Žodžių Koneveikia reikšmės

koneveikimas - kõneveikimas → koneveikti:1.Nejaugi gatvių šūkavimais ir lietuviškai kalbančiųjų piliečių koneveikimais galima nulemti didelio krašto likimas?! 2. → iškoneveikti 1: Visokių grasymų, pašaipų ir iškoneveikimų nė nesuskaitysi Taip jai trošku pasirodė, girdint jos kilties iškoneveikimą Bet apkalba, šmeižimas, iškoneveikimas ki...
koneveikti - koneveik|ti, koneveikia, koneveikė barti, plūsti, keikti: Ko tu plūsti, ko koneveiki mane? koneveikimas.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž