Žodžių Isunis reikšmės

įsūnis - įsūnis įsūnytas berniukas: Jis netikras jų sūnus - į.
jaunis - jaun|is, jaunė dkt. 1. jaunesnysis, jaunėlis: Jaunis broliukas. jaunė seselė. 2. sport. jaunesniojo amžiaus sportininkas (ppr. iki 18 m. amžiaus): Krepšinio jaunių komanda. jaunis jaunumas: Koks jo jaunis!.
posūnis - posūnis žmonos ar vyro sūnus iš ankstesnės santuokos.
pojaunis - pojaun|is, pojaunė gana jaunas, apyjaunis.
įsunkti - įsunk|ti, įsunksta, įsunko pasidaryti sunkiam: Kiekvienas nešulys per ilga įsunksta. įsunkimas.
saldūnis - saldū̃nis,-ė 1. saldūninis: Saldū̃nis obalys nesuverda, neiškepa Saldū̃niai obuoliai anksti prinoksta Beveik visos saldū̃nės [obelys] iššalo 2.saldusis:Midus mano saldūnė̃lis bankose tebėra 3.prėskas, neraugintas, nesurūgęs:Saldū̃nio pieno dapilk, tai gardžiau bus
apyjaunis - apyjaun|is, apyjaunė gana jaunas: Apyjaunis vyras. apyjauniai prv.: Dar apyjauniai atrodo.
bobramunis - bobramunis bot. graižažiedžių šeimos piktžolė, vaistinis augalas (Anthemis): Šuninis b. (A. cotula). Taurusis b. (A. nobilis).
bežiaunis - trūksta žiaunos
bandšunis - bandšunis šuo, padedantis ganyti bandą.
dvibriaunis - dvibriaun|is, dvibriaunė kuris su dviem briaunomis: Dvibriaunis augalo stiebas.
antbriaunis - antbriaunis 1. tech. vagono rato briauna, užsikabinanti už bėgio krašto. 2. tech. skriemulio briauna, kad laikytųsi lynas ar diržas.
įsūnijimas - sū́nijimas → sūnyti. → įsūnyti: Sugalvojai visą šitą melą ... Įsūnijimą šitą ... priėmimas įvaikiu,sūnumi.
pajaunys - pajaunys pabrolys.
bekūnis - bekūn|is, bekūnė neturintis kūno: bekūnė esybė.
paukštšunis - paukštšunis šuo, naudojamas paukščių medžioklėje.
briedkriaunis - briedkriaunis peilis su briedžio rago kriaunomis 2 briedkriaun|is, briedkriaunė turintis briedžio rago kriaunas.
penkiabriaunis - penkiabriaun|is, penkiabriaunė kuris su penkiomis briaunomis: Penkiabriaunis riešutėlis.
neptūnis - neptūnis chem. radioaktyvusis, labai lėtai skylantis elementas (Np).
krikštasūnis - krikštasūnis berniukas nešusiems jį krikštyti, krikšto sūnus.
įsūnyti - įsūn|yti, įsūnija, įsūnijo prisiimti kitų tėvų berniuką sūnaus teisėmis: Tą vaiką jie įsūnijo. sngr. įsūnijimas įsūnytojas, įsūnytoja dkt.
gumbasvogūnis - gumbasvogūn|is bot. požeminis augalo stiebas, panašus į svogūną, o sandara - į gumbą: Kardelių gumbasvogūniai.
daugiabriaunis - daugiabriaũnis,-ė kuris su daug briaunų:Daugiabriaunės plokštės
įsūnytas - pagamintas arba įsigytas priėmimo
antikūnis - bet iš daugelio, kurie gaminami paprastai specializuotų B ląstelių po stimuliacijos antigeno ir veikti konkrečiai nuo antigeno, kurie susidaro neįprastai kai kurių vėžio ląstelių imuninę reakciją, ir kad iš didelės molekulinės masės baltymų paprastai susideda iš keturių padaliniai, įskaitant dviejų sunkiųjų grandinių ir du šviesos grandines-taip pat pa...
įsūnytojas - sū́nytojas,-a kas sūnija. -a kas įsūnija.
minkštakūnis - minkštakūn|is, minkštakūnė kurio minkštas, gležnas kūnas.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž