Žodžių Iškarto reikšmės

iškart - iškart prv. iš karto, iš sykio.
iškarti - iškarti, iškaria, iškorė 1. iškabinti, išdžiauti: I. skalbinius. 2. iškišti: Liežuvį iškoręs guli šuo. sngr.: Šaukia, išsikoręs pro langą. 3. išžudyti pakariant. iškorimas.
iškarpos - Val fragmentai išmestų ar likusių maisto aa mažų nuimamas gabalas
iškaroti - karóti,kãro (kãra, kãri, -ója), -ójo kãroti, -oja, -ojo1. kyboti, kabėti:Karau, kabu Nuleistas, karąs Pakabintas kybo, pakartas kãro Rūdijo kilpinė ir aštrus kardas, ant sienos bekarodami Kepurė karo ant sienos Tarp eglaitės žvakučių karojo auksinės girliandos Karo svirne kančiukėlis, aš jį n...
iškaršti - iškarš|ti, iškaršta, iškaršo susenti, baigti amžių: iškaršęs žmogus. iškaršimas.
iškarpyti - iškarpy|ti, iškarpo, iškarpė džn. iškirpti: 1. iškarpyk tuos paveiksliukus. sngr.: Išsikarpiau iš laikraščių įdomių straipsnių. 2. Gėles iškarpė iš popieriaus. iškarpymas.
iškarstyti - iškarst|yti, iškarsto, iškarstė 1. džn. iškarti 1: Iškarstyti skalbinius ant karties. 2. džn. iškarti 3: iškarstė žandarai sukilėlius. iškarstymas Žiūrėk: [iškarti] [iškarti].
iškarpytas - aa V formos įdubimas ba plyšinę tarnauti kaip įrašų apie suapvalinti įtraukimo, supjaustyti į knygos puslapius priešais stuburo giliai arti praeiti atotrūkis laipsnių, žingsnis, siekiant sumažinti arba žingsniu pažymėti ar įrašus, krašto įpjova b rezultatas, pasiekti, kartais naudoti iki
iškarpa - iškarp|a 1. iškirpta vieta, iškirpimas: Drabužio iškarpa 2. iškirpta ištrauka (ppr. iš spaudinio): Laikraščių iškarpos.
iškariauti - iškar|iauti, iškariauja, iškariavo kurį laiką kariauti: Keletą metų iškariavo. iškariavimas.
iškaršinti - iškaršin|ti, iškaršina, iškaršino išlaikyti iki gyvos galvos: Tėvus jam reikės iškaršinti iškaršinimas.
iškaršęs - , susijusių su, eksponuoti ar senatvės požymis
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž