Žodžių Kūrią reikšmės

kuria - yra tai, ką vienas ar tie iš grupės kaip Klausiamųjų
kūrinys - kūrin|ys kas sukurta, kūrybos vaisius: Meno kūrinys Scenos kūrinys Rašytojo kūriniai.
kūrimas - kūrimas -> kurti.
kūrikas - kūrik|as, kūrikė dkt. -> kurti.
kūrybinis - kūrybin|is, kūrybinė -> kūryba 1: Kūrybinis darbas Žiūrėk: [kūryba].
kūrybingas - kūrybing|as, kūrybinga turintis kūrybos gabumų, palinkimų: Kūrybingas žmogus.
kūryba - kūryba 1. kuriamasis darbas, kūrimas: Meninė, techninė kūryba. 2. kas sukurta: Donelaičio kūryba. Tautosaka yra liaudies kūryba.
kūrybiškas - kūrybišk|as, kūrybiška -> kūryba 1: Kūrybiškas metas. kūrybiškai prv.: kūrybiškai nusiteikęs. kūrybiškumas Žiūrėk: [kūryba].
kūrybiškai - pažymėtas kaip gebėjimas ar galia sukurti sukurti
kūrykla - kūrykla krosnies ar garo katilo dalis, kurioje dega ugnis, kūrenamoji vieta.
kurie - ką ir kuris asmuo ar asmenys, naudojamas kaip Klausiamųjų
kurį - kuri nors nežym. įv. bet kuri.
kuris - kuris nors nežym. įv. bet kuris.
kurio - arba susijusių, kuriam arba kurie ypač kaip valdytojas arba valdytojai
kurios - yra tai, ką vienas ar tie iš grupės kaip Klausiamųjų
kuriuo - kuriuõ. kuriuo keliu, pro kur; kaip: Kuriuo (kuriuo keliu), katruo (katruo keliu) važiuosit? Teisybė, jei gaisras, kuriuõ an stogo užlipti? Koptų nėr. Gumbas nustebęs tik žiūri baltomis į duris, kuriuo uredininkas išėjo. Ar nusimanai, kuriuo beplaukiąs? Kuriuõ ans išejo: ar takais, ar keliu? Visą kelią užvertė medžiais – kuriuõ beišvažiuos? Nebėr...
kuris? - kuris nors nežym. įv. bet kuris.
kurija - kurija bažn. popiežiaus ar vyskupo centrinių valdžios įstaigų visuma.
kuriuos - arti prie
kuriame - į kurios
kurialai - kuriãlai [lot. curiales] ↗ dekurionai (2).
kuriozas - kuriozas 1. juokinga, nepaprasta aplinkybė arba įvykis. 2. nuostabus dalykas, keistenybė, keistybė.
kuriozinis - kuriozin|is, kuriozinė juokingas, įdomus, nepaprastas: Kuriozinis įvykis.
kuriamasis - pažymėtas kaip gebėjimas ar galia sukurti sukurti
kurioziškas - kuriozišk|as, kurioziška juokingas, įdomus, nepaprastas: Kurioziškas įvykis.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž