Žodžių IPera reikšmės

era - era, eros 1. spec. stambiausias Žemės istorijos laikotarpis, apimantis kelis periodus: Geologinė e. 2. laikas, nuo kurio dabar skaičiuojami metai; pati metų nuo Kristaus gimimo skaičiavimo sistema: Naujoji, arba mūsų, e. 3. didelis, svarbus istorijos laikotarpis.
gera - klausimas iš žemės, vandens baseinas, šeriami pavasarį b source, kilmės aa duobę ar skylė nuskendo į žemę pasiekti vandens ba veleno ar skylė, nuskendo gauti aliejaus, užpilti sūrymu, džiovinti arba dujas korpuso kilus tiekimo laivo triume, kad apsaugoti nuo sugadinimo ir palengvinti, kad siurbliai ba skyriaus patikrinimo į žvejybos valtis sulaikytas, kurioje ...
afera - stambi apgavystė, nesąžiningas, apgaviko darbas.
hetera - het|era, heteros 1. istor. išsilavinusi, nepriklausoma, netekėjusi graikų moteris. 2. prk. laisvo elgesio moteris.
galera - gal|era, galeros istor. irklinis karo laivas su burėmis.
fanera - fan|era, faneros lakštinė medienos medžiaga: Pjautinė, klijuotinė fanera.
Estera - žydų Senojo Testamento Esteros knygos kanoninės žydų ir krikščionių Šventojo Rašto pasakojimas knygos herojė - Biblija lentelę
išpera - išpera 1. likęs neišperėtas kiaušinis. 2. b. niek. niekam tikęs padaras: Velnio, vagies i. (keiksmai).
gerbera - gerb|era, gerberos bot. graižažiedžių šeimos gėlė (Gerbera).
cholera - cholera ūminė užkrečiamoji, dažnai epideminė vidurių liga, pasireiškianti smarkiu vėmimu, viduriavimu.
Chimera - chim|era, chimeros 1. senovės graikų mitinė pabaisa su liūto galva, ožkos kūnu ir drakono uodega. 2. prk. keista fantazija, neįvykdoma svajonė.
biosfera - biosf|era, biosferos gyvybei būti tinkamas sąlygas turinti sritis.
hemisfera - horizonto, dangaus pusiaujas, arba Ekliptika B pusė sferinės arba grubiai sferinis organas (kaip planeta) aa pusė iš dangaus sferoje padalintas į dvi dalis, ypač šiaurės ar pietų pusė žemės, padalintas iš pusiaujas arba Vakarų ir Rytų 1/2 kaip suskirstyti per dienovidinio c yra antžeminės pusrutulio karalystė, 2 1/2 srityse susiformavo plokštumoje per į sfer...
fotosfera - apšviesto paviršiaus sluoksnis nuo saulės šviesos ar spinduliavimas sritį ar žvaigždė
filoksera - bet iš keleto augalų utėlių (šeimos Phylloxeridae), ypač (Daktulosphaira vitifoliae syn Viteus vitifoliae) kilęs iš Šiaurės Amerikos, bet įtraukta į Europoje ir kitur, kuri gamina vynuogių veislėmis apsodinti plotai ant lapų ir šaknų erzina ir rimta kenkėjų ypač vinifera vyno gamybos regionuose
batisfera - stipriai pastatytas plieno nardymo giliavandenių stebėjimo sfera
atmosfera - atmosf|era, atmosferos 1. aplink Žemę ar kitas planetas esantis oras, dujos. 2. prk. aplinka, nuotaika: Draugiška atmosfera Darbo atmosfera Spektaklio atmosfera 3. fiz. slėgio matuojamasis vienetas.
įperkamas - įperkam|as, įperkama galimas įpirkti, nebrangus. įperkamumas: Prekių įperkamumas.
hidrosfera - vandens garų atmosferoje, iš esmės vandeninis paketas žemėje, įskaitant vandens telkinių ir vandens garai atmosferoje
bėra - bėra (< beyra) dar yra: Kažin, ar bėra rašalo. Nebėra obuolių bėr|as, bėra tamsiai rudos spalvos (ppr. apie arklį): Bėra arklys. Kinkyk bėrąjį žirgelį (d.).
gvėra - gvėra b. menkinamai kas išgveręs, vėpla.
įperkamumas - įperkamùmas → įperkamas (įpirkti): Prekių įperkamùmas
įperti - įperti, įperia, įpėrė 1. supliekti, įkirsti: Jam reikia į kailį į. 2. primušti: Jį gerai už nedorybes įpėrė. įpėrimas.
įpenėti - įpenė|ti, įpeni, įpenėjo padaryti riebų, penint nutukinti: Įpenėti žąsį. sngr.: Įsipenėjęs kaip meitėlis. įpenėjimas.
įpėdiniai - tvarka, kuria, arba sąlygos, kuriomis vienas žmogus po kito nekilnojamojo turto, orumu, pavadinimą, arba sosto b pavyksta asmens teisę arba linijos, pakeisiantis C liniją, tokia teisė po aktas ar procesas siekiant seka b (1) aktas ar procesas vieno asmens manimi atsižvelgiant kitą vietą į malonumą iš ar atsakomybė už teisių ar pareigų arba tiek (2) aktas ar proc...
įpėdin - į́pėdin , įpėdiñtuojau, paskui, įkandin:Šunys kiškį įpėdiñ vejas Eik įpėdiñ paskù anõs Idant kiti sektų juos įpėdin Įpėdin mums atėjo dvaro mergos su pusvakariais šeimynai Įpėdin sekdami sėlius, persimeta ir dešinajan Dauguvos šonan
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž