Žodžių Ren reikšmės

renis - renis chem. labai sunkus, kalus, plastiškas metalas (Re).
amen - amen dll. 1. baigiamasis maldų žodis. 2. prk. žymint pabaigą, galą: Dabar tau jau a.
Renesansas - renesans|as 1. istor. kultūros ir visuomeninės minties istorijos pereinamoji iš viduramžių į naujuosius amžius epocha, kuriai būdinga humanizmo pasaulėžiūra, rėmimasis antika, vadavimasis iš bažnyčios diktato, mokslo ir meno suklestėjimas; atgimimas: renesanso filosofija. renesanso architektūra, muzika, literatūra. 2. prk. atgimimas, atsinaujinimas, suklestė...
in - . in. į.
rendzina - rendzinà [lenk. rędzina], velėninis karbonatinis dirvožemis.
anądien - aną̃dien. aną dieną. Aną̃dien ir svečių turėjom. Aną̃dien jis buvo pas mane atėjęs. Aną̃dien ma [no] žento sesuva buvo atėjus.
renegatas - renegat|as, renegatė dkt. žmogus, išdavęs įsitikinimus, atsimetėlis, išdavikas.
din - din išt. dzin: Din din din varpelis skambėjo.
dešinėn - teisus, vertikaliai, pagal tai, kas teisinga, gera, ar tinkamai
rendez-vous - aa vieta paskirtas surinkimo arba patenkinti ba populiaraus kurorto vaidentis už paskirtą vietą ir laiką pareikšti du erdvėlaiviai, kartu suburti tam tikru laiku ir vietoje suburti už pasimatymą susitikti, susitikimų proceso posėdį
renegatiskas - vienas tikėjimas, atsiranda arba ištikimybę dezertyras į kitą asmenį, kuris atmeta teisėtai arba paprastųjų elgesį apleistas tikėjimą, sukelia arba religijos priešiškos atmetus tradiciją netradicinį
renegatystė - renegatỹstė įsitikinimų pakeitimas priešingais, išdavystė.
renegatiškas - vienas tikėjimas, atsiranda arba ištikimybę dezertyras į kitą asmenį, kuris atmeta teisėtai arba paprastųjų elgesį apleistas tikėjimą, sukelia arba religijos priešiškos atmetus tradiciją netradicinį
ilgyn - išilgai
gilyn - išplėsti toli nuo kai paviršiaus ar vietovės, kaip išplėsti toli žemyn
aiman - aimán(
artyn - artỹn arčiau Ginkis artỹn ežero Slinkis artỹn pečiaus
daugyn - daugyn prv. -> daug: Mūsų mieste žmonių eina d. (daugėja).
dangun - kosmoso erdves, kad, atrodo, virš žemės kaip dangaus skliautas paprastai naudojama daugiskaita kupolo dažnai kapitalizuotos buveinę Dievybės ir palaimino miręs ba dvasinė būsena amžinojo bendrystės su Dievu, kapitalizuojamos Dievą 1 vietą ar būklę viską laimė Christian Science minties būsena, kurioje nėra nuodėmė yra ir dieviškojo proto harmonija yra akiva...
renatūralizuoti - renatūralizúoti, grąžinti pilietybę asmenims, dėl kurių nors priežasčių jos netekusiems.
renatūralizacija - renatūralizãcija [↗ re... + ↗ natūralizacija], pilietybės grąžinimas asmenims, dėl kurių nors priežasčių jos netekusiems.
FORTRAN - kompiuterių programavimo kalba, panašus algebra notacijos ir yra plačiai naudojama mokslinio pritaikymo
aukstyn - (1) arba į aukštesnę poziciją arba lygiu; ypač toli nuo Žemės centro (2) po žemės ar vandens paviršiaus (3) iš žemiau horizonto (4) tiekėjų 1 (5), arba į vertikalioje padėtyje
addition - pridėta dalis (prie pastato arba gyvenamųjų skyriuje) rezultatą pridedant padidinti pridedant aktą ar procesą, ypač derinant skaičių, kad gauti lygiavertį paprastą kiekis tiesiogiai cheminę medžiagų derinys, į vieną produktą 2besides, taip pat kartu arba yra susiję su 1besides 2
draugėn - arba į vienoje vietoje, masė, surinkimo, ar grupės
balažin - balažin prv. šnek. nežinia, bala, galas žino: B., kas čia darosi!.
aukštyn - (1) arba į aukštesnę poziciją arba lygiu; ypač toli nuo Žemės centro (2) po žemės ar vandens paviršiaus (3) iš žemiau horizonto (4) tiekėjų 1 (5), arba į vertikalioje padėtyje
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž