Žodžių Kušla reikšmės

murkšla - murkšla b. šnek. kas murkšlioja (si).
[Toliau]
tešla - tešla skystyje įmaišytų miltų masė: Skysta, tiršta t. Duonos t. Užmaišyti, minkyti tešlą. T. rūgsta, kyla.
[Toliau]
nevėkšla - nevėkšl|a b. 1. žem. menkas, prastai augantis žmogus, gyvulys ar augalas; nuskurdėlis: Tėvas -vyras iš stuomens ir liemens, o vaikai - kokie nevėkšlos! 2. žem. apsileidėlis, ištižėlis.
[Toliau]
kuštelėti - kuštelė|ti, kuštelėja, kuštelėjo kiek sukuštėti, sukuždėti: kuštelėjo kažką jam į ausį. kuštelėjimas.
[Toliau]
kušetė - kušetė sofa be atlošo.
[Toliau]