Žodžių Pamela reikšmės

pameciau - skaitytis metų įvykiais, pasirodo, padaryta, padaryta, ar žiūrima kiekvienais metais arba kartą per metus metinis
pamestas - nepasinaudojo, laimėjo, arba teigė, kad nebėra turimą B nebėra žinomas sugriauta arba sunaikinti fiziškai arba moraliai beviltiška atimti arba pasiekiamas arba pasiekimas paneigė
pametimas - pametimas -> pamesti.
pamelžti - pamelž|ti, pamelžia, pamelžė baigti melžti: Pamelžti karvę. pamelžimas.
pameluoti - pamel|uoti, pameluoja, pamelavo pasakyti melą: Jis tau pamelavo. pamelavimas.
pamerkimas - merkìmas mérkimas 1.→ merkti 1: Akių merkìmas 2. → merkti 3. per labai trumpą laiką, akies mirksniu:Tie žodžiai akies merkimu po visą rūmą davėsi girdėti Parodė jam visas karalystes svieto akies merkime atmerkìmas → atmerkti: Akių atmerkimas pamerkìmas pamérkimas → pam...
pamesti - pames|ti, pameta, pametė 1. numesti po apačia: Lentą pametė po kojomis. sngr.: Pasimetė kailinius po šonu ir guli. 2. metant padėti: Pametė knygą ant stalo ir išėjo. Kur turėjo, ten pametė (netvarkingai padėjo). sngr.: Pasimetė ką kampe ir atsigulė. 3. metant paduoti, padėti naudotis: pamesk arkliams šieno. 4. pragaišinti: Pinigus pamečiau eidamas. sngr.: ...
pamestinukas - pamestinuk|as, pamestinukė dkt. pamestas, paliktas vaikas.
pamėlti - pamėl|ti, pamėlsta, pamėlo pamėlynuoti: pamėlusi nosis.
pamerkti - pamerk|ti, pamerkia, pamerkė duoti ženklą akimis: Aš jam pamerkiau, kad tylėtų. pamerkimas 2 pamerk|ti, pamerkia, pamerkė panardinti į vandenį: Skalbinius pamerksiu iš vakaro. pamerkimas.
pamergė - pamergė vestuvėse - jaunųjų palydovė.
pamėlynavęs - sukelti judėti ašį arba centre, pasukti arba suktis
pamėklė - pamėklė, pamėklė 1. šmėkla, baidyklė: Slankioja tamsoje kaip p. prk.: Bado p. pakibo ties visa šalimi. 2. b. kas labai sulysęs: Pamėkle pavirto - tik oda ir kaulai.
pamečiui - skaitytis metų įvykiais, pasirodo, padaryta, padaryta, ar žiūrima kiekvienais metais arba kartą per metus metinis
pamėgimas - mėgìmas mė́gimas 1.→ mėgti 1: Labo mėgìmas Zigfrydis Saulium praminti lygiai gerai buvo galima ir už saulės mėgimą | Mėgimas smalstumų, skanėstų 2.malonumas, pomėgis:Mąsto … sūnūs apie gėrius, apie mėgimus kūno 3.patikimas:Mėgimas kam → pamėgti:1.Jonukas su pamėgimu dirbo tą darbą Viktoras ėmė stu...
pameistrys - pameistr|ys, pameistrė dkt. meistro padėjėjas.
pamėnesiui - pamėnesiui prv. 1. kas mėnesį: Žurnalas leidžiamas p. 2. pakaitomis vienas vieną mėnesį, kitas kitą: Laiptus valome p.
pamėlynuoti - pamėlyn|uoti, pamėlynuoja, pamėlynavo pasidaryti mėlynam: pamėlynavęs veidas. pamėlynavimas.
pamėginimas - mėgìnimas mė́ginimas → mėginti:1. Tai buvo mėginimų metas Kančia – tai žmogaus mėginimas, jo tvirtumo mėginimas Prabavojimas, arba mė́ginimas, savęs paties tame užgul Kiets mėginimo akmuo | Mėginimasis su kuo karionėj 2.Šiuilokų perklausinėjimas, mėgìnimas Milvydas baigė savo studijas ir ruošėsi mėgin...
pamėgti - pamėg|ti, pamėgsta, pamėgo 1. pajusti potraukį į ką, pradėti mėgti: Vaikas pamėgo knygas skaityti. pamėgta mokslo šaka. 2. tarm. patikti: Čia jam nepamėgo, ir išvažiavo. pamėgimas: Daryti ką su pamėgimu.
pamėtyti - pamėt|yti, pamėto, pamėtė 1. džn. pamesti 1: Į purvyną pamėtyta lentgalių. 2. džn. pamesti 3: pamėtyk karvėms dobilų. 3. sodinant padėlioti į vagą (bulves). pamėtymas Žiūrėk: [pamesti] [pamesti].
pamėgdžiotojas - mė́gdžiotojas,-a kas mėgdžioja. -a kas pamėgdžioja, seka kuo:Gal ir suprato skambaus šūkio pamėgdžiotojas savo klaidą, bet išdidumas neleido jam prisipažinti
pamėgdžiojimas - mė́gdžiojimas → mėgdžioti 2. → pamėgdžioti 2: Pamėgdžiojimas visai netikęs daiktas
pamėgdžiojamas - pažymėtas imitacija
pamėgdžiojantis - pantomimos 2, kuris imituoja imitacinį b imitacija, maketas
pamėtėti - pamėtė|ti, pamėti (pamėtėja), pamėtėjo 1. kiek pamesti: pamėtėk arčiau pėdus (javų),nepasiekiu. 2. kiek pamėtyti (bulves sodinant). pamėtėjimas.
pamėginti - pamėgin|ti, pamėgina, pamėgino 1. pabandyti, patyrinėti kieno ypatybes: pamėgink dalgio aštrumą. 2. pabandyti ką daryti: pamėginau ištraukti baslį. 3. paragauti: pamėgink mano kepsnio. pamėginimas.
pamėgdžiojamasis - pasenęs ambicingas ar pavydus konkurencija siekis arba siekti lygių arba "Excel" kitų (kaip pasiekti) imitacija b naudojimo ar metodas naudojant emuliatorius
pamėgdžioti - pamėgdžio|ti, pamėgdžioja, pamėgdžiojo 1. paerzinti mėgdžiojant: Ar gražu pamėgdžioti vyresnį! 2. daryti kaip kitas daro: Jis moka pamėgdžioti pelėdą. pamėgdžiojimas.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž