Žodžių Sesuo reikšmės

sesuo - ses|uo, sesers m. 1. moteriškos lyties žmogus kitiems savo tėvų vaikams: Mes buvome dvi seserys. Ji mano seserėlė (seserytė). Liga ne sesuo (folkloras). 2. prk. tos pačios aplinkos, bendrų interesų moteris, bičiulė: Mieli broliai ir seserys - gyvenkite gražiuoju. 3. bažn. vienuolė ar bažnytinės brolijos narė. Medicinos sesuo (vidurinio medicininio išsilavini...
suo - šuo, šuns v. 1. gyvulys, laikomas namams saugoti, medžioklei ir kt.: Medžioklinis š. Š. sargas. Šunų ruja. Kambarinis šuniukas, šunelis, šunytis. Š. loja, amsi, kaukia, urzgia. Sutinka kaip š. su kate (ironiškai nesutinka). Tiko kaip šuniui botagas (penkta koja) (ironiškai visai netiko). Ar ilgam šuniui dešra po kaklu (folkloras). 2. zool. žvėris, artimas ...
seseliuoti - šešėl|iuoti, šešėliuoja, šešėliavo daryti šešėlį. šešėliavimas.
seseliuotas - šešėliuot|as, šešėliuota apdengtas šešėlio: šešėliuota žemė.
sesutė - sesùtė sesuo 4: Kurgi te bus sesùtė, niekų kalbos – sanitarka! . Kuo mokinies, a į sesutès? | Kaip nori susirišt [skarelę]: į sesùtę ar į kaimo bobą?
Sesilė - Robertas 1864-1958 (Edgar Algernon) 1 vikontas Cecil Chel * medžio \ Chel-ˌ WÜD \ Eng. valstybininkas
sesė - ses|ė malon. sesuo: Sesė ir brolis. Ji mano seselė (sesutėlė, sesužė, sesužėlė). Tai niekur nėra tokios sesytės, kaip mano sesytėlė (d.).
sestercijus - Senovės Romos moneta, sudaro iki 1/4 dinaras
seseri - šešer|i, šešerios daug. sktv. šeši (su dgs. dkt.): Vaikas jau šešerių metų. Šešeri marškiniai.
sesija - sesij|a 1. atstovaujamųjų organų, teismo, mokslo įstaigų, draugijų periodiškai vykstantis susirinkimas: Aukščiausiosios Tarybos sesija Mokslų akademijos sesija Išvažiuojamoji sesija 2. egzaminai aukštosiose ir aukštesniosiose vidurinėse mokyklose; tų egzaminų metas: Kaip išlaikei sesiją? Kiek egzaminų šioje sesijoje?.
seselis - šešėl|is 1. iš priešingos pusės apšviesto daikto tamsus vaizdas ant ko nors: Medžių, trobų šešėliai. Mesti šešėlį. Uždengti šešėliu. Sėdi šešėlyje. Pasitraukė į šešėlį. Jau ilgas šešėlis (saulei leidžiantis). 2. prk. neryškus vaizdas, pėdsakas: Praeities šešėliai. Nepasitenkinimo, kaltės šešėlis Nebuvo nė šešėlio abejonės. Iš ...
sėslus - sėsl|us, sėsli nuolat toje pačioje vietoje gyvenantis: Sėslūs gyventojai. Čia gyvena sėslieji žmonės. Sėslus paukštis. sėsliai prv. sėslybė sėslumas: sėslumo cenzas.
seselė - seselė 1. mžb. malon. sesė. 2. šnek. medicinos sesuo.
seseliai - dalinis tamsa ar Nesuprantamos žmogus per erdvės dalyje, iš kurios iš šviesos šaltinio spinduliai nupjautas tarpinėmis nepermatomas korpusas, atsispindi vaizdas pasislėpti nuo pavojaus ar stebėjimo netobulas ir silpnumą atstovavimas b kažko kopiją imitacija tamsus skaičius mesti nuo perimančiajai spindulius šviesos Phantom daugiskaitos tamsiai 1a paveikslėlio i...
seserija - seserija visos seserys.
sėslumas - sėslùmas → sėslus: Sėslumo cenzas egzistuoja visose valstijose
sesijinis - sesijìnis,-ė vykstantis sesijomis:Sesijinis darbas
seserėnas - seserėnas sesers sūnus.
seserystė - seserystė seserų giminystė.
seserėčia - seserėčia sesers duktė.
seseriškas - sẽseriškas,-a sesẽriškas būdingas seseriai:Ko pikta, kodėl tokia nesesẽriška? Julija dirstelėjo seserišku žvilgsniu sẽseriškai sesẽriškai; Ji elgias sesẽriškai Maistą … pasižadėjo seseriškai dalytis
seseliavimas - per kontūrai rodo, trimatis, šešėlis, ar laipsnių žymėjimo naudoti šviesos ir tamsos, paveikslėlį arba piešimo aiškinamąjį muzikos poveikį įgyta ypač subtilių pokyčių dinamika
sėsdintuvas - įrenginys, nusodinantis kietąsias daleles.
sėsti - sėsti, sėda, sėdo 1. užimti sėdimą padėtį: Prašom s. Sėdo po medžiu. S. už (prie) stalo, ant suolo. Sėsk, būsi svečias. Sėdau į stakles, vis dainuodama (d). prk.: Karalius sėdo į sostą (pradėjo valdyti). sngr.: Į kėdę sėstis. Aš sėdaus į saulę, o jis nuėjo į paunksnį. 2. užimti vietą (ppr. važiuojant): S. į traukinį, į laivą. S. į ratus....
sėsk! - pailsėti ant sėdmenų ar verpetai
sėstis - pailsėti ant sėdmenų ar verpetai
sėskit! - pailsėti ant sėdmenų ar verpetai
sėskitės! - pailsėti ant sėdmenų ar verpetai
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž