Žodžių Tasus reikšmės

tąsus - tąs|us, tąsi kuris tįsta: Tąsus molis, medis, metalas. tąsi tešla. tąsumas.
alsus - als|us, alsi 1. alsinantis, varginantis, sunkus: Alsus darbas. Alsus ėjimas per krūmus. 2. troškus, tvankus: Alsus oras. Karštyje alsu vaikščioti. alsiai prv.: Nealsiai vežė bėri žirgyčiai (d.). alsumas.
narsus - nars|us, narsi labai drąsus, nebijantis pavojų: Narsus kareivis, partizanas. narsiai prv.: Narsus kautis, gintis. narsybė narsumas: Visi stebėjosi jo narsumu.
grasus - gras|us, grasi 1. grasinantis, grūmojantis, baisus: Grasus pavojus, priešas. Grasus balsas. Grasus debesis. 2. atgrasus, atstumiantis, nemalonus: Grasus valgis. grasu tuos vaistus gerti. grasi kalba. grasiai prv. grasumas : Pavojus artėjo visu grasumu.
gausus - gaus|us, gausi daug apimantis, esantis didelio kiekio, apstus: Gausus būrys. Gausus derlius. Gausus lietus. Gausios malonės. gausiai prv.: Gausus apdovanoti. Javai gausus užderėjo. gausybė: Pasipylė žmonių kaip iš gausybės rago (daug). gausumas.
garsus - gars|us, garsi 1. skardus, skambus, garsingas: Garsus varpas, balsas. Garsus rytmetys (viskas girdėti). Garsi salė. 2. plačiai žinomas, žymus: Garsus žmogus, rašytojas. garsiai prv. garsumas.
dvasus - dvas|us, dvasi greit dvesiantis.
balsus - bals|us, balsi garsus, skardus; kuris su geru balsu: balsi salė (kurioje garsiai skamba). balsi armonika. balsiai prv.: Balsus kalbėti, juoktis. balsumas.
baisus - bais|us, baisi 1. keliantis baimę, gąsdinantis: Baisus žvilgsnis, įvykis. baisi audra. 2. bjaurus, atgrasus: Baisus kelias. Visas purvinas - baisu žiūrėti. 3. piktas, nuožmus: Baisus šuo. 4. prk. labai didelis: Baisus trobesys, kalnas. baisi nelaimė. Baisus džiaugsmas. baisiai prv. 1. baimę keliančiai, baugiai: Jis atrodė baisus 2. prk. labai: Baisus gražu. Bai...
smalsus - smals|us, smalsi 1. kuris labai viskuo domisi, viską nori žinoti: smalsi mergaitė. Smalsus protas. Smalsūs žvilgsniai. smalsu buvo jam pamatyti. 2. žr. smilus 1. smalsiai prv. smalsumas Žiūrėk: [smilus].
skalsus - skals|us, skalsi 1. ilgai užtenkamas, skelsiantis: skalsi duona, mėsa. Beržinės malkos skalsios. skalsu (linkėjimas valgantiems)! prk.: Miegas buvo skalsus, be sapnų. 2. gausus, sodrus: Lietus buvo nesmarkus, bet skalsus Skalsios ašaros našlaičių (folkloras). skalsiai prv.: Skalsus šeria gyvulius. Gaili rasa skalsus krinta. skalsybė skalsumas.
klausus - klaus|us, klausi 1. turintis gerą klausą: klausios ausies žmogus. 2. paklusnus. klausumas.
blausus - blaus|us, blausi 1. apsiniaukęs, ūkanotas: Blausus dangus, oras. 2. neryškus, blankus: blausi šviesa. 3. neblizgus, matinis: Blausus stiklas. 4. apsiblausęs, paniuręs: Blausus veidas. Blausios akys. blausiai prv. blausumas.
negausus - retai, išsibarsčiusios elementus; ypač tankiai auginami arba nusistovėjusią
atgrasus - atgras|us, atgrasi grasus, nemalonus, atstumiantis: Atgrasus valgis. Be darbo būti atgrasu. atgrasiai prv.: atgrasiai rūgštus. atgrasumas.
paklausus - paklaus|us, paklausi turintis paklausą: Paklausios prekės. paklausumas.
nesmalsus - nėra įprastinis smalsumą nesusidomėjusius
klusus - klus|us, klusi gerai girdintis, klausus, ausylas: Klusios ausys. Kiškis - klusus gyvulys. klusumas.
grisus - gris|us, grisi žr. grasus.
dumsus - dumsùs,-ì 1.tamsus ir miglotas:Dum̃sios naktys, kas gali eiti? dumsù Šiąnakt, eidamas namo, paklydau – buvo labai dumsù 2. neaiškus, nesuprantamas:Pati reformacijos pradžia Lietuvoje yra gana slapi ir dumsi
dulsus - dulsùs,-ì 1. duslus 1: Dulsùs balsas Tavo balsas labai dulsùs, aš negaliu nė suprasti, ką tu kalbi Jo labai dulsì kalba Tyki dulsi upelė tekėjo | Dulsùs žmogelė buvo(tylus, nuolaidus, lėtai dirbantis) dul̃siai Dainuoja dul̃siai Jis labai dul̃siai kalba Ir užgirdau gegutėlę taip dulsiai ku...
delsus - dels|us, delsi nerangus, neskubus, gaišus: Jis neryžtingas, delsus delsumas.
nepaklausus - nėra patrauklus paprastas, nuobodu
drąsus - drąs|us, drąsi 1. drįstantis, nebijantis: Drąsus jūreivis. Vienam nedrąsu toli keliauti. 2. be baimės atliktas: Drąsus žygis. drąsiai prv. drąsybė: Rodyti savo drąsybę. drąsumas: drąsumas jo neapsakomas.
šviesus - švies|us, šviesi priešingai tamsus. 1. kuris šviečia, apšviestas: šviesi aušrelė aušta. šviesi naktis. Išauš šviesus pavasaris. Su sniegu bus šviesiau (geriau matyti). prk.: Šviesus gyvenimas. 2. kuris balto atspalvio: Šviesios spalvos. Šviesūs plaukai. 3. gerai matantis: Šviesios jo akys. 4. prk. mokytas, apsišvietęs: Šviesus žmogus. Šviesus protas. 5...
netiesus - klajojo, žiedinė sankryža
neteisus - žalingas, nesąžiningas ar neteisingas veiksmas veiksmas ar elgesys, padarant žalos be dėl kurstymo ar tiesiog sukelti ba pažeidimas ar kišimosi į kitos teisėtų teisių, ypač civilinės teisės pažeidimas kažkas negerai, amoralus, ar neetiška, ypač principai, praktika ar veiksmai prieštarauja teisingumas, gerumas, nuosavas kapitalas, ar teisė yra valstybės, poz...
įgrisus - įgris|us, įgrisi žr. įkyrus.
nedrąsus - nedrąs|us, nedrąsi baugštus, bailus: nedrąsi mergaitė. nedrąsu prašyti. nedrąsiai prv. nedrąsumas.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž