Žodžių Temzs reikšmės

Temzė - \ Temz, thāmz, tāmz \ upės 15 mylių (24 kilometrų) SE Connecticut, į Long Island Sound \ temz \ upės 135 mylių (217 km) Kanada SE Ontario teka S estuarijų (upės žiočių) teka S
Templis - šventykla bažnyčia
temsta - arba valdytojas, atstovas, veiksmo ar objekto, ypač jai arba kuriuo jo paties
tempas - temp|as 1. muzikos kūrinio atlikimo greitis: Sulėinti tempą. 2. vyksmo greitis, sparta: Darbo tempas.
temptis - temp|tis, tempiasi, tempėsi 1. -> tempti. 2. prk. augti: Vaikas pradėjo temptis 3. prk. stengtis įtempti jėgas: tempkitės, kad suspėtumėte. tempimasis.
teminis - temin|is, teminė -> tema 1: Teminis vakaras. teminė paroda Žiūrėk: [tema].
tembras - tembras garso atspalvis, priklausomas nuo obertonų.
temstant - Naudojamas kaip funkcija žodis, reiškiantis buvimą ar pasireiškimas, arba šalia
tempimas - pratęsti (1 galūnių ar kūno) atsilošęs pasiekti pratęsti
tema - tema, temos 1. kūrinio, pasikalbėjimo, tyrinėjimo objektas: Paskaitos, veikalo t. Nukrypti nuo temos. 2. užduotis, teiginys, kurį reikia išplėsti. 3. pagrindinis muzikos kūrinio motyvas: T. su variacijomis.
temptuvas - temptuvas tech. prietaisas kam tempti: Sruogos t.
tempiklis - vienas, kad tęsiasi, ypač tai įtaisas ar mašina tempimo arba plėsti kažką b perdėtai istoriją Dangus aa plytų ar akmens nustatyta su savo ilgio lygiagrečiai sienos ba medienos ar strypo paviršiaus, ypač kai horizontalaus įrėminti kaklaraištis dirbti įrenginį už sergančio, sužeisto ar miręs asmuo lazdele ar baro, išplėsti tarp dviejų kėdės ar stalo koj...
tematinis - , su jomis susijusių arba sudarantys temą arba susijusių su žodžio b balsiai žodžio kamiene paskutinė dalis stiebo prieš galūninės pabaigos
tematikos - bendrųjų argumentavimo formas dirba galimą motyvuojamosios b argumentas, priežastis aa išdėstytą argumentą, ar ekspozicija b diskursas arba diskurso skyriuje
temti - tem|ti, temsta, temo 1. darytis tamsu; eiti tamsyn: Jau temsta, tuoj bus naktis. Sugrįžo temstant. 2. darytis tamsiam, netekti šviesos: Saulė temsta. 3. prastėti regėjimui: Akys temsta. 4. prk. netekti nuovokos (apie protą, sąmonę): Sąmonė ėmė temti (nykti). Protas temsta. 5. būti kur užeinant nakčiai, užklupti tamsai: Kur tave vakar tamsa temo? Miške juos ė...
Temperacija - temperãcija [lot. temperatio — darnumas], muz. sistemos garsų aukščio koregavimas.
tempti - temp|ti, tempia, tempė 1. daryti, kad tįstų, tęsti: Virvę tempti Siaura oda, reikia tempti sngr.: Vieni autuvai tempiasi, kiti traukiasi. 2. daryti tęsiant: Vielą tempia iš geležies. 3. traukti, vilkti: tempk, ar patempsi tą maišą? Ožka neina, reikia tempte tempti Vežimą tempė du arkliai. 4. šnek. gabenti, nešti: Ką tik radęs, senis viską tempia į namus. ...
templė - templė šaunamojo lanko virvelė, styga.
temperamentas - temperamentas psichikos procesų jėgos, paslankumo ir pusiausvyros darinys: Sangviniškas, choleriškas, melancholiškas, flegmatiškas t. Karštas, šaltas t. Gyvas t.
tempera - tempera 1. dažai iš pigmento ir emulsijos. 2. tapysena tais dažais.
temdyti - temd|yti, temdo temdė 1. priežodis temti 2: Mėnuo temdo saulę. 2. priežodis temti 3: Ašaros akis temdė. 3. priežodis temti 4: Protą temdyti 4. gaišinti ligi sutemstant: Leiskit namo eiti, netemdykit. temdymas Žiūrėk: [temti] [temti] [temti].
temdinti - temdin|ti, temdina, temdino žr. temdyti.
tematika - tematika kūrinio, kūrybos, leidinių temų visuma.
temperamentingas - temperamenting|as, temperamentinga pasižymintis karštu temperamentu: Temperamentingas šokis. temperamentingai prv. temperamentingumas.
temperuoti - skiesti, reikalavimus, arba sušvelninti didinant ar ką nors kita, vidutinio sunkumo įtaka
temptelėti - temptelė|ti, temptelėja, temptelėjo timptelėti.
temperatūra - temperatūra 1. šiluma ar šaltis, matuojami termometru: temperatūra kyla, krinta. Didelė, maža temperatūra. Nulinė temperatūra. Matuoti temperatūrą. 20 laipsnių temperatūroje. 2. kūno šiltumas: Normali temperatūra. (karščio nėra). 3. žr. karštis.
temperamento - , su jomis susijusių arba kylantys iš temperamento konstitucinės
temperamentingai - , su jomis susijusių arba kylantys iš temperamento konstitucinės
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž