Žodžių Klausei reikšmės

klausti - klaus|ti, klausia, klausė 1. kreiptis su klausimu, teirautis: Klausti patarimo, kelio. Klausti knygų bibliotekoje. Jie klausė manęs (mane), kada sugrįšiu. Neklausi - nežinosi. klausiamieji įvrdžiai (gram.). Neklausk, kaip gardu (labai gardu)! 2. tikrinti mokinių žinias: Mokytojas mokinį klausė. klausėjas, klausėja dkt. klausimas: Per ilgą klausimą tik išgavo ...
klausyti - klausy|ti, klauso, klausė 1. naudotis klausa, stengtis išgirsti: Jis klauso, bet negirdi. Klausyti muzikos, dainų. Daug klausyk, maža kalbėk (folkloras). sngr.: klausytis pasakojimo. 2. dalyvauti paskaitose, pamokose: Universitete paskaitų klausyti 3. vykdyti įsakymą, paliepimą, norą: Savo tėvų, mokytojų klausyti Kas tėvo, motinos neklauso, valgo duoną sausą (f...
klausytis - atkreipti dėmesį į garso
klausykit - atkreipti dėmesį į garso
klausimas - klausim|as 1. kreipimasis, reikalaujantis atsakymo ar paaiškinimo: Kokie klausimai, tokie ir atsakymai. Kelti, pateikti, duoti klausimą. Atsakyti į klausimą. 2. uždavinys, problema: Kyla klausimas Iškelti klausimų. Sunkus klausimas Šie klausimai dar svarstomi klaus|ti, klausimia, klausimė 1. kreiptis su klausimu, teirautis: Klausimas patarimo, kelio. Klausimas knygų...
klausimai - (1) klausiamasis išraiška, dažnai naudojama patikrinti žinias (2) klausiamasis sakinys ar sąlygos ba objektas arba ginčo aspektas arba atidaryti svarstomas klausimas, plačiai problema, nesvarbu c (1) subjektas ar taškas diskusijoms ar pasiūlymas bus balsuojama susitikime (2) pareikšti tokio balsavimo r konkretus klausimas, nagrinėjamas aktas arba egzempliorių klausi...
klausa - klaus|a 1. girdėjimo pojūtis: Jo klausą pasiekė keisti garsai. 2. sugebėjimas skirti muzikos garsus: Griežia iš klausos (be gaidų). Jo balsas geras, tik klausa menka.
klausykite - 9-asis laiškas anglų abėcėlės ba grafinės šio laiško apie kalbos analogiškus vienas aš rašybos - žr, lentelę grafikos įrenginį atkūrimo laišką i i paskirta ypač kaip devintas, kad ar klasės laiško formos, kaip kažkas man lygiagrečiai Vienetinis vektorius X ašis [santrumpa neišsami] aa klasės reitingas kaip neišsami, rūšiuojamos ar įvertinta II atsi...
klausykit! - atkreipti dėmesį į garso
klausiklis - klausiklis klausymo (si) prietaisas ar jo dalis.
klausiamas - skambinti už atsakymą
klausyk - atkreipti dėmesį į garso
klausus - klaus|us, klausi 1. turintis gerą klausą: klausios ausies žmogus. 2. paklusnus. klausumas.
klausos - archajiškas auditorija archajiškas auditorija
klausytojai - aktas ar valstybės klausos aa oficialų nagrinėjimą arba interviu
klausykite! - atkreipti dėmesį į garso
klausomasis - skirti arba perduoti (save) kažką nuolat arba liguistai
klausinėti - klausinė|ti, klausinėja, klausinėjo džn. mžb. klausti: 1. Kelio klausinėti Pradėjo manęs (mane) klausinėti apie tave. Daugiau klausinėsi, mažiau paklysi (folkloras). 2. Mokinius klausinėti klausinėjimas.
klausyk! - atkreipti dėmesį į garso
klausiamasis - naudojamas B klausimas, formą ar jėgą klausimą smalsus, apklausos žodį (kaip kas, ką,) arba užduoti klausimus klausimą 1a dalelė (Lotynų-Ne)
klausau! - individualus kombinuotas plaukimas trumpąją žinutę Intramural vidaus ligų raumenis; raumenis
klausykla - klausykla bažn. tam tikras krėslas, kuriame klausoma išpažinties.
klausumas - organizmo geba išgirsti minimalaus intensyvumo garsą, kai girdima per išorinę ausies landą bei kaukolės kaulą.
klaustrofobija - nenormalus baimės būti uždarose ar siaurose erdvėse
klausinėtojas - klausinė́tojas(-is ), -a kas klausinėja:Savo pažiūrų jis negalėjo taip lengvai išaiškinti abejingam klausinėtojui Klausinėtojams jis gerai atsakė (-is ), -a kas išklausinėja. (-is ), -a katechetas.
klausinėjimas - klausinė́jimas klaũsinėjimas 1.→ klausinėti 1: Klausinėjimų bei šnekų nebuvo galo Į tretį grieką pasūdijimo teip pat kuo greičiausiai par tokį klausinėjimą gal įpulti 2.kláusimas:Daugybę klausinėjimų jam užmetinėjau apie žmonis, jūrę Šimtai šaukimų ir klausinėjimų maišės tarp visų nuodugnus ar paviršutini...
klausėjas - klausė́jas,-a -à 1.kas klausia:Uolinis buvo vis atsakytojas, o čangalietis klausėjas O tų studentų, kurių klausė šitas piktas klausėjas, buvo dešimtis Buvo norima klausėjui pasakyti 2.kas daug ko klausia, mėgsta klausinėti:Jis toks klausė́jas – visko noria žinot 3.ieškotojas (pvz., darbo):Reikia, kad nurodytų jie šią ar tą ...
klaustukas - klaustuk|as 1. lingv. skyrybos ženklas klausimui pažymėti (?): Rašyti, dėti klaustuką. 2. prk. klausimas, neaiškumas.
klausytojas - klausýtojas(-is ), -a 1. kas klauso:Ir klausytojas, ir skaitytojas verčiamas išgyventi įvairių jausmų Būk klausytoju, būsi ūtarytoju Kiekvieno[je] bažnyčio[je] skelbė žodį Dievo; klausytojų vienok neapsčiai teturėjo Ką mes ant to atsakom, klausytojai? Tur kunigas … savo klausytojus maldosp graudinti Dieve duok, adant mokytojai tankiai pen...
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž