Žodžių SUDS reikšmės

pamuilės - pamuilės dgs. muilinas vanduo, kuriame kas skalbta.
AIDS - (iš angl. k. acquired immune deficiency syndrome - "įgyto imuniteto deficito sindromas") įgyto imuniteto deficito sindromas, pasižymintis ilgu besimptomiu laikotarpiu, per kurį ligonis netenka atsparumo sąlygiškai patogeninių mikrobų sukeliamoms ligoms. AIDS sukelia retrovirusų grupės žmogaus imunodeficito virusas, kuris greitai žūva išdžiūvęs, nuo dezinfekuoj...
suapvalėti - suapvalė|ti, suapvalėja, suapvalėjo pasidaryti apvaliam: Nuolatos brūžinamas akmuo suapvalėja. suapvalėjimas.
suapvalinti - suapvalin|ti, suapvalina, suapvalino padaryti apvalų: Kampus suapvalinti prk.: Suapvalinti skaičių. suapvalinimas.
suapvalintas - (1) kiekvieną paviršiaus arba centras (2) cilindro formos vienodai nutolęs nuo apskritimo dalį
suapskritėti - suapskritė|ti, suapskritėja, suapskritėjo pasidaryti apskritam: Upės vingis ilgainiui suapskritėjo. suapskritėjimas.
suanglėti - suanglė|ti, suanglėja, suanglėjo pavirsti anglimi: Malkos sudegė, suanglėjo. suanglėjimas 2 suanglė|ti, suanglėja, suanglėjo pavirsti anglu; gauti angliškų bruožų. suanglėjimas.
suanglėjęs - konvertuoti į medžio anglimi arba anglies paprastai šilumos deginti įrašyti šiek tiek arba iš dalies lėkti kaip akis išdegus
suanglinimas - apmokestinti gaisro arba intensyvaus karščio, ypač teikti šviesos, kurias karštis padegtos Užsidegti b sukelti (kuro) įrašyti kaista Excite
suakėti - suakė|ti, suakėja, suakėjo 1. įdirbti dirvą akėčiomis: Dirvos jau suakėtos. 2. susmulkinti akėčiomis: Grumstus suakėti sngr.: Ne visi grumstai susiakėjo. suakėjimas.
suaktyvėti - suaktyvė|ti, suaktyvėja, suaktyvėjo pasidaryti aktyviam, aktyvesniam. suaktyvėjimas.
suaktyvinti - suaktyvin|ti, suaktyvina, suaktyvino padaryti aktyvų, aktyvesnį. suaktyvinimas.
suaktyvinimas - kad aktyviosios arba aktyvesni (1) (molekulės) reaktyvus arba daugiau reaktyviosios (2) konvertuoti (provitamino) į biologiškai aktyvių darinys B padaryti (medžiaga) radioaktyviosios C gydyti (kaip anglies arba aliuminio), todėl, kad pagerinti adsorbcinis savybes d (1) nustatyti ar formaliai institutas (karinio vieneto) reikiamų darbuotojų ir įranga (2) įdėti (asmuo ...
suaktualinti - suaktualin|ti, suaktualina, suaktualino padaryti aktualų, aktualesnį. suaktualinimas.
suakmenėti - suakmenė|ti, suakmenėja, suakmenėjo 1. pavirsti akmeniu, sukietėti: Žemė visai suakmenėjusi. 2. prk. pasidaryti nejudriam, sustingti: suakmenėjau, nepajudu iš vietos. suakmenėjimas.
suakmenėjęs - konvertuoti į akmenį arba akmenuoti kietumo medžiagos (organinės medžiagos) prie vandens infiltracijos ir ištirpusių mineralinių dalelių nusėdimo standaus arba inertinės kaip akmuo, kad negyvas arba neaktyviosios daryti bejausmį
suakmenėjimas - akmenė́jimas → akmenėti. 1.→ suakmenėti 1: Ir suakmenė́jimas to sūrio, dantis gali išsilaužt 2.Suakmenėjimais vadiname suakmenėjusias senovės organizmų liekanas (pvz., kiautus, šarvus, lukštus, kaulus)
suaižėti - suaižė|ti, suaižėja, suaižėjo suskilinėti, sutrūkinėti. suaižėjimas.
suaižyti - suaižyti, suaižo, suaižė 1. išlukštenti: Visas pupas suaižė. 2. sudaužyti, suskaldyti: Perkūnas beržą į šipulius suaižė. suaižymas.
suaitrinti - ašara arba neskaldytos, išskyrus arba atidaryti B pjūklu arba dalimis (medienos) su grūdų velniop arba pjausto arba jei su aštriu peiliu smarkiai nukentėjo
suaimanuoti - suaiman|uoti, suaimanuoja, suaimanavo sudejuoti: Jis garsiai suaimanavo. suaimanavimas.
suaidėti - suaidė|ti, suaidi (suaida), suaidėjo aidint suskambėti: Koridoriuje suaidėjo jos žingsniai. Dainos suaidės. suaidėjimas.
suagituoti - suagit|uoti, suagituoja, suagitavo įkalbėti ką nors daryti: suagituoti darbininkai paskelbė streiką. suagitavimas.
suadyti - suadyti, suado, suadė 1. sutaisyti adant: Suadė prakiurusias kojines. sngr.: Susiadyk pirštines. 2. suvartoti adant: Nebeturiu kuo pirštinių adyti, visus siūlus suadžiau. suadymas.
suabejoti - suabejo|ti, suabejoja, suabejojo šiek tiek paabejoti: Jis suabejojo, ar ištesės pažadus. suabejojimas.
suabejojimas - abejójimas → abejoti: Jį vis ima abejójimas, ar užteks sveikatos Dėl to nėra jokio abejójimo Nenori įsmukti į gilybę abejojimų [Vargšas] iki šiol šalty abejojimų keliavęs Be abejojimo, tu tą padarysi → paabejoti: Kartais ir paabejójimas ne pro šalį Paabejojimai visai teisingi ir pamatuoti → sua...
su - su prl. (su įnag.) vartojamas žymint: 1. buvimą ar veikimą kartu, drauge: Jis atėjo su broliu. Su visais gerai sugyvena. Su visais mandagus. Kluoną su tvartu pardaviau. Galas su galu nesueina. 2. antrąją iš besivaržančių pusių: Ginčijasi su visais. Su stipresniu nesigrumk. Su priešais kovoja. 3. turėjimą kokio daikto ar ypatybės: Indas su ąsa. Eina su ryšu...
berods - berõds tiesa, žinoma, tikrai, tiesą sakant:Berõds geras dalykas būtų pagauti zuikį bemiegantį Vaikis rytą išeis savo dieną; berods ir piemenė juk turi eiti rytą pri motynos bulvių sėti . Berods dar nė karto šioje kelionėje nebuvome taip aukštai pakilę Berods ji namie, tikt slabnai serga
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž