Žodžių Pasakyti reikšmės

pasakyti - pasaky|ti, pasako, pasakė 1. žodžiu (ar raštu) pareikšti mintį ar nuomonę: Ką tu į tai pasakysi? Ką blaivas galvoja, tą girtas pasako (folkloras). Teisingai žmonių pasakyta: negirk dienos be vakaro. Nebeprisimenu, kur yra taip pasakyta (kurioje knygoje). 2. pranešti žodžiu: pasakyk man visą teisybę. Jis pasakė, kad aš galįs eiti. sngr.: Pasisakė ketinąs...
atsakyti - sakýti,sãko, sãkė1. žodžiais reikšti savo mintis, šnekėti, kalbėti:Taip sako, sakoma Į akis sakau Uks miks nebtura nieko besakýti Kas ką sãko, tegu sãko – nusiduok negirdint Ar aš tau nesakiaũ, ar aš nekalbėjau? Sakýkit tep, kap aš sakýsiu Ką tu kalbi – ne teip saká...
apsakyti - sakýti,sãko, sãkė1. žodžiais reikšti savo mintis, šnekėti, kalbėti:Taip sako, sakoma Į akis sakau Uks miks nebtura nieko besakýti Kas ką sãko, tegu sãko – nusiduok negirdint Ar aš tau nesakiaũ, ar aš nekalbėjau? Sakýkit tep, kap aš sakýsiu Ką tu kalbi – ne teip saká...
sakyti - saky|ti, sako, sakė 1. žodžiais reikšti mintis, kalbėti: Sakyti tiesą. sakyk savo nuomonę. Nė žodžio nesakęs išėjo. 2. teigti, tvirtinti: Nesakyčiau, kad jis gerai išmano. Sakė mane šiokią, sakė mane tokią (d.). sngr.: Jis sakosi daug žinąs. 3. sekti, pasakoti: Sako pasaką. 4. liepti: Ar jam sakai, ar nesakai, vis tiek neklauso. Jis eina ir nesakomas. s...
pasisakyti - pasis|akyti, pasisako, pasisakė 1. -> pasakyti. 2. prisipažinti: Vaikas, ką padaro, viską pasisako. pasisakymas.
atsisakyti - išreikšti savęs kaip nenori priimti
issakyti - išsakyti, išsako, išsakė 1. išreikšti žodžiais: Savo mintis kalba išsakome. 2. išpasakoti: Norėčiau visa i., kas slegia krūtinę. išsakymas.
nusakyti - nusakyti, nusako, nusakė 1. apibrėžti, aptarti: Žodžio reikšmę, daikto esmę n. 2. nupasakoti, pavaizduoti: Jis viską nusakė, ką matė ir girdėjo. nusakymas.
nesakyti - skaičiuoti, išvardyti
įsakyti - įsakyti, įsako, įsakė duoti įsakymą, liepti, reikalauti: Kaip man įsakė, taip ir darau. Vadas įsakė pradėti žygį.
pasakytas - tiesioginis ir atviras kalbos arba išraiška nuoširdžiai
pasakysiu - 9-asis laiškas anglų abėcėlės ba grafinės šio laiško apie kalbos analogiškus vienas aš rašybos - žr, lentelę grafikos įrenginį atkūrimo laišką i i paskirta ypač kaip devintas, kad ar klasės laiško formos, kaip kažkas man lygiagrečiai Vienetinis vektorius X ašis [santrumpa neišsami] aa klasės reitingas kaip neišsami, rūšiuojamos ar įvertinta II atsi...
užsakyti - užsaky|ti, užsako, užsakė pavesti padaryti; susitarti, užprašyti, kad padarytų, duotų: Užsakyti valgykloje pietus. Užsakyti spaudą. sngr.: Užsisakyti naujus batus, knygą, laikraštį. užsakytojas, užsakytoja dkt. užsakymas: Užsakyti jau atliktas.
prisakyti - pris|akyti, prisako, prisakė 1. paliepti: Vaikams prisakė netriukšmauti. 2. daug pasakyti, pripasakoti: Jis čia visokių naujienų prisakė. prisakymas.
persakyti - persak|yti, persako, persakė 1. iš naujo pasakyti: Man nesupratus, ji dar kartą viską persakė. 2. perduoti kieno žodžius: Gražiai kalbėjo, tik aš nemoku visko persakyti persakymas.
išsakyti - išsakyti, išsako, išsakė 1. išreikšti žodžiais: Savo mintis kalba išsakome. 2. išpasakoti: Norėčiau visa i., kas slegia krūtinę. išsakymas.
uzsisakyti - į rašyti (savo vardą) po pasirašyti į pasirašyti (kaip dokumentas) su savo paties ranka sutikimo ar pareiga b ženklan, kad patvirtinti, pasirašymo c įkeitimo (dovana ar indėlis) raštu savo vardą su suma pritarti remti pasirašyti dokumento duoti sutikimą ar patvirtinimą, kad tai raštu, pasirašydamas savo vardą
pasakyciau - archajiškas norėjo, troško b archajišką norą Dėl to, C (1), stipriai noras norite
užsisakyti - sutvarkyti, pasirūpinti, duoti įsakymą komandų b lemti, įšventinti
pasakinėti - pasakinė|ti, pasakinėja, pasakinėjo 1. džn. pasakyti 2: Eina per kaimą, visiems pasakinėdamas susirinkti. 2. kuždėti kam, sufleruoti. pasakinėjimas Žiūrėk: [pasakyti].
pasakiau - 9-asis laiškas anglų abėcėlės ba grafinės šio laiško apie kalbos analogiškus vienas aš rašybos - žr, lentelę grafikos įrenginį atkūrimo laišką i i paskirta ypač kaip devintas, kad ar klasės laiško formos, kaip kažkas man lygiagrečiai Vienetinis vektorius X ašis [santrumpa neišsami] aa klasės reitingas kaip neišsami, rūšiuojamos ar įvertinta II atsi...
išsisakyti - naudojamas kaip funkcija žodis, reiškiantis judesį ar veiksmą ar sąlyga, leidžiantis įtarti judėjimo link vietą, asmuo, ar dalykas pasiekė
pasakymas - pasakymas -> pasakyti: Sąmojingas p.
pasakiskas - pasakišk|as, pasakiška 1. nepaprastas, nuostabus: Pasakiškas nuotykis. 2. nepaprastai didelis: pasakiški turtai, skaičiai. pasakiškai prv.: pasakiškai didelis laivas. pasakiškumas.
pasakiškas - pasakišk|as, pasakiška 1. nepaprastas, nuostabus: Pasakiškas nuotykis. 2. nepaprastai didelis: pasakiški turtai, skaičiai. pasakiškai prv.: pasakiškai didelis laivas. pasakiškumas.
pasakininkas - pasakinink|as, pasakininkė dkt. 1. pasakų sakytojas: Didelis pasakininkas buvo senelis. 2. pasakų rašytojas.
pasakinėtojas - pereiti prie veiksmų, kursto padėti (kuris asmuo, veikiantis ar rečituojantys) rodo, ar sakydamas kitą kažką praleistą žodžius arba netobulai išmoko lazda tarnauti kaip kurstymu priežastis
pasakinėjimas - pereiti prie veiksmų, kursto padėti (kuris asmuo, veikiantis ar rečituojantys) rodo, ar sakydamas kitą kažką praleistą žodžius arba netobulai išmoko lazda tarnauti kaip kurstymu priežastis
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž