Žodžių Milži reikšmės

milžinė - , legendinis humanlike būtybė aukšto ūgio ir stiprumo aa gyvenimo yra labai dydžio ba asmens ypatingų galių kažką neįprastai didelė ar galinga [Daugiau..]
milžinas - milžin|as, milžinė dkt. 1. nepaprastai didelio ūgio pasakų žmogus. 2. labai aukštas žmogus: Dviejų metrų milžinas 3. prk. nepaprastų fizinių ar dvasinių jėgų žmogus: Dvasios milžinas Mokslo milžinas 4. prk. kas išsiskiria didumu: Namas milžinas Traktorius milžinas Žvaigždė milžinė. [Daugiau..]
malži - malži bdv. m ilgai melžiama: ~i karvė. [Daugiau..]
pamalži - pamalž|i bdv. m. 1. ilgai melžiama, neužtrūkstanti: P. karvė. 2. pieninga: Pamalžios jų karvės. [Daugiau..]
milžinkapis - milžinkapis senovės didvyrių (milžinų) laidojimo vieta, supilta kalva. [Daugiau..]
milžiniškas - milžinišk|as, milžiniška -> milžinas 4: Milžiniškas pastatas. milžiniška jėga. milžiniškai prv.: milžiniškai didelis Žiūrėk: [milžinas]. [Daugiau..]
milžiniškai - labai didelis arba platus, labai dydžio ar B teritorija puikiai masto arba laipsnį [Daugiau..]