Žodžių Satyr reikšmės

satyras - satyras 1. mit. senovės graikų miškų dievybė, vaisingumo demonas - dievo Dioniso palydovas, nimfų draugas. 2. prk. gašlus, geidulingas žmogus. 3. zool. didelis, neryškiai rudas drugys su šviesiomis akutėmis sparnų pakraščiuose (Satyrus).
satyra - satyra 1. lit. komiškumo forma - blogio pavidalų, ydų aštrus, piktas pajuokimas, jų beprasmiškumo pabrėžimas; tos formos kūrinys: Kudirkos satyros. 2. lit. antikai ir klasicizmui būdingas žanras - tam tikros sandaros pajuokiamasis eilėraštis, dažnai turintis ir pamokomąjį tikslą.
Satūra - satūrà [lot. satura — mišinys], romėnų teatro rūšis; sieja dialogo, pantomimos, muzikos ir šokio elementus.
Saturno - romėnų dievas, žemės ūkio ir tėvo Jupiterio planeta, šeštoji, kad nuo saulės Ops - žr planetą lentelę
Saturnas - romėnų dievas, žemės ūkio ir tėvo Jupiterio planeta, šeštoji, kad nuo saulės Ops - žr planetą lentelę
Saturuoti - saturúoti [lot. saturare — pasotinti]: 1. įsotinti skystį anglies dioksidu; 2. šalinti kalkių perteklių iš pašildytų cukrinių runkelių syvų.
Saturnija - satùrnija, drugys Saturnia; gyvena daugiausia tropinio ir subtropinio klimato juostose; vienas didžiausių pasaulio drugių.
satyrinis - satyrin|is, satyrinė -> satyra 1: Satyrinis romanas, apsakymas. Satyrinis eilėraštis Žiūrėk: [satyra].
satyrikas - satyrik|as, satyrikė dkt. satyros kūrinių rašytojas.
satyriazė - satyriãzė [gr. satyriasis < tikr.], liguistai padidėjęs vyro lytinis potraukis, satyrikas, satyros kūrinių autorius.
satyriškas - satyrišk|as, satyriška būdingas satyrai. satyriškai prv.: satyriškai vaizduoti.
satrapas - satrapas 1. istor. Persijos srities vietininkas, turėjęs neaprėžtą valdžią. 2. prk. žiaurus savavaliautojas, despotas.
stir - stir̃ Pelytė stir̃ stir̃ – ir gatava ║ Avelė su uodega stirena: stir̃ stir̃ stir̃ uodegėlė
satrapija - satrapijà 1.satrapų valdymas.2.satrapo valdoma sritis:Nikator I gavęs savo valdžion Babilonijos satrapiją
saturacija - a prisotinęs aktas valstybė yra sočiųjų b sotumo nenuosaikumas konversiją nesočiųjų sotaus cheminio junginio (hidrinant) valstybės maksimalaus impregnavimo kaip visiškai infiltracijos prasiskverbimo b galima buvimas ore vandens pagal visai iki taško, kurį viršijus toliau Magnetizing force intensyvumo padidėjimas nesukelia jokių papildomų magnetization chromatin...
saturnizmas - saturnìzmas [pranc. saturnisme < lot. Saturnus — švino pavadinimas alchemijoje], apsinuodijimas švinu.
satjagrahas - satjagrãhas [skr. satjagraha < satja — tiesa + agraha — siekimas], M. Gandžio (1869—1948) sukurta ir propaguota neprievartinės indų antiimperialistinės kovos su D. Britanijos kolonijiniu režimu forma.
saturnalijos - kapitalizuojamos Saturno šventė senovės Romos pradžioje gruodžio 17 d vienaskaitoje, Val saturnalias taip pat saturnalijas nesulaikomas dažnai amoralūs šventė orgija b perteklius, ekstravagancija
saturatorius - patenkinti visiškai pasotinti gydyti, pateikti įrodymus, ar ko nors, kad toje vietoje, kur gali būti panaudota ne daugiau, ištirpintas mokestis, arba išlaikė
satsuma - bet kurį iš keleto tipų dirbamuose šalto atsparių mandarinų vidutinio dydžio daugiausia growth intensity, vaisių medžių, kurie padengia plonu lygaus odos iš Satsuma vaisių
satinas - satinas tankus, blizgus, panašus į atlasą medvilninis audinys.
satangas - satángas, Tailando piniginio vieneto bato šimtoji dalis.
satellite - pasamdytas agentas arba vergiškai nuolankus pasekėjų minionas, Sykofant aa dangaus kūnas skrieja kitas didesnio dydžio ba pagaminto objektas arba transporto priemonė, skirta skrieja orbita aplink žemę, mėnulis, ar kito dangaus kūno kas nors ar kažkas palydovas, pavaldi ar išlaikytinis; ypač šalies politinių dominuoja arba kontroliuoja ekonomiškai kito galingesni...
satinuoti - , pagamintos iš arba padengtos satino įtaigios iš satino, ypač sklandžiai blizgus išvaizdą ar aptakumo paliesti
satelitas - satelitas 1. istor. ginkluotas samdinys, lydintis šeimininką. 2. prk. kitų valios vykdytojas. 3. žr. 1 palydovas 1-2 Žiūrėk: [1 palydovas] [1 palydovas].
satanizmas - įgimtas nedorumas manija arba svainystės blogis; specialiai Šėtono garbinimas, pažymėtas krikščionių apeigų parodija
satanistas - įgimtas nedorumas manija arba svainystės blogis; specialiai Šėtono garbinimas, pažymėtas krikščionių apeigų parodija
satisfakcija - satisfãkcija 1.patenkinimas bajoro, kuriam įsiteikia jį užgavęs žmogus:Reikalauti satisfakcijos(iššaukti į dvikovą) 2.atsiprašymas ir atsilyginimas už įžeistą garbę, už padarytą skriaudą.