Žodžių Muklus reikšmės

tuklus - tukl|us, tukli linkęs tukti; riebus, nutukęs: Tuklus paršas. tukliai prv. tuklumas.
kuklus - kukl|us, kukli 1. neišdidus, neišpuikęs; drovus: kukli mergaitė. Kuklus atsakymas. 2. paprastas, neprabangus: kukli puokštė. kukliai prv.: kukliai gyventi, elgtis. kuklybė kuklumas.
buklus - bukl|us, bukli gabus, gudrus: Buklus vaikas. Buklus ir su žąsinu paaria (folkloras). bukliai prv. buklumas.
smuklus - smukl|us, smukli smunkantis, klampus: Čia smukli žemė, negalima trobos statyti. smuklumas.
trauklus - traukl|us, traukli patrauklus: traukli mergaitė. Trauklus balsas, kvapas.
nekuklus - subtilus (1) trūksta ar įžeisti nuo padorumo netinkamo (2), besiribojančiu nepadorus šiurkščiavilnių b pažymėtas trūksta jausmas už kitų jausmus netaktiškas
seklus - sekl|us, sekli 1. negilus (ppr. apie vandenį): Seklus ežeras. sekli upė. sekli vieta. Čia visur seklu. 2. daromas netoli paviršiaus: Seklus arimas. 3. prk. paviršutiniškas, lėkštas, negilus (apie žinias, protą): sekli mintis. sekliai prv. seklumas 2 sekl|us, sekli kuris gerai atseka (kelią, pėdsakus): Seklus arklys. Seklus šuo. seklumas.
ryklus - rykl|us, rykli šnek. kuris daug ryja, rajus, ėdrus: Baisiai ryklus šuniukas. ryklumas.
nuoseklus - nuosekl|us, nuosekli paeiliui, tvarkingai daromas, vykstantis, logika pamatuotas: nuosekli politika. Nuoseklus minčių dėstymas. Nuoseklus pasakojimas. Nuoseklus žmogus. nuosekliai prv.: Mokinys nuosekliai atsakinėja. nuoseklumas.
miklus - mikl|us, mikli 1. vikrus, mitrus: mikli stirnaitė šokinėja. Miklus vaikas - nepagausi. Miklios jo rankos - bežiūrint padaro. 2. liaunas, lankstus: mikli rykštė. mikliai prv. miklybė miklumas.
eiklus - eikl|us, eikli galintis greitai eiti, lakus, greitas: Eiklus žirgas. Eiklūs gyvuliai sunkiai ganomi. Aš nustovėjau savo eiklias kojeles (d.). eiklumas.
patrauklus - patraukl|us, patraukli kuris traukia, vilioja, žavus: patraukli išvaizda. patraukli mergaitė. patraukliai prv.: Pasakojo labai patraukliai. patrauklumas: Ji neteko savo patrauklumo.
vinklus - vinkl|us, vinkli vikrus, mitrus: Vinklus kaip voverė. Vinklus žmogus. vinkliai prv.: Vinklus lankstosi mergaitė. vinklumas: Šokinėja katės vinklumu.
veiklus - veikl|us, veikli kuris mielai veikia, aktyvus, darbštus: Veiklus žmogus. veikliai prv. veiklumas.
taiklus - taikl|us, taikli 1. gerai pataikantis: Taiklus šūvis. Jo taikli ranka, akis. 2. prk. gerai apibūdinantis, tikslus: Taiklus palyginimas. taikli pastaba. taikliai prv. taiklumas.
šoklus - šokl|us, šokli gerai šokantis, šokčiojantis: Kengūros yra greitos ir šoklios. šokliai prv. šoklumas.
rėklus - rėkl|us, rėkli linkęs rėkti, verkti: Rėklus vaikas. rėklumas.
rinklus - rinkl|us, rinkli kas renkasi: Rinklus pirkėjas. rinkliai prv. rinklumas.
reiklus - reikl|us, reikli daug reikalaujantis: Autorius labai reiklus kalbos atžvilgiu. Reiklus mokytojas. reikliai prv. reiklumas.
pinklus - pinkl|us, pinkli 1. labai supintas, sunarpliotas: Pinklios šakos. Pinklūs siūlai. 2. prk. painus, sudėtingas: pinkli byla. Pinklus darbas. pinkliai prv. pinklumas.
nenuoseklus - trūksta nuoseklumą nėra suderinamas su kitu tuo, ar pretenzija
ženklus - ženkl|us, ženkli lengvas pažinti, žymus: Mano bernelis pulkely ženkliausias (d.). ženklu, kur vandens stovėta. ženkliai prv. ženklumas.
patiklus - patikl|us, patikli lengvai pasitikintis: Jis buvo patiklus kaip mažas vaikas. patikliai prv.: Žvėrelis, patikliai priėjęs, paėmė duoną. patiklumas.
nemiklus - pasenęs ydingas archajiškas nepalanki, nepalanki trūksta miklumas ar įgūdžių (rankų)
atkaklus - atkakl|us, atkakli 1. užsispyręs, priešingas: Atkaklus vaikas - neklauso. Atkaklus žmogus - savo siekia, ir tiek. 2. ryžtingai atliekamas: Atkaklus darbas. Atkaklus mokymasis. atkakliai prv. atkaklybė atkaklumas.
nepatrauklus - greitai tapti Sapīcis ar įsižeisti pažymėtas snobizmas ištepti uostomasis tabakas panašus uostomasis priklausomi uostomasis b naudojimui, turintys nemalonius įpročius
neveiklus - nėra aktyvus (1) sėdimas (2) neskausmingi, vangus b (1) naudoti (2), susijusių su ar yra ginkluotųjų pajėgų nariai, kurie nėra scenos ar karinių pareigų (3) liga ramybės C (1), chemiškai inertiškas (2) optiškai neutralus poliarizuotoje šviesoje d biologiškai inertinių, ypač dėl to, prastesnė kokybė (kaip užkrečiamumą ar Antigeniškumas) nėra aktyvūs pa...
nereiklus - ne, ne, būdvardžių sudaryti iš būdvardžių
nepatiklus - turintys arba rodo nepasitikėjimą
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž