Žodžių Kalkrc reikšmės

Kalkuta - miestas [Daugiau..]
Kalkiuoti - kalkiúoti [pranc. calquer], lingv. (su)kurti ↗ kalkę (3). [Daugiau..]
kalkė - kalk|ė 1. popierius kopijoms daryti: Rašyti per kalkę. 2. lingv. pagal kitos kalbos pavyzdį sudarytas žodis, vertinys. [Daugiau..]
kalkės - kalk|ės dgs. iš klinčių išdegtas junginys: Negesintos kalkės kalkių skiedinys. [Daugiau..]
kalkuliacija - kalkuliacija 1. prekių, produktų kainos, išlaidų dydžio ir pan. apskaičiavimas. 2. ūkinės apskaitos sritis, kuri nustato įmonės gamybos, valdymo ir apyvartos išlaidas. [Daugiau..]
kalkėti - kalkė|ti, kalkėja, kalkėjo 1. virsti kalkėmis: Skystis ėmė kalkėti 2. trauktis kalkėmis: kalkėja puodo dugnas. Plaučiai kalkėja (med.). kalkėjimas. [Daugiau..]
kalkinė - kalkinė kalkių degykla kalkin|is, kalkinė -> kalkės: Kalkinė akmuo. [Daugiau..]
kalkinti - kalkin|ti, kalkina, kalkino 1. duoti žemei kalkių: Dirvas kalkinti 2. dažyti kalkėmis: Vaismedžius kalkinti 3. kalkėmis veikti kailius, odas. kalkinimas. [Daugiau..]
kalkinis - kálkinis,-ė → kalkės: Kalkiniai akmens prasiskiedžia rūgštymuose Kalkinis vanduo tuojau pabąla Kalkinį gruntą lengvai gal pataisyti moliu, mėšlais ir dumbliais [Daugiau..]
kalkėtas - kalkėt|as, kalkėta kuris su kalkėmis, turintis kalkių priemaišų: Kalkėtas vanduo. kalkėta dirva. kalkėti plaučiai. [Daugiau..]
kalkuliatorius - kalkuliatorius skaičiuotuvas. [Daugiau..]
kalkingas - kalking|as, kalkinga gausus kalkių: kalkinga dirva. kalkingumas. [Daugiau..]
kalkinimas - kálkinimas → kalkinti 2: Svarbi sąlyga derlingumui pakelti yra dirvos kalkinimas → nukalkinti: Sunkesnių dirvų nukalkinimas duoda dar didesnius derliaus prieauglius [Daugiau..]
kalkėjimas - kad kalkakmeniai, kalcio druskų, deponavimo, kad nelankstūs ar nekintamos tapti kalkakmeniai tampa nelankstūs ir nesikeičiantis sukietėja [Daugiau..]
kalkuliuoti - kalkul|iuoti, kalkuliuoja, kalkuliavo daryti kalkuliaciją. kalkuliavimas kalkuliuotojas, kalkuliuotoja dkt. [Daugiau..]
kalkakmenis - kalkakmenis žr. klintis. [Daugiau..]
kalkuliavimas - nustatyti matematinių procesų [Daugiau..]