Žodžių Juk reikšmės

juk - juk dll. pasakymo sustiprinimui žymėti: Jaunimo pas mus j. nemaža! Bet j. jo ten nebuvo! J. ir aš tavo duktė.
juka - juka bot. lelijinių šeimos gėlė gausiais kalavijiškais lapais, dideliu žiedynu (Yucca).
jukus - juk|us, juki kuris dažnai ar greit (dėl menkos priežasties) juokiasi: Na, ir jukus žmogus! jukumas.
dusyk - dusyk prv. du sykius, dukart.
apsuk - apsuk prl. (su gal.) aplink: Kumelys a. kuolą ėjo.
bejuok - bejuok prv. be juokų, rimtai: B. aš tau sakau.
jukumas - jukùmas. →. jukus.
jukinys - jukinys kas sujaukta, mišinys, netvarka.
jukeris - užkirsti kelią laimėti tris gudrybės Jukeris apgauti, apgauti
daugsyk - daugsyk prv. daug kartų, dažnai.
anuosyk - anuõsyk aną sykį:Anuõsyk vežė medžius Nuo anuõsyk da liko
ak - àk. ãk. o, ai, oi: Àk kad jis beñ ateitų! Àk tu jejam neklausymas vaiko! ar jam sakyk, ar pečiui! Àk tiesa. Àk, kad tu žinotum. Àk tu mano sviete, ką daba daryti! Ak Dieve, padėk ir duok gerai laimėti. Ak man biednam! Ak kad jus sraigiai suėstų! Ak kokią vesiu, ak kokią? Ak, kad tave kelmas atimtų! Ak kad dar duotai, tai dar valgytau. Àk reikia eit...
Jūkonas - upių 1979 km (3185 kilometrų) Yukon Territory
imk - patekti į savo rankas, arba į vieną turėti, galios, ar kontrolės, kaip pasinaudoti arba užfiksuoti fiziškai
dik - dìk Dìk dìk dìk ka verpiu, ka verpiu
įsivaizduok - psichikos įvaizdį (kažkas nedalyvauja)
išsyk - išsyk prv. iš sykio, iš karto (laikui žymėti): I. tylėjo, paskui prašneko. Reikėjo i. taip sakyti.
beveik - beveik prv. bemaž, kone: B. pusę darbo padariau.
bemenk - bemenk prv. bemaž, beveik.
aplink - apliñk lanku, ratu, apsukui:Eik apliñk, pro čia neįeisi Virvę kaip tik apliñk apjuosi Aplink! Neturiu apliñk nė giminių, nė pažįstamų Aplink eimi ^ Tiesiog arčiau, aplink greičiau Geriau apliñk mylią, negu tiesiog į skylę Durys apliñk!
anąsyk - aną̃syk aną sykį:Aną̃syk geriau sekėsi Aną̃syk pas tave buvau atėjęs Aną̃syk buvo jau tau sakyta
atsistok - remti save stačias pozicijos b kojų iki nustatyto aukščio, kai visiškai stačias
antrąsyk - antrąsyk prv. antrą sykį, antrąkart.
jachtklubas - jachtklubas visuomeninė vandens sporto (buriavimo, irklavimo, motorinių valčių) organizacija.
atsiprašyk - atsiprašymą
jachtininkas - jachtinink|as, jachtininkė dkt. kas plaukioja jachta.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž