Žodžių Tęš reikšmės

tešla - tešla skystyje įmaišytų miltų masė: Skysta, tiršta t. Duonos t. Užmaišyti, minkyti tešlą. T. rūgsta, kyla.
tešmuo - tešm|uo, tešmens v. žinduolių patelių pieno liaukos: Karvės, ožkos tešmuo.
tešlius - magnetinio srauto tankio vienetas metrų kilogramas Antrojo sistemos ekvivalento į vieną Weber už kvadratinį metrą
tešlinis - tešlin|is, tešlinė -> tešla: tešliniai kukuliai.
teškėti - teškė|ti, teška, teškėjo 1. tikšti, kristi tiškant, lašėti: Teška vandens lašai. Kibirkštys teška. Teškėti purslais. Dieną teška, naktį treška (apie ankstyvo pavasario orą). 2. prk. sklisti sutrūkus, sudužus (apie stiklus, puodus, kiaušinius): Nuo šaudymo teškėjo stiklai. teškėjimas.
teškinti - teškin|ti, teškina, teškino 1. daryti, kad tikštų: Sparnais teškinti vandenį. 2. daužyti: Stiklus teškinti teškinimas.
teškenti - tešk|enti, teškena, teškeno pamažu teškėti; kristi, bėgti teškant: Į langų stiklus ėmė teškenti lietus. Upelis bėgo teškendamas. teškenimas: Išgirdau irklų teškenimą.
tešlainis - tešlainis 1. toks saldžios tešlos kepinys. 2. žr. sausainis 2 Žiūrėk: [sausainis].
teškenimas - nutraukti išbraukiant arba barbenimas trankyti, laidyti, ar trauka smarkiai purslų, purslai griuvėsiai, sunaikinti
teatriškas - teatrišk|as, teatriška būdingas teatrui. teatriškai prv. teatriškumas.
teatrališkas - teatrališk|as, teatrališka 1. žr. teatriškas. 2. prk. ne visai natūralus, vaidinamas: Teatrališkas mostas. teatrališkai prv. teatrališkumas.
teatrališkumas - aa darbas (kaip filmą ar žaisti) pasižymi ekstravagantiška "teatrališkumo", ir sklypo ir fizinio veiksmų per apibūdinimo b vyrauja dramatiškas literatūros žanras yra, tokia darbų kažką panašaus Melodrama ypač sensacingą ar teatro kokybę
tebegalioti - išlaikyti sąlygą, kursą arba veikti be pertraukos
tebedegti - neturi ar susilaiko nuo judesio b archajiško sėdimas C temperatūroje ne šnypščiosios
tebe - tebe- priešd. veiksmažodžių vediniai su juo žymi veiksmo tęsimąsi: Jis ten pat tebedirba, tebegyvena. Jis dar tebesimoko vidurinėje mokykloje.
teatrotyra - teatrótyra. teatrologija.
teatro - arba į teatrą ar pateikti pjesių
teatrinis - teatrin|is, teatrinė -> teatras 1: Teatrinis gyvenimas Žiūrėk: [teatras].
teatras - teatr|as 1. vaidybos menas: Dramos, operos, muzikos teatras teatro studija, dailė. teatro gyvenimas. 2. vaidybos meno įstaiga; jos pastatas: Einame šiandien į teatrą. Kino teatras 3. prk. vieta, kur vyksta svarbūs įvykiai: Karo veiksmų teatras.
teatralizuoti - arba į teatrą ar pateikti pjesių
teatralas - teatral|as, teatralė dkt. teatro specialistas; artistas profesionalas.
teatralai - arba į teatrą ar pateikti pjesių
te - te- priešd. veiksmažodžių vediniai su juo žymi: 1. veiksmo ribotumą: Kartą ten tebuvau. Vieną žingsnį tepaėjau. Jis tiek težino. Neilgai tesitariau. 2. pageidavimą ar liepimą: tenešie, teturie, teskaitai, tesižinai, tedirba, terašo.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž