Žodžių Kair reikšmės

Kairas - kaĩras,-à kairys 1: Dešinas brėžis nuleistas nuo dešinos į kairą pusę Nuog kairo pečio ant dešino Kairasis petis kairai Bet abeji klajoja ir puola vieni kairai, o antri dešinai
ir - ir jng. jungti žodžiams, sakiniams: Sūnus ir duktė. Ir tu, ir aš. Pykšt, ir nušovė. Buvo gražus oras, ir mes nutarėme keliauti 2 ir prv. irgi, taip pat: Aš ir kartu keliausiu 3 ir dll. 1. net, dargi: Arklio ir to nemoka pakinkyti. Ir geležis sudyla. Kad ir lytų, aš keliausiu. 2. kaip tik: Jis ir yra tas žmogus, apie kurį kalbame. 3. o (klausiamuosiuose sakiniuo...
kairė - kair|ė 1. kairioji pusė: Suk daugiau į kairę. Eik po kairei. Stovi kairėje. 2. kairioji ranka: Sviedė, metė akmenį iš kairės. Valgo (su) kaire 1 kair|ys, kairė 1. esantis toje kūno pusėje, kuri yra į rytus, esant atsisukus į pietus: Kairė petys. Kairės durys. Eik kaire puse. 2. esantis kairėje, atsisukus pasroviui (apie upę): Kairė krantas. 3. prk. radikalu...
kairys - kair|ys, kairė 1. esantis toje kūno pusėje, kuri yra į rytus, esant atsisukus į pietus: Kairys petys. Kairės durys. Eik kaire puse. 2. esantis kairėje, atsisukus pasroviui (apie upę): Kairys krantas. 3. prk. radikalus arba tariamai radikalus politiniu atžvilgiu: kairioji frakcija. kairiųjų frakcija. kairiau prv. labiau į kairę: kairiau stovėjo mokykla 2 kair|ys,...
kairėn - , susijusių su, įsikūręs, arba kūno pusė, kurioje širdis daugiausia yra b kaire ranka
kairėti - kairė|ti, kairėja, kairėjo darytis kairiųjų pažiūrų: Ekonominės krizės įtakoje smulkioji buržuazija kairėjo. kairėjimas.
kairėn! - , susijusių su, įsikūręs, arba kūno pusė, kurioje širdis daugiausia yra b kaire ranka
kairėje - , susijusių su, įsikūręs, arba kūno pusė, kurioje širdis daugiausia yra b kaire ranka
kairinis - kairin|is, kairinė -> kairė 1: Kairinis kirčio ženklas (lingv.). Kairinis lynas (pagal gijų vijimo kryptį) Žiūrėk: [kairė].
kairieji - , susijusių su, įsikūręs, arba kūno pusė, kurioje širdis daugiausia yra b kaire ranka
kairėjimas - kairė́jimas → kairėti 2. → pakairėti.
kairiarankis - kairiarank|is, kairiarankė dkt. kas viską dirba kaire ranka, kairys.
kabarga - kabarga( кaбapгa) beragis Sibiro briedis(Moschus moschiferus): Kabargos ypatybė – tai kvepalų maišiukas pilvo gale
kabantis - archajiškas pasiruošęs be matomo paramos sustabdytas taip, kad laisvai plūduriuoti
kabarotis - kabaro|tis, kabarojasi, kabarojosi, kabaro|tis, kabarojasi, kabarojosi šnek. sunkiai lipti, kapstytis: Kabarotis į kalną. kabarojimasis.
kabaretas - kabaretas kavinė ar restoranas su įvairia programa (šokiais, dainomis, muzika).
kabamasis - 1 laiškas anglų abėcėlės ba grafinio šį laišką, apie kalbos kolega rašybos šeštoji C-dur masto tonas vaizdo grotuvai atkūrimo raidę, vienas paskirtas ypač dėl to, kad arba klasė AA Grade 1. įvertinimas studento darbas kaip Superior kokybės b rūšiuojami arba vertinta yra A kažką formos kaip kad laiške didžioji su 4 ABO kraujo grupių būdingos yra antige...
kabalioti - kabalio|ti, kabalioja, kabaliojo būti pakibusiam, kaboti: Kur ne kur kabaliojo užsilikęs obuolys. kabaliojimas.
kabardinas - kabardìnas,-ė kabardinų tautos žmogus.
kabaliuoti - kabal|iuoti, kabaliuoja, kabaliavo būti nukarusiam, kaboti, karoti: Obuoliai, riešutų kekės, pomidorai kabaliuoja. kabaliavimas.
kabalduoti - kabald|uoti, kabalduoja, kabaldavo 1. šnek. šuoliais, kabalda bėgti: Vilkas kabalduoja per pievas. 2. šnek. sunkiai, nerangiai eiti. 3. šnek. šlubuoti: kabalduoja arklys. 4. šnek. klibant judėti, krutėi: Meluoji, net ausys kabalduoja. kabaldavimas.
kabalistinis - , viduramžių ir šiuolaikinės žydų teosofiją, misticizmo, ir thaumaturgy sistema pažymėtas tikėjimo kūryboje per ištakos ir šifravimo metodas aiškinant Rašto aa tradicinis, Ezoterika, okultizmas, arba slaptą medžiagų B ezoterinės doktrinos ar paslaptingą meno
kabarkštuoti - kabarkšt|uoti, kabarkštuoja, kabarkštavo 1. šnek. kabarkštinti: Vaikas kabarkštuoja balandžius. 2. šnek. eiti, lazda ramsčiuojantis, šlubuoti: Kas ten į kalną kabarkštuoja? kabarkštavimas.
kabarkštinti - kabarkštin|ti, kabarkština, kabarkštino šnek. lazda barškinti, belsti, baidyti: Šunį iš pasuolės kabarkštinti kabarkštinimas.
kabala - . kabalà. teosofinis judėjų mokymas, kuris remiasi Senojo Testamento ir kai kurių kitų hebrajų raštų interpretacijomis. .
kabamas - iš šios vietos toli archajiškas šiol b nuo to laiko
kabalda - 1. šnek. nerangus, nevikrus žmogus ar gyvulys. 2. šnek. šlubis. 3. šnek. išklibęs, sulūžęs daiktas, griozdas (pvz.: stalas); kabaldom, kabaldomis prv. šnek. šuoliais: Bėgti kabaldom. Arklys kabaldom lekia.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž