Žodžių Sugryti reikšmės

sugrizti - sugrįž|ti, sugrįžta, sugrįžo pareiti atgal: sugrįžo iš kelionės. Nebesugrįš jaunos dienos. Žodis žvirbliu išlekia, jaučiu sugrįžta (folkloras). sugrįžimas.
sugriūti - sugr|iūti, sugriūva (sugriūna), sugriuvo 1. suirti, subyrėti: Tiltas, namai sugriuvo. 2. prk. sužlugti: Okupantų valdžia sugriuvo. 3. šnek. būriu sueiti: Visi sugriuvo į vidų. 4. šnek. sugulti: Vaikai sugriuvo į lovas. 5. prk. sumenkti, apsileisti: Kumelė visai sugriuvo. sugriuvęs žmogus. sugriuvimas.
sugriebti - sugrieb|ti, sugriebia, sugriebė 1. sučiupti, nutverti: Motina sugriebė vaiką į glėbį. prk.: Vos spėjome sugriebti (suvežti) šieną. Sugriebė meluojant. sngr.: Susigriebiau už turėklo (virsdamas). 2. paimti, gauti: Sugriebė už linus pinigo. sngr. prk.: Susigriebsi diržo (gausi mušti). 3. prk. suimti, apimti: Sugriebė mane liga, miegas, baimė. sugriebimas.
sugriauti - sugriau|ti, sugriauna, sugriovė priežodis sugriūti: 1. Audra kluoną sugriovė. 2. Viltis, gyvenimą sugriauti sugriovimas.
sugrįžti - sugrįž|ti, sugrįžta, sugrįžo pareiti atgal: sugrįžo iš kelionės. Nebesugrįš jaunos dienos. Žodis žvirbliu išlekia, jaučiu sugrįžta (folkloras). sugrįžimas.
sugriežti - sugriež|ti, sugriežia, sugriežė 1. atlikti muzikos kūrinį instrumentu: Sugriežti suktinį. 2. išduoti trynimosi garsą, sugrikšėti: Sugriežti dantimis. sugriežimas.
sugriausti - sugriau|sti, sugriaudžia, sugriaudė 1. sudundėti griaustiniui: sugriaudė perkūnija. 2. smarkiai sutrenkti, užgriežti: Orkestras sugriaudė maršą. sugriaudimas.
sugriuvo - kris, ar trauktis kartu staiga ir visiškai įkristi į Pogmatwany ar paplokščias masės per išorinio spaudimo jėga
sugriaudėti - sugriaudė|ti, sugriaudėja, sugriaudėjo sugriausti: Vakaruose sugriaudėjo. sugriaudėjimas.
sugriežtėti - sugriežtė|ti, sugriežtėja, sugriežtėjo pasidaryti griežtam, griežtesniam. sugriežtėjimas.
sugriežtinti - sugriežtin|ti, sugriežtina, sugriežtino padaryti griežtą, griežtesnį: Sugriežtinti reikalavimus. sugriežtinimas.
sugriebiantis - aktas ar instancija užfiksuoti kaip yra su akto užsikrėsti, laimėti, arba įgyti kontrolę jėga, apgaulė, arba klastą ba judėti stalo žaidimas (kaip šachmatai ar šaškės) kad gains priešininko gabalas c absorbcijos pagal yra atomo, branduolio arba dalelė Elementarioji dalelė, kuri dažnai sukelia vėliau spinduliuote arba dalijimosi d įrašymo aktas visam laikui...
sugrizimas - grįžìmas → grįžti: Atrodė, kad grįžimas į tėviškę jį jaudino mažiausiai už visus Aplinkybės sutrukdė mano greitą grįžìmą Dar pats paukščių grįžimo metas valia, lėmimas. → atgrįžti 1: Atgalion atgrįžimas Atgrįžimas – tai ne išejimas | Saulės atsigrįžìmas → nugrįžti 2: Nug...
sugriuvęs - nušiuręs, sugriauta sukelia arba linkę sukelti sugadinti
sugriautas - sugadinti struktūra, organinių, buvimą arba būklę
sugriuvimas - griuvìmas griùvimas → griūti.1.virtimas, kritimas:Kalno griuvìmas Namų griuvimas buvo didelis 2.irimas:Tai vadinamieji Ditricho kamščiai, kuriuos sudaro ląstelių ir bakterijų griuvimo produktai 3. griuvėsiai.4.griūvanti kalno skardžio, upės pakriaušio vieta:Antys nuejo griuviman Šiais metais labai ledai griuvimùs išard...
sugriovimas - sugriovimas -> sugriauti.
sugriebimas - imtis arba pasinaudoti nekantriai sagtimi arba apimti ypač pirštų ar rankų įsitverti su protu suvokti pasiekti arba pabandyti ką nors iš nevilties drąsiai veikti, rankena b apima surengti, kontroliuoti ginklų b maitinimo nepasiekiamoje areštavimo ir laikymas arba pasiekti
sugrįžimas - grįžìmas → grįžti: Atrodė, kad grįžimas į tėviškę jį jaudino mažiausiai už visus Aplinkybės sutrukdė mano greitą grįžìmą Dar pats paukščių grįžimo metas valia, lėmimas. → atgrįžti 1: Atgalion atgrįžimas Atgrįžimas – tai ne išejimas | Saulės atsigrįžìmas → nugrįžti 2: Nug...
sugriuvėlis - sugriuvėl|is, sugriuvėlė dkt. nevikrus, apsileidęs žmogus.
sugrįžėlis - sugrį̃žėlis,-ė kas sugrįžęs:To revoliucinio elemento branduolį sudarė sugrįžėliai iš Rusijos Rašė [tas eiles] sugrįžėlis tremtinys
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž