Žodžių Kinkas reikšmės

atlinkas - atlink|as, atlinka atlenktas (pvz., peilis).
aulininkas - aulinink|as, aulininkė dkt. batų aulų dirbėjas.
akcininkas - akcijų turėtojas.
arfininkas - arfinink|as, arfininkė dkt. kas skambina arfa.
antrininkas - antrinink|as, antrininkė dkt. 1. antros, menkesnės rūšies, vertės daiktas: antrininkai grūdai. Antrininkas alus. antrininkė sakinio dalis (lingv. paaiškinanti, papildanti). 2. šnek. padėjėjas, pavaduotojas. antrininkas dublikatas.
amžininkas - amžinink|as, amžininkė dkt. 1. to pat amžiaus, to pat laiko žmogus. 2. žem. kas ilgai tveria: Ä„žuoliniai mietai bus amžininkai.
amatininkas - amatinink|as, amatininkė dkt. 1. kas verčiasi amatu. 2. prk. kas atlieka darbą šabloniškai, nekūrybiškai.
aludininkas - aludininkas aludės prižiūrėtojas; jos laikytojas.
arklininkas - arklininkas aptverta arklių ganykla arba tvartas 2 arklinink|as, arklininkė dkt. 1. arklių prižiūrėtojas, augintojas. 2. arklių mėgėjas ar žinovas. 3. senoviškai arklių pirklys, vertelga.
aplankas - aplank|as 1. viršeliai raštams, dokumentams dėti. 2. aplenkiamasis viršelis (knygos, sąsiuvinio). 3. kepurės graižas.
atlankas - atlankas drabužio atlenkimas.
augalininkas - augalinink|as, augalininkė dkt. augalų augintojas, jų tyrėjas, augalininkystės specialistas.
akcizininkas - pareigūnas, kuris tikrina ir tarifus straipsniai gali akcizo pagal Didžiosios Britanijos teisę
artelininkas - artelinink|as, artelininkė dkt. artelės narys.
arbatininkas - arbãtininkas indas arbatai virti:Ten tebuvo tušti arbatininkai
atskyrininkas - atskyrinink|as, atskyrininkė dkt. sport. kas pasiekęs atskyrį.
apysakininkas - apysakinink|as, apysakininkė dkt. lit. apysakų rašytojas.
akvarelininkas - akvarelinink|as, akvarelininkė dkt. dailininkas, kuris tapo akvarele.
atostogininkas - atostoginink|as, atostogininkė dkt. kas atostogauja, atostogautojas.
apskaitininkas - apskaitinink|as, apskaitininkė dkt. pareigūnas, tvarkantis apskaitą.
apsakymininkas - apsakyminink|as, apsakymininkė dkt. lit. apsakymų rašytojas.
aukštybininkas - aukštybinink|as, aukštybininkė dkt. aukštybėje dirbantis žmogus: Montuotojas aukštybininkas.
aukštielninkas - aukštielnink|as, aukštielninka ant nugaros atsigulęs, virstantis: Aukštielninkas guli. Aukštielninkas apvirto.
antraeilininkas - antraeilinink|as, antraeilininkė dkt. asmuo, turintis kitas, antras pareigas (tarnybą).
akvalangininkas - akvalanginink|as, akvalangininkė dkt. nardytojas su akvalangu.
akivaizdininkas - akìvaizdininkas,-ė pats mačiusysis (liudytojas).
apžvalgininkas - apžvalginink|as, apžvalgininkė dkt. kas daro apžvalgas: Ekonomikos, politikos, sporto apžvalgininkas.
apybraižininkas - apybraižinink|as, apybraižininkė dkt. lit. apybraižų rašytojas.
aukštakrosnininkas - aukštakrosnininkas prie aukštakrosnės dirbantis darbininkas.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž