Žodžių Posla reikšmės

asla - asl|a (2, 4) 1. molinis trobos, klojimo grendymas: Aslą šluoti. Šoka aslelėj seselių pulkelis. (d). 2. krosnies padas.
gysla - gysl|a 1. kraujo ar limfos tekamasis indas: gyslos iššoko, išsivertė, išpampo. 2. vandens takas žemės sluoksniuose. 3. geol. metalo ar mineralo ruožas žemėje: Aukso gysla Kaip gysla (labai plonas, liesas).
postas - post|as 1. saugojimo ar stebėjimo objektas, vieta: Kovos postas Sargybos postas Sanitarinis postas 2. prk. atsakingos pareigos: Užėmė vedėjo postą.
posmas - posm|as 1. siūlų sruogos atskirta dalis (metant, lenkiant): Kiek posmų įmetei? Nesupainiok posmų. Skietas šešiolikos posmų. 2. dainos ar eilėraščio dalis, apimanti vienodą eilučių skaičių, strofa: Tos dainos moku tik tris posmus.
postulatas - postulatas pradinis teiginys, primamas be įrodymų.
posakis - posakis trumpas, paprastai pastovus sakinys ar žodžių junginys, frazė: Vaizdingas p. Žinomas p. Nuvalkiotas p.
posnapis - posnapis apatinė snapo dalis.
posakiai - kažkas pasakė, ypač posakiu
posparnis - posparn|is 1. zool. kai kurių vabzdžių apatinis sparnas: Antsparniai pridengia posparnius. 2. tech. lėktuvo sparno apatinis paviršius.
posmiltė - posmiltė bot. gvazdikinių šeimos smėlingų ir drėgnų druskingų vietų žemas daugiastiebis augalas (Spergularia): Rausvoji p. (S. rubra). Pajūrinė p. (S. marina).
posmilgė - posmilgė bot. varpinių šeimos smėlėtų vietų smulkus pašarinis augalas (Eragrostis).
poslinkis - poslink|is 1. spec. padėties pokytis: Taško, kūno, spektro linijų poslinkis Išilginis, skersinis, šoninis poslinkis 2. pastebimas pasikeitimas: Ekonomikos poslinkiai. Ryškėja teigiamas poslinkis.
postuluoti - postul|uoti, postuluoja, postulavo nustatyti, skelbti postulatą. postulavimas.
postamentas - postamentas paminklo, skulptūros pamatas.
posluoksnis - posluoksnis apatinis sluoksnis, ant kurio yra kitas sluoksnis: Smėlio p.
postringauti - postring|auti, postringauja, postringavo šnek. įsismaginus pasakoti; išvedžioti žinomus dalykus: postringauja lyg senis. Kad pradeda postringauti, tai klausytum dieną naktį. postringavimas.
postpozicija - pateikti gramatikos elementas po žodžio, su kuriuo jis yra visų pirma susijusi sakinio, taip pat toks žodis arba dalelių, ypač tada, kai veikia kaip Prielinksnis
postnatalinis - arba po gimimo; konkrečiau, arba iš karto po gimimo kūdikiui
postringavimas - kalbos iki viešojo susirinkimo ranting kalbą arba raštu paskaitų
postovis - postov|is 1. popietinis poilsis: Parginė bandą postovio. 2. sustojimas, stovėjimas: Žygio postovis 3. žem. laikas nuo karvės užtrūkimo iki veršiavimosi.
poskyris - poskyris skyriaus dalis: Knygos p.
postmodernizmas - Postmodernizmas – sunkiai apibrėžiamas terminas, tačiau gali būti nusakomas kaip tam tikrų kritinių, retorinių, strateginių nuostatų visuma, asocijuojama su skirtingumo, pasikartojimo, simuliakro, hiper - realybės koncepcijomis, destabilizuojančiomis kitas – būvio, identiteto, istorinio progreso, episteminio tikrumo, vienareikšmiškumo idėjas. Postmodernizmo i...
poskrydis - póskrydis. polėkis, skriejimas, pakilimas: Tai rodo vietomis idiliniai gamtos vaizdai, vietomis svajingas poskrydis į padangines sritis.
poskiepis - poskiep|is agr. augalas, į kurį skiepijama: Rožių poskiepiams geriausiai tinka erškėčiai.
posistemis - posistemis sistemos dalis.
posekcijis - skyriuje antraeilę dalį arba filialas, padalinys arba pavaldus padalinys
posesorinis - , su jomis susijusių arba sudaro žodis, grupės ar gramatinę, reiškia nuosavybę arba analogišką į nuosavybės pasireiškia turėti ryšį ar noras turėti savo nuosavybėje arba dominuoja priklausomybės žodį ar žodžių grupė Ģenitīvs ba žodis Ģenitīvs
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž