėjaraupiai dgs. med. virusinė užkrečiama vaikų liga, pasireiškianti vandeningomis odos pūslelėmis (varicella).
vėjingas - vėjing|as, vėjinga labai vėjuotas: Naktis buvo tamsi ir vėjinga.
vėjovarta - vėjovarta žr. vėjavarta 2 Žiūrėk: [vėjavarta].
vėjavarta - vėjavart|a 1. vėjo išverstas medis, vėtralauža. 2. vėjo sukeltas medžių vertimas iš šaknų.
vėjavaikiauti - vėjavaik|iauti, vėjavaikiauja, vėjavaikiavo menkinamai būti vėjavaikiu. vėjavaikiavimas.
vėjapūta - vėjapūta 1. vėjo supustyta kalvutė. 2. vėjo užpučiama vieta. 3. b. tarm. vėjavaikis. 4. žr. vėjaraupiai.
vėjavaikiškas - vėjavaikiš|kas, vėjavaikiša -> vėjavaikis. vėjavaikišai prv. vėjavaikišumas.
vėjokšnis - vėjokšnis šelnus, silpnas vėjelis.
vėjininkas - vėjinink|as, vėjininkė dkt. menkinamai vėjavaikis.
vėjažuvė - vėjažuvė zool. verslinė labai laiba žuvis, giminiška skraidančioms žuvims, prie Lietuvos pakrantės atnešama vakarų vėjo (Belone belone).
vėjalaužos - sumažinti arba jei su grubus valymo smūgių cukranendrių, rimbo kirtis sumažinti plyšių (kaip drabužis), kad būtų galima nustatyti spalvą apačioje kritikuoti cuttingly smarkiai sumažinti sumažinti negailestinga aktą, taip pat ilgai supjaustyti arba insultas paduotas tarsi negailestinga dekoratyvinių įpjova drabužis Pasipylė su šiukšlių (nuo medienos ruoša)...
vėjavaikiškumas - vėjavaikiškùmas. → vėjavaikiškas: Iš tėvo greičiausiai nė nedrįso prašyti pinigų tokiam reikalui, nes, aišku, žmogus tai būtų palaikęs vėjavaikiškumu. Atrodo, kad čia nekiltų klausimo dėl Kazio Binkio tariamojo vėjavaikiškumo. Svarbu rimtumas, ne vėjavaikiškumas.
veja - veja 1. jauna žolė. 2. pievelė 1 vyti, veja, vijo 1. versti eiti ar bėgti, ginti, varyti: Veja arklius. Vyk jį laukan. Veja iš namų. Siaubo vejamas bėgo. 2. iš paskos bėgant ar važiuojant, stengtis priartėti ar pagauti: Veja žvėrį, stirną. prk.: Vasarą darbas darbą veja (daug darbų). Bėda bėdą veja (daug bėdų). sngr.: Šuo vejasi kiškį. ijimas ijimasi...
vejos - archajiškas atvira erdvė tarp miškai glade žemės (aplink namą ar sodą arba parką), kuri yra padengta žole ir yra nuolat šienaujama santykinai tolygus sluoksnis bakterijų apimančią mitybinės terpės paviršių
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž