Žodžių Razyti reikšmės

aizyti - aižýti,aĩžo, aĩžė áižyti, -o, -ė1. imti iš lukšto (grūdą, riešutą), gliaudyti, gvaldyti, lukštenti:Pupas, žirnius aižaũ iš ankščių, o riešutus gvildau | Žirniai nuo karščio pradėjo áižytis Labai jau laikas žirniai pjauti, kol nesiaĩžo Vaikas žirnių aĩžosi 2. mušti, lupti, čai...
lauzyti - lauž|yti, laužo, laužė 1. džn. laužti 1: Šakas laužyti Ledus laužyti Šiluma kaulų nelaužo (folkloras). 2. išdėstyti spaustuvinį rinkinį puslapiais. 3. labai skaudėti: Kaulus, strėnas laužo. 4. prk. nesilaikyti, nepripažinti: Senus įpročius laužyti Įstatymus laužyti (peržengti). Nelaužyk duoto žodžio. laužymas laužytojas, laužytoja dkt. Žiūrėk...
laizyti - laižy|ti, laižo, laižė 1. liežuviu braukyti; liežuviu imti ką valgomą: Karvė laižo veršiuką. Lėkštę laižyti Pirštus laižyti Cukrų laižyti Gerai dalgis pjauna - kaip laižyte laižo. Laižomoji druska. sngr.: Katė laižosi. 2. prk. siekti, glostyti: Liepsnos liežuviai laižė stogą. laižymas.
grazyti - grąžyti, grąžo, grąžė džn. grūžti. 1. grūžioti (skyles). 2. ėsti, varpyti (apie kinivarpas): Kinivarpos sienas grąžo. 3. laužyti, graižyti (rankas): Rankas grąžydama, dejuoja, verkia. 4. sukioti: Į šalis galvą grąžo. sngr.: Arklys grąžosi į visas puses. 5. vandenį iš skalbiniė sukant spausti: Skalbinius g. grąžymas.
dauzyti - daužyti, daužo, daužė 1. džn. daužti 1: Stiklus, puodus d. 2. trankyti: Vėjas langines daužo. 3. mušti, pliekti: Gyvulius d. sngr.: Susipykę daužosi pagaliais. 4. skirstyti iš pradalgių (šieną). daužymas.
tauzyti - tauz|yti, tauzija, tauzijo šnek. negražiai kalbėti, niekus plepėti, taukšti. tauzijimas.
padazyti - padažyti, padažo, padažė 1. pamirkyti: Plunksną p. rašale (į rašalą). sngr.: Valgo sklindžius, pasidažydamas su taukais (į taukus). 2. patepti dažais: P. lūpas. sngr.: Pasidažyti veidą. pa (si) dažymas.
isdazyti - išdažyti, išdažo, išdažė 1. mirkant, valgant suvartoti: I. visus taukus. 2. sunaudoti dažant: Visus dažus išdažė ir dar neužteko. 3. ištepti dažais, nuspalvinti: Kiaušinius i. sngr.: Išsidažyti veidą. iš (si) dažymas.
iraizyti - įraiž|yti, įraižo, įraižė įraiž|yti, įraižo, įraižė džn. įrėžti 1: įraižytas medyje vaizdas. įraižymas Žiūrėk: [įrėžti].
glamzyti - glamž|yti, glamžo, glamžė glamžyti, glamžo, glamžė lamdyti, mankyti, gniaužyti: Popierius, kepurę glamžyti Skalbinius glamžyti (skalbti, trinant tarp rankų). sngr. glamžmas glamžmasis.
braizyti - braiž|yti, braižo, braižė 1. rėžyti, draskyti: Katė (su) nagais braižo. 2. prk. paviršium akėti: Akėčiomis dirvą braižyti 3. braukyti, degioti (degtukus). braižymas 2 braižyti, braižo, braižė daryti brėžinį: Namo projektą braižyti Braižomoji geometrija. braižym|as: braižo įrankiai braižytoj|as, braiža dkt. : Jis dirba braižu.
sudauzyti - sudaužy|ti, sudaužo, sudaužė 1. sumušti į gabalus, suskaldyti: Vaikas puoduką sudaužė. 2. sumušti: Kaip obuolį sudaužė visą. Esu labai pavargęs, visas kaip sudaužytas. sngr.: Krečiami obuoliai susidaužo. susidaužymas sudauž|ti, sudaužyia, sudaužė suduoti, sutrenkti: sudaužyk per mietą, ir įlįs. Sudaužė per ausį. sngr.: Kaktomis susidaužė. Susid...
perdazyti - perdaž|yti, perdažo, perdažė iš naujo nudažyti: Negražiai išdažė butą, reikės perdažyti perdažymas.
israizyti - išraiž|yti, išraižo, išraižė išraiž|yti, išraižo, išraižė džn. išrėžti 1: Raukšlių išraižytas veidas. prk.: Laukus išraižė grioviai. išraižymas Žiūrėk: [išrėžti].
isdauzyti - išdaužyti, išdaužo, išdaužė 1. džn. išdaužti 1: I. dalgį į akmenis. Ledai išdaužė langus. sngr.: Daug stiklinių išsidaužo. 2. daužant išskirstyti, išsklaidyti: I. šieną iš pradalgių. 3. daužant pašalinti: I. dulkes iš drabužio. išdaužymas Žiūrėk: [išdaužti].
iscaizyti - iščaiž|yti, iščaižo, iščaižė skaudžiai išplakti: iščaižysiu jam kailį diržu. iščaižymas.
aplauzyti - láužyti, -o, -ė. 1. laužti 1: Mūsų atominis ledlaužis „Leninas“ laužys ne tik vandenynų ledus, bet ir „šaltojo karo“ ledus. Šalna šalo žiedužius žiedužius, vėtružė laužė šakužes. Ei, laužė laužė lendrių skietužį. Ai, dildo laužo aukso žiedelį jovaro milinėlis. Sunkūs darbeliai rankeles laužo, rūstūs žodeliai širdelę graužia. Ka...
apdauzyti - daužýti,daũžo, daũžė 1. skaldyti, trupinti į gabalus:Daužau mūrus Vėjis langus daũžo Še riešutų, daužyk! Jug ir šventiejai puodus daũžo Parėjęs girtas viską tik mėto, daũžo 2.trankyti:Vilnis krantą daužo Daũžo kojas Ką jie bedaužo šakas, paimk ir nuraškyk grūšias Rankas tai trina, tai...
bizyti - biz|yti, bizija, bizijo šnek. godžiai gerti: Limonadą bizyti.
pasidazyti - valyti plaunant skysčio (vandens) dažnai naudojamas iš
nubraizyti - nubraiž|yti, nubraižo, nubraižė nudraskyti: Šakos nubraižė veidą. sngr.: Į erškėčius nusibraižiau rankas. nubraižymas 2 nubraižyti, nubraižo, nubraižė padaryti brėžinį: Nubraižė namo projektą. nubraižymas.
isbraizyti - išbraiž|yti, išbraižo, išbraižė 1. išdraskyti: Žiūrėk, kad katė neišbraižytų akių. sngr. 2. išraižyti: Vaikas vinimi išbraižė sieną. išbraižymas 2 išbraižyti, išbraižo, išbraižė padaryti brėžinį. išbraižymas.
apsidauzyti - atskirti į dalis su netikėtumas arba smurto b lūžis
razina - razina džiovinta besėklė vynuogė.
kontūzyti - kontūzyti, ~ija, ~ijo pritrenkti oro smūgiu: K. galvą. ~ijimas.
konfūzyti - konfūz|yti, konfūzija, konfūzijo daryti konfūzą, gėdinti. sngr. konfūzijimas konfūzijimasis.
razinos - bet kelių veislių vynuogių, kurie buvo džiovinti saulėje arba dirbtiniu šilumos
raziena - ražien|a dirva, kur nupjauti javai: ražienų skutimas. Neik per ražieną, nusibadysi kojas. Išvarė žąsis į ražienas.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž