Žodžių Grin reikšmės

išsišiepimas - atgal traukti lūpų siekiant parodyti dantis, ypač linksmintis arba juoko, plačiai šypsotis
din - din išt. dzin: Din din din varpelis skambėjo.
gryna - (1) nesumaišyti su bet kuriuo kitu klausimu,
gilyn - išplėsti toli nuo kai paviršiaus ar vietovės, kaip išplėsti toli žemyn
artyn - artỹn arčiau Ginkis artỹn ežero Slinkis artỹn pečiaus
grabinėti - grabinė|ti, grabinėja, grabinėjo ieškant graibyti, čiupinėti: Lazda grabinėja taką. grabinėja patamsy, neranda durų. sngr.: grabinėjasi kišenėse. grabinėjimas grabinėjimasis.
grynas - gryn|as, gryna 1. kuris be priemaišų, švarus, tyras: Grynas vanduo. grynos avižos. Grynas auksas. Grynas oras. Grynas balsas. grynutėliai javai. grynasis tarinys (gram. išreikštas vien veiksmažodžio forma). grynais mokėti (gyvais pinigais). Grynas pelnas (atskaičius išlaidas). 2. plikas: Grynas laukas. grynos rankos. grynomis akimis (be didinamųjų stiklų) nematy...
grynai - mastas visiškai
Grabnyčios - ×Grabnỹčios Grabnýčios Gramnyčios: Atėjo Grabnyčios – speigas Grįžo per pačias Grabnyčiàs Per Grabnyčiàs būna kreiva vėžė Susitaisė žiema prieš Grabnýčias
grabalinėti - grabalinė|ti, grabalinėja, grabalinėjo grabinėti, čiupinėti: Ką čia grabalinėji patamsyje? grabalinėjimas.
grynais - grynieji pinigai arba jo ekvivalentas (čekiu) už prekių ar paslaugų pirkimo ar pristatymo metu mokėti arba gauti pinigus už
grynasis - atviro akimis audinys susukti, rišti, arba austi kartu reguliariais laiko tarpais b kažką pagamintas iš neto (1) gaudyti žuvų, paukščių ar vabzdžių (2) audinys barikada, kuri dalija per pusę teismą (kaip prietaisas teniso ar tinklinio) ir per kurį kamuolys arba badmintono kamuoliukas turi būti nukentėjo būti žaisti (3) audinys, kuris apgaubia pakaušį ir tiks...
grabaila - grabaila b. šnek. nevikrus žmogus.
balažin - balažin prv. šnek. nežinia, bala, galas žino: B., kas čia darosi!.
grabalius - grabal|ius, grabalė dkt. šnek. kas grabalioja, nugrubnagis.
grynanglis - grýnanglis cheminis elementas – svarbiausioji visų organinių būtybių sudedamoji dalis(C): Degamoji medžiaga susideda iš įvairių sudėtinių dalių, kurių svarbesnė yra grynanglis Grynanglio ir vandenilio junginys
grabalioti - grabalio|ti, grabalioja, grabaliojo 1. pirštais liečiant, čiupinėjant graibyti, ieškoti: Grabalioti patamsyje. sngr.: grabaliojasi kaip aklas. 2. prk. prastai, nevykusiai ką daryti: Vaikas šiaip taip grabalioja elementorių (paskaito). grabaliojimas grabaliojimasis.
grynaisiais - grynieji pinigai arba jo ekvivalentas (čekiu) už prekių ar paslaugų pirkimo ar pristatymo metu mokėti arba gauti pinigus už
grynaširdis - grynašird|is, grynaširdė tyraširdis, nuoširdus: Grynaširdis žmogus.
grynakraujis - grynakrauj|is, grynakraujė kuris gryno, nemaišyto kraujo, grynos veislės (apie gyvulius): Grynakraujis žirgas.
grabus - grab|us, grabi greit sugriebiantis: Grabios rankos. Grabus vaikas. grabiai prv. grabumas: Jam trūksta grabumo.
grabas - grab|as žr. karstas. Iki grabo lentos (iki mirties).
daugyn - daugyn prv. -> daug: Mūsų mieste žmonių eina d. (daugėja).
aukstyn - (1) arba į aukštesnę poziciją arba lygiu; ypač toli nuo Žemės centro (2) po žemės ar vandens paviršiaus (3) iš žemiau horizonto (4) tiekėjų 1 (5), arba į vertikalioje padėtyje
aukštyn - (1) arba į aukštesnę poziciją arba lygiu; ypač toli nuo Žemės centro (2) po žemės ar vandens paviršiaus (3) iš žemiau horizonto (4) tiekėjų 1 (5), arba į vertikalioje padėtyje
grabštas - grãbštas kas grabštauja, grabšas.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž