Žodžių Užlinguoti reikšmės

užlinguoti - užling|uoti, užlinguoja, užlingavo 1. linguojant užmigdyti, užliūliuoti: Užlinguoti kūdikį. 2. linguojant išauginti: Ten močiutė užlingavo raudomis mane (poez.). užlingavimas.
linguoti - ling|uoti, linguoja, lingavo 1. supti: Vaiką lopšyje linguoti 2. suptis, siūbuoti: Dabar linguokit kalne, rugeliai (d.). Po mano kojų žemė lingavo. Tenai grėbė ir valiavo, net lanka lingavo (labai garsiai valiavo). 3. linkčioti: Galvą linguoti 4. lėtai, sunkiai eiti, važiuoti: Pabėgėliai lingavo keliu. lingavimas.
išlinguoti - išling|uoti, išlinguoja, išlingavo 1. įsupti: išlinguok mane gerai sūpynėse. 2. linguojant išeiti: Vyrai išlingavo į laukus. išlingavimas.
sulinguoti - suling|uoti, sulinguoja, sulingavo imti linguoti: sulingavo medžiai, sušvokštė giria. sulingavimas.
palinguoti - paling|uoti, palinguoja, palingavo 1. pasupti, paliūliuoti: Eik palinguok vaiką. 2. kiek linguoti (galvą): Nieko neatsakė, tik galvą (galva) palingavo. palingavimas.
įlinguoti - įling|uoti, įlinguoja, įlingavo 1. linguojant įeiti: įlingavo į kambarį. 2. įsupti: Įlinguoti sviedžiamą akmenį. įlingavimas.
cilinguoti - cilingúoti,-úoja, -ãvo 1.skambinti:Prie akmenio visados sėdėdavo nebylys ir cilinguodavo varpeliu 2.skambėti:Nustojo varpeliai graudingai cilingavę, vargonai storai paleidžia dūdas suskambinti:Kad sucilingãvo visais varpais – ko neapkurtino!
pudlinguoti - labai mažas baseinas paprastai purvinas arba purvinas vanduo žemiškas mišinys (kaip iš molio, smėlio ir žvyro) dirbo, o šlapias į kompaktišką masę, kuri tampa nelaidus vandeniui, kai sausa ba plonas mišinys dirvožemio ir vandens augalų puddling purvinas ar drumsti jukinys dirbti (šlapias žemės ar betono mišinys) į tankus nepralaidaus masinio b klausimu (gele...
driblinguoti - išduoti sporadiškai ir mažas bitai leisti arba sukelti mažėti lašai mažai mažai varyti iš eilės šiek tiek čiaupus ar atsimuša su rankų, kojų, arba klijuoti