Žodžių Niinis reikšmės

apriorinis - esminis žodis, frazė, ar sąlygos, kurios Denotacja yra nurodytas įvardis (kaip John "Marija pamatė Joną, sušuko jam"); ​​plačiai žodį ar frazę pakeičiamas pakaitalas sąlyginis elementas teiginį (jei "jei, tada B") 1. terminas matematinio santykio aa praėjusių atveju, būklę, arba sukelti b daugiskaitos reikšmingų įvykių, sąlygos ir savo ankstesniu gyve...
apolitinis - apolitin|is, apolitinė vengiantis politikos, nepolitinis.
apskaitinis - apskaitin|is, apskaitinė -> apskaita 1: apskaitinės medžiagos Žiūrėk: [apskaita].
apokrifinis - dažnai abejotino autentiškumo apgaulingi kapitalizuojamos arba panašus Apokrifo
apyskaitinis - apyskaitin|is, apyskaitinė -> apyskaita: Apyskaitinis pranešimas.
apskritainis - apskritain|is, apskritainė pailgai apskritas, ovalus 2 apskritain|is, apskritainė dkt. apskrito veido žmogus. apskritainis 1. kul. kukulis. 2. kiaušinio pavidalo figūra, ovalas.
apsimestinis - apsimestin|is, apsimestinė apsimetamas, netikras: apsimestinė liga. Apsimestinis sandoris (teis.).
archainis - praeities kalba savybes ir išgyventi daugiausia specializuotose naudojimo
arbitražinis - vedant veiksmų, ypač klausa ir nustatymas nesutarimų atveju arbitras
apvalinis - apvalìnis,-ė apvalusis:Apvalinis kirvis Apvalìnė miško medžiaga Apvalinės replės
apskritiminis - apskritìminis,-ė kuris apskritimo pavidalo:Anksčiau galima buvo lenkti tik apskritiminių kreivių profilius Apskritiminė orbita
apokaliptinis - apokaliptin|is, apokaliptinė -> apokalipsė 2: Apokaliptinis siaubas Žiūrėk: [apokalipsė].
archyvinis - archyvin|is, archyvinė -> archyvas: Archyvinis dokumentas.
archajinis - archajin|is, archajinė tolimos senovės, senovinis: archajinė era (seniausioji era geologinėje Žemės istorijoje).
apžadinis - apžadìnis,-ė pasižadėtas (apžadais):Pastatė apžadinį kryžių Apžadìniai atlaidai
apvalainis - apvalainis koks nors apvalus ar apvalainas daiktas.
apsauginis - apsaugin|is, apsauginė skirtas apsaugai, apsaugantis: apsauginės miškų juostos (saugo nuo žalingų gamtos reiškinių). apsauginė spalva (slepiamoji). apsauginiai akiniai.
aposteriorinis - vėliau kaip uodegos b žmogaus kūno ar jo dalių nugaros augalų dalis Nukreiptas į ašys, aukščiausios įsikūręs už laiko tarpui po
architektoninis - , susijusių su, arba pagal su architektūros principus architektūros organizuota ir vieningą struktūrą, kuri rodo, architektūros ir dizaino
apyvartinis - apyvartin|is, apyvartinė -> apyvarta: Apyvartinis kapitalas. apyvartinės lėšos.
apygardinis - apygardìnis,-ė 1.aplinkinis, apylinkėje esantis:Anuos apygardiniai lietuviai vadina šiauliečiais Duos apygardinėms pilėms gandą 2.apygardai, administraciniam centrui priklausantis:Vilniuj intaisytas ... ir apygardinis sūdas Apygardinės mokyklos
Apverstinis - apverstìnis,-ė apverstasis:Apverstìnis vaizdas Bendražiedžiai teturi mezginėje tik po vieną sėklakiaušį, bet jie apverstiniai
architektūrinis - architektūrin|is, architektūrinė -> architektūra: architektūrinės puošmenos.
apžvalginis - apžvalgin|is, apžvalginė -> apžvalga 2: Apžvalginis pranešimas. apžvalginė. paroda Žiūrėk: [apžvalga].
apopleksinis - , su jomis susijusių arba sukelia insulto paveikta, linkęs arba natūra sukelti insulto požymių ar akivaizdžiai sukelti insultas
apologetinis - siūloma, gynybos arba vindikacijos
archeologinis - archeologin|is, archeologinė -> archeologija: archeologiniai kasinėjimai.
apynys - apyn|ys bot. šilkmedinių šeimos vijoklinis augalas, kurio spurgų dedama į alų (Humulus); šio augalo spurgas: apyniai užžėlė visą patvorį. Alus be apynių niekam nedera.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž