Žodžių Tvankus reikšmės

tvankus - tvank|us, tvanki karštas ir drėgnas (apie orą); sunkus kvėpuoti, slogus, troškus: Sunku tvankiame ore kvėpuoti. tvanki diena. Tvankus, pridrėkęs kambarys. tvankiai prv. tvankumas: Kambaryje jautėsi tvankumas.
švankus - švank|us, švanki, švank|us, švanki 1. padorus, garbingas, mandagus: Švankus vyras. 2. smagus, vikrus: švanki ranka. švankiam vyrui joks darbas dirbti nesunku. švankiai prv.: Šok, mergyte, švankus, mink kojeles tankiai (d.). švankumas.
tankus - tank|us, tanki priešingai retas. 1. esantis arti vienas kito: tankūs krūmai. tanki žolė. 2. kuris su mažomis skylelėmis, mažais tarpeliais: Tankus tinklas. tankios šukos. tanki drobė. 3. skubus: Jo labai tanki kalba. tankūs žingsniai. 4. žr. dažnas 1. tankiai prv.: Retai sėjau, tankiai dygo. Ji moka plonai verpti, tankiai austi. Jis tankiai kalba (greit žodžiu...
tvankumas - piktas, piktas trūksta gyvybingumo ar palūkanų Stodgy, nuobodu slegianti kvėpavimo beveik
trankus - trank|us, tranki 1. trankantis, kratus: Labai trankus, duobėas kelias. 2. keliantis trenksmą, triukšmą, smarkus: Trankus variklio darbas. tranki muzika. trankusis priebalsis (lingv.). Uždainuok šankią, trankią dainą. trank|iai prv.: Ji trankus vaikščioja, trankus duris varsto. Kaskart trankiau (smarkiau) šnekėjosi. trankumas.
šankus - šank|us, šanki 1. gerai, aukštai šokantis: Šankus arklys. šanki karvė. 2. prk. greitas, vikrus: šanki moteris. šankiai prv. šankybė šankumas.
slankus - slank|us, slanki 1. kuris labai slenka, slenkantis: Slankus krantas. slankusis gruntas (geol. vandens prisotintas, birus). slankusis sniegas. Slankus šienas. Slankiosios ašys (tech. išstumiamosios). Beržinis pleištas slankus, slenka atgal. 2. prk. paslankus, uolus: Jis slankus - eina ir eina visur. Slankus į darbą. 3. kintamas, paslankus: slankusis grafikas (ekon.). sla...
nešvankus - nešvank|us, nešvanki bjaurus: nešvankūs žodžiai. nešvankios dainos. nešvankiai prv. nešvankumas.
blankus - blank|us, blanki 1. neaiškus, neryškus: Blankus mėnuo. blanki šviesa. 2. pabalęs, blyškus: Blankus veidas. 3. prk. silpnai atliktas, prastas, menkas: Blankus paveikslas. Blankus eilėraštis. Blankios rungtynės. blankiai prv. blankumas.
tvanktis - tvanktis drobinė juosta blauzdai apvynioti, kad nepleišėtų.
parankus - parank|us, paranki patogus, tinkamas: Parankus kirvis, dalgis. Ar tau paranku nešti tą ryšulį? Taip bus parankiau. parankiai prv. parankumas.
palankus - palank|us, palanki 1. pritariantis, simpatizuojantis: Jis mums palankus žmogus. 2. tinkamas: Palankus vėjas pučia (tinkamas plaukti). Dabar palankiausios sąlygos mokytis. 3. lengvai palenkiamas, lankstus: Palankus medis. 4. tarm. nuolankus, klusnus. palankiai prv. palankumas.
netankus - dirbo ne standžiai pritvirtinti ar saugiai pritvirtintas b (1) iš dalies be priedų
atrankus - atrank|us, atranki gerai atrenkantis. atrankiai prv.
tvanksoti - tvankso|ti, tvankso, tvanksojo telkšoti: Kelyje tvankso valkos prilyto vandens. tvanksojimas.
pašankus - pašank|us, pašanki 1. toli, aukštai šokantis: Kumelaitė labai pašanki. 2. miklus, vikrus: Vaikas labai guvus, pašankus ir linksmas. pašankiai prv. pašankumas.
paslankus - paslank|us, paslanki 1. veiklus, judrus: Paslankus vaikinas. Vadovybė buvo paslanki ir veikli. 2. galintis judėti, keisti padėtį: paslanki aparato detalė. paslankiai prv. paslankumas.
nuolankus - nuolank|us, nuolanki kuris greitai paklauso, tuojau nusileidžia; lipšnus, malonus: Nuolankus tarnas, pavaldinys. nuolankiai prv.: nuolankiai jus prašau. nuolankumas: Jis rodo didelį nuolankumą mums.
neslankus - mažinti ar jų išvengti slydimo
išrankus - išrank|us, išranki kuris daug renkasi: Jis neišrankus - valgo viską. Išrankus skonis. išranki mergina. prk.: Linai dirvai neišrankūs. išrankiai prv. išrankumas.
tvanka - tvank|a karštas ir drėgnas oras, tvankumas, troškumas: Vidudienio tvanka Po tokios tvankos bus perkūnija 2 tvanka pylimas sulaikyti vandeniui, užtvanka: Išnešė malūno tvanką.
prielankus - prielank|us, prielanki malonus, draugiškas, palankus: Jis visiems prielankus prielankiai prv.: Jis man prielankiai nusistatęs. prielankumas.
neparankus - pasenęs ydingas archajiškas nepalanki, nepalanki trūksta miklumas ar įgūdžių (rankų)
nepalankus - o ne, priešingai b išreikšti nepritarimą neigiamą
nepaslankus - trūksta vikrumas, Fertyczność arba malonė
nenuolankus - ne didžiuotis savo ar išdidus ne arogantiški ar ryžtingesnis atspindinti, išreikšdamas, ar siūlomi pagarbos ar pateikiant dvasia
tvankyti - tvankyti, tvanko, tvankė vynioti tvankčiais: Blauzdas t. tvankymas.
tvankinti - tvankin|ti, tvankina, tvankino daryti, kad būtų tvanku; būti tvanku: Bus lietaus, kad taip tvankina. tvankinimas 2 tvankin|ti, tvankina, tvankino 1. priežodis tvinkti 1. 2. priežodis tvinkti 3. tvankinimas Žiūrėk: [tvinkti] [tvinkti 3 ].
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž