Žodžių Gyliuoti reikšmės

gyliuoti - gyl|iuoti, gyliuoja, gyliavo 1. lakstyti vabzdžiams pjaunant (apie gyvulius), zylioti: Pakyla bimbalai, ir karvės pradeda gyliuoti 2. šnek. lakstyti, bėginėti: Vaikai pakiemiais gyliuoja. gyliavimas.
eiliuoti - eil|iuoti, eiliuoja, eiliavo 1. daryti eiles, dėti į eiles, rikiuoti: Eiliuoti kareivius pagal ūgį. sngr. 2. eilėmis rašyti. eiliavimas eiliuotojas, eiliuotoja dkt.
emaliuoti - emal|iuoti, emaliuoja, emaliavo dengti, glaistyti emaliu: Emaliuoti indus. emaliavimas emaliuotojas, emaliuotoja dkt.
dubliuoti - dubl|iuoti, dubliuoja, dubliavo 1. daryti ką dviem egzemplioriais (su dublikatu). 2. būti dubleriu. 3. įkalbėti kita kalba: Dubliuoti filmą. dubliavimas dubliuotojas, dubliuotoja dkt.
apeliuoti - apeliúoti,-iúoja, -iãvo 1.skųstis aukštesniajai instancijai dėl žemesnės instancijos sprendimo.2.kreiptis į ką nors patarimo, paramos.
anuliuoti - anuliúoti,-iúoja, -iãvo panaikinti, atšaukti, paskelbti negaliojančiu (aktą, sutartį, teises):Anuliuoti skolas
angliuoti - angliúoti,-iúoja, -iãvo trinti, tepti anglimi, paišinti:Kam sieną angliúoji, gal nagus niežti? ištrinti, išrašyti anglimi:Prikrapštė anglių ant padlagos nuo balano, paskui visą ir išangliavo | Visas paišinas, išsiangliãvęs nutepti anglimi:Suolą nuangliãvo, nubuvo | Jis visas nusiangliãvęs ...
erzeliuoti - erzel|iuoti, erzeliuoja, erzeliavo, erzel|iuoti, erzeliuoja, erzeliavo triukšmauti, ginčytis, rėkauti: Visą vakarą erzeliavo, ir nieko gera nenutarė. erzeliavimas erzeliavimas.
defiliuoti - defiliúoti,-iúoja, -iãvo eiti gretomis iškilmės maršu.
alpuliuoti - alpuliúoti,-iúoja, -iãvo al̃puliuoti, -iuoja, -iavo nuolat alpti, tolydžio alpinėti; mirėsiuoti:Vaikas visą vasarą jau alpuliuoja: kaip apalpęs, taip apalpęs, o nemiršta Jos nebetekus, Liudvelė alpuliavo iš gailesio Kažkokia nesveikata jį užpuolė: alpuliúoja ir alpuliúoja
apobliuoti - arba lygus net lygis b lygus arba net plokštumoje naudojant, pašalinti arba jei obliavimas dažnai naudojamas toli arba išjungti dirbti su plokštuma, padaryti darbą plokštumoje A. paviršiaus, kuris, jei bet kokie du taškai parenkami tiesia linija, jungiančia yra visiškai plokščias arba lygus paviršius būties, sąmonė ar plėtros lygis, kad Žemės paviršiaus ba
dunduliuoti - dundul|iuoti, dunduliuoja, dunduliavo 1. po truputį griausti, dundenti (apie griaustinį): Pietuose dunduliavo griaustinis. 2. trinksėti, bildenti. 3. šnek. šnekučiuoti, dundenti: Susėdę saulėje ir dunduliuoja. dunduliavimas .
droseliuoti - , patikrinti ar blokuoti normalų kvėpavimą suspaudžiant arba trukdyti trachėjos arba turimą oro Tikrinti, ar netrukdo augimo, plėtros, arba aktyvumą apsinuodijimo ar adulterating
distiliuoti - distil|iuoti, distiliuoja, distiliavo skystį valyti garinimu: distiliuotas vanduo. distiliavimas.
čiruliuoti - čiruliúoti, -iúoja, -iãvo. čiulbėti, cyruliuoti: Vieversys čiruliúoja, kyla sparneliais i vėl nusileidžia. Ir vieversėlis vasarėlę visą linksmas čiruliuoja.
cirkuliuoti - cirkul|iuoti, cirkuliuoja, cirkuliavo 1. daryti apytaką. 2. daryti apyvartą. cirkuliavimas.
burbuliuoti - burbul|iuoti, burbuliuoja, burbuliavo 1. burbulams kilti; burbulus leisti, daryti: Vanduo virdamas burbuliuoja. Karvė nėmaž negeria, tik burbuliuoja. 2. gurgėti: Bulvės verda, burbuliuoja. Pelkė burbuliuoja. Pilvas burbuliuoja. 3. ulbėti (apie teterviną, kalakutą). 4. šnek. neaiškiai kalbėti, murmėi. burbuliavimas.
bimbaliuoti - bimbal|iuoti, bimbaliuoja, bimbaliavo, bimbal|iuoti, bimbaliuoja, bimbaliavo 1. bimbti, zirzti: bimbaliuoja bitės, sparvos. 2. žr. zylioti.
bambaliuoti - bambal|iuoti, bambaliuoja, bambaliavo šnek. neaiškiai kalbėti, bambėti: bambaliuoja kažką panosėje. bambaliavimas.
akumuliuoti - akumuliúoti,-iúoja, -iãvo kaupti, rinkti.|
asimiliuoti - asimiliúoti,-iúoja, -iãvo 1. panaudoti organizme:Šitos bakterijos asimiliuoja oro azotą 2. sulieti, supanašinti.
dzinguliuoti - dzingul|iuoti, dzinguliuoja, dzinguliavo skambaliuoti: Skambalėlis dzinguliuoja. dzinguliavimas.
disimiliuoti - disimil|iuoti, disimiliuoja, disimiliavo 1. skaidyti organizme. 2. išskirti, padaryti nebepanašų. sngr. disimiliavimas disimiliavimasis.
atšuoliuoti - šuoliúoti,-iúoja, -iãvo šuoliais joti, eiti, bėgti:Šuolius daryti, šuoliuoti Gyvatė šuoliúo[ja] Matai, kumelė jau šuoliúoja! Didžiuliai nupenėti žirgai skubėjo, mėgino net šuoliuoti Mato, kad raitas ją vejas, šuoliuoja | Vėjas tingiai šuoliavo Šventosios kopomis Taip trumpos tos mūsų gyvenimo vasaros ir taip ...
artikuliuoti - suskirstyti į skiemenų ar žodžių, prasmingai išdėstyti aiškų b sugebėti kalbėti c išreiškiant save lengvai, aiškiai, ar veiksmingai
defibriliuoti - smūgį arba asmenų ar grupių susitikimas kovoti su aa smurtinio purtyti arba JAR smegenų sukrėtimas b tokio smurto poveikį (1) pusiausvyros sutrikimas ar pastovumo kažką (2) staiga ar smurtinis protinis ar emocinis sutrikimas b kažkas, kad sukelia toks trikdymas
apskrepliuoti - skrepliúoti,-iúoja, -iãvo skrepliais spjaudyti:Jau neišgis iš tų sukatų – ėmė labai skrepliúoti Visą amžių ji kosti ir skrepliuoja Peršalai, blogas daikte, dabar skrepliúoji! apspjaudyti skrepliais:Apskrepliavaĩ tu man duris | skreplius išspjaudyti.| kiek skrepliuoti. skreplių prispjaud...
ekstrapoliuoti - daryti išvadą, (kintamojo nesilaikyto intervalo vertės), jau pastebėta intervalas su projektu, išplėsti arba išplėsti (žinomi duomenys ir patirtis) į zoną, nėra žinoma, ar patyrę, kaip atvykti paprastai spėliojimais žinių vertes nežinoma sritis
apsikumeliuoti - kumeliúotis,-iúojasi, -iãvosiatsivesti, turėti kumeliuką Kumelė šiąnakt, matyt, kumeliuõsis Kumelė kumeliuõsis greitai | O kas tau, ar kumeliúojiesi?! 1. susilaukti kumeliuko:Jo kumelė apsikumeliãvo, t. y. turėjo kumeliuką Anksčiau sukergtos kumelės apsikumeliuoja dar iki pavasario lauko darbų Gimė to...
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž