Žodžių Ortakis reikšmės

ortakis - ortakis tech. takas orui tiekti ir išleisti.
antakis - antak|is 1. kaktos dalis aukščiau akiduobės. 2. toje vietoje esanti plaukų juostelė: Juodi antakiai.
užtakis - užtak|is 1. apsemiamas pakraštys, užlaja: Lydekos mėgsta neršti negiliuose užtakiuose. 2. žr. užutėkis.
tarplatakis - ištęsti depresija žemės paviršiaus paprastai tarp svyruoja kalvų ar kalnų b plotas nusausinta per upę ir jos intakų mažas taškinių arba sąlyga, tuščiaviduriai, depresija b Susitikimo vieta 2 šlaitų stogo, kad dėl plano forma Priimam kampas kampas
nuotakis - nuotakis žr. nuotėkis.
jautakis - jautak|is, jautakė dkt. kas negražiomis akimis, bjauraus žvilgsnio žmogus. jautakis bot. valgomas grybas geltonai ruda įdubusia kepurėle (Lactarius volemus).
ištakis - ištakis ištekantis upeliukas; griovys vandeniui nubėgti.
vištakis - vištak|is, vištakė dkt. kas neprimato sutemus.
verstakys - verstak|ys, verstakė dkt. šnek. 1. išverstakis. 2. žvairakis. 3. akižara, stačiokas: Toks v.: kad žeria tiesiai į akis, net nemirksi.
upėtakis - upėtakis zool. lašišinių šeimos nemaža šlakuota gėlavandenė žuvis, subrendusi virstanti jūrine - šlakiu: Margasis u. (Salmo trutta fario). Vaivorykštinis u. (Salmo irideus).
šuntakis - šuntak|is 1. menkas, siauras takas: Išėjau šuntakiais. 2. prk. klaidingas veikimo būdas: Mokslo šuntakiai.
išverstakis - išverstak|is, išverstakė dkt. 1. šnek. kieno akys didelės, išverstos. 2. šnek. prk. akiplėša, pikčiurna. išverstakumas med. toks ligos požymis (exophthalmus).
dūmtakis - dūmtakis takas dūmams krosnimi eiti.
dujotakis - dujotakis dujų vamzdis.
bėgtakis - aa malūnas dirbo dirbo asmenų, mynė apie veiksmus, dėl plataus rato, kurio horizontaliąją ašį ir buvęs kalėjimo bausmė ba malūnas krašto gyvūnų mynimą begalinis diržas ca prietaisą turintis begalinis diržas, dėl kurių asmuo vaikšto ar veikia naudojimosi arba fiziologiniu bandymų Nużący arba monotoniškas tęstinę veiklą panašus kasdieninį ant Kierat
išsprogtakis - išsprogtak|is, išsprogtakė dkt. šnek. kas su išsprogusiomis, išverstomis akimis.
žuvitakis - žuvitakis užtvankoje įrengtas takas žuvims praplaukti: Pakopinis ž.
šalitakis - šalìtakis. 1. šalinis takas: Kiekvienas kolektyvas gavo tvarkyti atitinkamo ilgumo taką ir šalitakį. Išveda mokinį iš pramintojo kelio į šalitakius ir vingių vingiais grąžina vėl į knygą. 2. šalitakė: Tokie dar stūgauja ir šalìtakiais pasodintus medelius laužo.
bandotakis - bandotakis galvijų (bandos) takas į ganyklą.
išvarvėtakis - išvarvėtak|is, išvarvėtakė dkt. niek. kas ašarojančiomis, varvančiomis akimis.
vandentakis - vandentakis geogr. vandens tekėjimo vieta, vandens takas (upė, kanalas, drena ir pan.).
stoglatakis - stoglatakis stat. įstrižai susiduriančių stogo šlaitų latakas vandeniui.
laiptatakis - laiptatakis stat. laiptų dalis tarp dviejų aikštelių.
šlapimtakis - šlapimtakis anat. porinis takas, kuriuo iš inksto į pūslę teka šlapimas (ureter).
peltakys - peltak|ys 1. dygsnių eilė: Tankus, retas peltakys Apykaklės kraštu išvarytas peltakys 2. išsiuvinėjimas, ištraukus siūlus audekle: peltakiais papuoštos marškinių rankovės.
išpūstakis - išpūstakis,-ė išpūstaakis: Aš nujaučiau, kad su šitokiu išpūstakiu nesugyvens
kiaušintakis - kiaušintakis anat. iš kiaušidės einantis kiaušinėlių takas (tuba uterina).
išplėstakis - išplėstak|is, išplėstakė dkt. kas išplėstomis akimis.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž