Žodžių Proteze reikšmės

protezė - protežė̃ kieno nors globojamas, proteguojamas asmuo, kieno nors statytinis.
protezas - protezas dirbtinė kūno dalis (ranka, koja, dantis), pakeičianti prarastą.
protezuoti - protez|uoti, protezuoja, protezavo dėti protezą. protezavimas. protezuotojas dkt. protezuotoja dkt.
protezinis - arba teisę į protezus ar protezavimo, susijusių su ar sudaro nonprotein konjuguoto baltymų grupė, su jomis susijusių arba protezavimas
protezavimas - dirbtinis įrenginys, pakeisti ar papildyti trūksta arba sutrikusi kūno dalį
protezininkas - protèzininkas,-ė protezų gaminimo specialistas.
protestas - protest|as 1. energingas prieštaravimas, viešas kritikavimas veiksmų, laikomų neteisingais: protesto mitingas. protesto nota. 2. teis. dokumentas, kurio teismas ar prokuratūra liepia peržiūrėti nuosprendį, aktą ir kt.
proteinas - proteinas baltymas, kurio molekulė sudaryta tik iš amino rūgščių, paprastasis baltymas.
hipotezė - hipotezė moksliškai neįrodytas, patikrinimo reikalingas spėjimas ir juo paremtas ko aiškinimas.
protekcija - protekcija įtakinga globa, palaikymas.
proteguoti - proteg|uoti, proteguoja, protegavo daryti protekciją; globoti. protegavimas.
protestantizmas - protestantizmas krikščionybės įvairios kryptys, atšakos ir sektos, atsiradusios reformacijai protestuojant prieš katalikų bažnyčią.
protekcionizmas - Protekcionizmas – tokia valstybės vykdoma ekonominė politika, kuria siekiama apsaugoti, remti ar kitaip padėti (proteguoti) šalies ūkio subjektams konkuruojant su užsienio gamintojais, verslininkais.
protestuoti - protest|uoti, protestuoja, protestavo reikšti protestą. protestavimas protestuotojas dkt. protestuotoja dkt.
protekcinis - padengti arba apsaugoti nuo poveikio, žalos, sugadinimo, sunaikinimo ar sargybos b ginti 1c
protestantų - kapitalizuojamos bet Vokietijos kunigaikščių ir miestų, keliantiems sąžinės laisvės apsaugą nuo 1529 m, skirtų nuslopinti liuteronų judėjimo ba nario, bet iš kelių bažnyčių konfesijų paneigiamas visuotinį popiežiaus institucijai Spires dietos įsaką grupės ir reformacijos principus, patvirtinančią vien išteisinimas tikėjimu kunigystė, visų tikinčių...
protestantas - protestant|as, protestantė dkt. 1. protestantizmo išpažinėjas. 2. kas reiškia protestą, protestuotojas.
protektorius - protektor|ius, protektorė dkt. 1. globėjas, užtarėjas. 2. valstybė, vykdanti protektoratą.
protegavimas - protegãvimas → proteguoti.
protestavimas - protestãvimas → protestuoti. → suprotestuoti. → užprotestuoti.
protektoratas - protektoratas 1. valstybės priklausymo forma, kai galingesnė valstybė tvarko ir vykdo silpnesnės valstybės vidaus ir užsienio politiką. 2. tokia priklausoma valstybė.
proteguotinis - protegúotinis,-ė proteguojamas asmuo.
protestuotojas - protestúotojas,-a kas protestuoja:Jo poezijos jėga – stiprus lyrinio herojaus – maištininko, revoliucionieriaus, protestuotojo – charakteris
protestuojantis - kapitalizuojamos bet Vokietijos kunigaikščių ir miestų, keliantiems sąžinės laisvės apsaugą nuo 1529 m, skirtų nuslopinti liuteronų judėjimo ba nario, bet iš kelių bažnyčių konfesijų paneigiamas visuotinį popiežiaus institucijai Spires dietos įsaką grupės ir reformacijos principus, patvirtinančią vien išteisinimas tikėjimu kunigystė, visų tikinčių...
protekcionistas - vyriausybės ekonominę apsaugą vidaus gamintojams gynėjas per apribojimų užsienio konkurentais
protestantiškas - protestantišk|as, protestantiška -> protestantas 1: protestantiškų giesmių knyga. protestantiškai prv. Žiūrėk: [protestantas].
protestuojantysis - kapitalizuojamos bet Vokietijos kunigaikščių ir miestų, keliantiems sąžinės laisvės apsaugą nuo 1529 m, skirtų nuslopinti liuteronų judėjimo ba nario, bet iš kelių bažnyčių konfesijų paneigiamas visuotinį popiežiaus institucijai Spires dietos įsaką grupės ir reformacijos principus, patvirtinančią vien išteisinimas tikėjimu kunigystė, visų tikinčių...
protekcionistinis - vyriausybės ekonominę apsaugą vidaus gamintojams gynėjas per apribojimų užsienio konkurentais
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž