Žodžių Kryžiuotis reikšmės

kryžiuotis - kryžiuot|is, kryžiuotė dkt. kas su kryžiumi: Voras kryžiuotis (zool. Araneus diadematus).
kryžiuoti - kryž|iuoti, kryžiuoja, kryžiavo 1. kryžmai dėti, pinti, eiti: Kryžiuoti medžius, rankas. sngr.: Keliai kryžiuojasi. 2. istor. bausti prikalimu prie kryžiaus. 3. žr. kryžminti. kryžiavimas.
ožiuotis - ož|iuotis, ožiuojasi, ožiavosi 1. jauniklius vesti (apie ožkas). 2. šnek. pykti, aikštytis, spirtis. ožiavimasis.
gardžiuotis - gardž|iuotis, gardžiuojasi, gardžiavosi 1. ragauti gardėsių, skanintis; džiaugtis gardumu: Gardžiuotis uogomis. Valgo sūrį ir gardžiuojasi. 2. prk. gėrėtis: gardžiuodamasis aprašinėja įvykius. gardžiavimasis.
kryžius - kryž|ius 1. stiebas su vienu ar keliais skersiniais viršutiniame gale - krikščionių tikėjimo simbolis: Bažnyčios bokšto kryžius Kapų kryžiai. Bijo kaip velnias kryžiaus (labai bijo). 2. kryžmos formos ordinas. 3. kryžmų linijų figūra. 4. prk. nelaimė, kančia, vargas, rūpestis: Kiekvienam savo kryžius Tikras kryžius su juo gyventi. 5. žr. kryžkaulis. 6....
didžiuotis - didž|iuotis, didžiuojasi, didžiavosi 1. dėtis dideliam, keltis į puikybę: Nebeužeina pas mus, didžiuojasi. 2. jausti pagarbą, pasitenkinimą: didžiuojasi savo tėvyne. Tėvai didžiuojasi vaikais. didžiavimasis: Tuščias didžiavimasis.
kryžiuočiai - kryžiuo|čiai dgs. istor. vokiečių vienuolių karinis ordinas, vykdę kryžiaus žygius į Palestiną, vėliau į Pabaltijį: Kryžiuočiai buvo sumušti ties Žalgiriu 1410 m. kryžiuotis to ordino narys kryžiuot|is, kryžiuoė dkt. kas su kryžiumi: Voras kryžiuočiai (zool. Araneus diadematus).
kryžiukas - aa struktūra yra skersinės sijos naudojami ypač senovės romėnai vykdymo b vertikaliai dažnai kapitalizuojamos į kryžių, dėl kurių Jėzus buvo nukryžiuotas paklausimą nukryžiavimo B yra kančia, kad bando savo dorybę, tvirtumas, arba kantrybės yra Kryžminė ženklą sudaryti remtis palaiminimą Kristaus ypač paliesdami kaktos, krūtinės ir pečių aa įrengin...
kryžiukai - žaidimas, kuriame du žaidėjai pakaitomis įdėti Xs ir OS skyriuose, figūra, kurią sudaro dviejų vertikalių linijų, kurios kerta dviejų lygiagrečių linijų, ir kiekvienas bando gauti trijų Xs arba trijų OS eilutę prieš priešininkas
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž