Žodžių Saskaita reikšmės

sąskaita - sąskait|a 1. fin. atsiskaitymo dokumentas, kuriame nurodoma kiekis, kaina ir suma: Prekių, kasos sąskaita Pateikti, apmokėti sąskaitą. 2. fin. atsiskaitymų ir įsipareigojimų eigos dokumentas: Įmonės, fondo, asmeninė sąskaita Banko, taupomojo banko sąskaita Einamoji sąskaita Atsiskaitomoji sąskaita Įmokėti į sąskaitą. Išmokėti iš sąskaitos.
paskaita - paskait|a žodinis temos dėstymas: Mokomoji paskaita Studentai klauso paskaitų. Vieša paskaita.
atskaita - atskait|a 1. atskaitymas. 2. tech. matuojamo dydžio įvertinimas: atskaitos paklaida. 3. fiz. nekintanti kūnų ar jų dalių sistema, pagal kurią nustatoma tiriamojo kūno padėtis: atskaitos sistema.
apskaita - apskait|a 1. skaitinių duomenų rinkimas ir tvarkymas: Buhalterinė, balansinė, finansinė, pajamų apskaita Statistinė apskaita Medžiagų, produkcijos apskaita Krašto ūkio apskaita apskaitos dokumentai. 2. surašymas kam nors reikalingų asmenų ir duomenų apie juos tvarkymas, saugojimas: Karo prievolininkų apskaita.
ataskaita - ataskait|a oficialus pranešimas žodžiu ar raštu apie nuveiktą darbą, tam tikrą dalykų padėtį ir kt.: Duoti darbo ataskaitą. Statistinė ataskaita.
apyskaita - apyskaita finansinės veiklos ar statistinių duomenų pateikimas: Buhalterinė a. Biudžeto a. Sergamumo a. Metinė a.
uzskaita - tinklas 1 veiksmas ar procesas tinklu arba tinklo veiksmas, procesas, ar tinkamą žvejybos, kurių neto
įskaita - iškaita iškeitimas, mainas, išmaina.
vienaskaita - vienaskait|a gram. kaitomo žodžio forma, rodanti vienumą: Tas žodis vartojamas tik vienaskaita.
daugiskaita - daugiskaita gram. kaitomo žodžio forma, rodanti daugumą.
nuoskaita - nuoskaita ekon. pinigų išskaitymas nepatvirtintoms išlaidoms atlyginti.
išskaita - išskaita kas išskaityta, išskaitomoji suma.
dviskaita - dviskaita gram. kaitomo žodžio forma, rodanti, kad kalbama apie du daiktus ar veiksmo atlikėjus.
ūkiskaita - ūkiskait|a ekon. planinėje ekonomikoje vertimasis, kai siekiama atgauti išlaidas ir gauti pelno: Įvesti ūkiskaitą. Dirbti ūkiskaita.
prieskaita - prieskaita fin. priskaičiuojamoji suma: P. prie darbo užmokesčio.
sąskaityba - sąskaityba sąskaitų tvarkymas; jų tvarkymo mokslas.
sąskaida - sąskaida suskaidymas, susiskaidymas, diferenciacija.
sąskaitoje - archajiškas skaičiavimas, skaičiavimo aa įrašas debeto ir kredito įrašus padengti operacijas, kuriose dalyvauja tam tikrą elementą arba konkretus asmuo ar susirūpinimą ba pareiškimą sandorių fiskalinės laikotarpiu ir į gautą balanso aa pareiškimą paaiškinti savo elgesiu ba pareiškimą ar ekspoziciją apie priežastis, priežastis, ar motyvai
sąskaitininkas - sąskaitinink|as, sąskaitininkė dkt. sąskaitybos specialistas.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž