Žodžių Perme reikšmės

permesti - perme|sti, permeta, permetė 1. numesti per viršų: permetė nešulį per tvorą. 2. padėti skersai: permetė lieptą per griovį. 3. skubiai perkelti: permetė armiją į kitą frontą. 4. prk. greitai peržvelgti: permetė tekstą. permetimas.
permerkti - permerk|ti, permerkia, permerkė priežodis permirkti 1: Lietus mane visą permerkė. permerkimas Žiūrėk: [permirkti].
dermė - derm|ė 1. sandora, taika, vienybė: Gyventi dermėje. 2. muz. muzikinių garsų ir jų tarpusavio santykių darna. dermės juosta (vaivorykštė).
permetimas - metìmas. metìmos. 1. → mesti 1: Patiko mano metìmas? Tai metimužėlis! Stiprios varžovės susirinko ieties metimo sektoriuje. O jis atsitraukė nuog jų kaip akminio metimą. 2. → mesti 3: Kas metìmas [meškerės], tai lydeka – pridėjau pilną valties galą. Alacho sprendimu, iš pirmo metimo sugavau vieną žuvį ir ją tau atiduodu. | Metìmų (rinkimų) d...
permerkimas - nuodingas arba vaistinis gėrimas, ypač didelė vaisto dozė, sumaišytas su skysčiu ir pribaigti gyvūno gerklę kažką, kad drenches ba kiekį, pakankamas kuri nepaliks nieko abejingai arba įsigertų archajiškas priversti gerti b administruoti Suslapinkite (gyvūno) kruopščiai sudrėkinti (mirkant ar pasinerti į skysčio), mirkymas arba padengti kruopščiai su skysč...
per - per- priešd. I. veiksmažodžių vediniai su juo žymi: 1. veiksmo kryptį per ką nors kiaurai ar per viršų: perdurti, perplaukti, peršauti, peršokti. 2. veiksmą, einantį nuo vienų veikėjų į kitus: perduoti, perimti, persiųsti. 3. ko nors padalijimą, perskyrimą: perkirsti, perlaužti, perpjauti, perskirti. 4. veiksmą, apimantį ką nors visą: pergelti, perliet...
permeametras - permeamètras [angl. permea(bility) — skvarba + ↗ ...metras], prietaisas feromagnetikų magn. charakteristikoms tirti.
padermė - padermė 1. giminė, gentis: Visa jų p. baigia nykti. Skruzdėlių p. 2. biol. mikroorganizmų tos pačios rūšies skirtingų individų palikuonys, kuriomis nors ypatybėmis besiskiriantys nuo tos pačios rūšies kitų individų.
nedermė - trūksta balanso pusiausvyros ar iš proporcingai lygiagrečiai atžvilgiu sumažės dėl dėl netinkamo veikimo išoriškai raumenų, akių optinių ašių ir dažnai dėl to diplopija b nėra biologinės pusiausvyros būsena
permendiūras - permendiuras [angl. permendur < perm(eability) — skvarba + endure — tęstis, trukti], minkštamagnetis geležies, kobalto (48—50%) ir vanadžio (iki 2%) lydinys; pasižymi didele įmagnetėjimo sotimi; vart. telefonų membranoms, mažų el. variklių rotorių, elektromagnetų šerdims.
izotermė - žemės paviršiumi sujungimo vietų, turinčių tokią pat temperatūrą tam tikru laiku arba tai pačiai vidutinė temperatūra tam tikrą laikotarpį, linijos diagramos tūrio arba slėgio pokyčius esant sąlygoms, pastovioje temperatūroje žemėlapyje, arba diagramos linija
peras - per|as 1. perėjimas, vada: Žąsiukai ne vieno pero. 2. tarm. perimas kiaušinis (ppr. sugadintas, neverstas) 2 peras Prancūzijos ir Anglijos aukštųjų bajorų titulas; šį titulą turintis asmuo.
perai - perai dgs. bičių ar kitų vabzdžių auginami vikšrai: Koriuose vieni p.
ištvermė - ištverm|ė, ištvermė sugebėjimas ištverti, patvara: Didelės ištvermės žmogus. Vaikas ištvermės neturi, greit pailsta.
peradresuoti - pakeisti ar kryptį
perauti - perau|ti, perauna, peravė pakeisti autuvą: perauk vaiką sausais batais. sngr.: Sušlapau kojas, reikia persiauti. per (si) avimas.
perarti - perar|ti, peraria, perarė 1. iš naujo suarti: Negerai suarus, reikia perarti 2. užimti kito žemės ariant: Mano ežią perarei. perarimas.
perauklėjimas - áuklėjimas → auklėti 1: Moksleivių mokymas ir auklėjimas Koks auklėtojas, toks ir auklėjimas → išauklėti 1: Geras išauklėjimas jam padėjo iškilti | Aš čia per savo neišsiauklėjimą ir į klaidą patekau → perauklėti 1: Svarbiausias tarybinės valstybės uždavinys tampa žmonių perauklėjimas → užaukl...
peraugti - peraug|ti, perauga, peraugo 1. per daug suaugti: peraugę agurkai nebegardūs. 2. augant pralenkti: Sūnus peraugo tėvą peraugimas.
peralkti - peralk|ti, peralksta, peralko labai išalkti: Taip peralkau, kad šunį suryčiau. peralkimas.
patarmė - patarmė lingv. tarmės šaka: Tarmės skirstomos į patarmes, patarmės - į šnektas.
peraugęs - išaugo neįprastai arba pernelyg didelis
perakėti - perakė|ti, perakėja, perakėjo iš naujo suakėti: Negerai akėta, reikės perakėti perakėjimas.
perbadėti - perbadė|ti, perbadėja, perbadėjo peralkti: Iš kelio grįžo perbadėjęs. perbadėjimas.
peralsinti - alsìnti(-ýti), -ìna, -ìno 1. ilsti: Nealsìnk arklių, ilgai važiuodamas be jokio atilsio Kam aš jus alsìnsiu prašydamas palydėti? Buvo ... žirgelio nealsìnti Senatvėje visi darbai alsìna alsìnamai Alsinamai karšta | Tik gaišti ir alsiniesi besitampydama 2. varginti:Šitie akiniai man neti...
perauklėti - perauklė|ti, perauklėja, perauklėjo iš naujo išauklėti: Perauklėti nusikaltėlius. sngr.: Norėdamas kitus perauklėti, pirmiausia pats turi persiauklėti. perauklėjimas.
peraugėlis - peraugėl|is, peraugėlė dkt. menkinamai savo klasę peraugęs, vyresnis, didesnis vaikas.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž