Žodžių Grasinti reikšmės

grasinti - grasin|ti, grasina, grasino 1. pirštu ar ranka grūmoti kam įspėjant, sudraudžiant, pabarant: Grasinti išdykėliui pirštu. 2. grėsti, grūmoti: grasinamas laiškas. grasinimas.
lasinti - lašin|ti, lašina, lašino priežodis lašėti: Vaistus ant cukraus lašinti Kam lašini taukus ant žemės? lašinimas.
masinti - masin|ti, masina, masino vilioti, maginti, traukti: Mane masina medžiotojo gyvenimas. masinantys ateities planai. Arklį avižomis masinti masinimas masintojas, masintoja dkt.
primasinti - primasin|ti, primasina, primasino pritraukti, privilioti: primasino jį eiti žvejoti. primasinimas.
pagrasinti - pagrasin|ti, pagrasina, pagrasino 1. pamojuoti pirštu, ką draudžiant: Motina pagrasino vaikui. 2. grasinant pagąsdinti, pagrūmoti: pagrasino pašalinti jį iš mokyklos. pagrasinimas.
nugrasinti - nugrasin|ti, nugrasina, nugrasino grasinant priversti nedaryti: Nežinau, kaip reikės jį nuo to nugrasinti nugrasinimas.
įgrasinti - įgrasin|ti, įgrasina, įgrasino įsakyti grasant: Įgrasinti neišduoti paslapties. įgrasinimas.
atgrasinti - grasìnti,-ìna, -ìno grasyti:1.Dzūkui atsisakius jį praleisti, jis ėmė grasinti naganu Tarybų Sąjunga nemano kam nors grasinti ir ką nors užpulti | Giltinė stovėjo ties jo galva ir grasinosi su pirštu, kad negydytų 2.Aš jį grasinù nuo arielkos atgrasyti 1: Aš jus atgrasinsiu nuo agrastų! Grasìnk, kol atgrasi...
dvasinti - dvasin|ti, dvasina, dvasino kvėpti dvasią, daryti dvasinį: Jo darbus dvasino gili mintis. dvasinimas 2 dvasin|ti, dvasina, dvasino badu marinti, alkinti: Uždaręs tik gyvulius dvasini. sngr.: Valgyk, nesidvasink. dvasinimas.
prigrasinti - prigrasin|ti, prigrasina, prigrasino grasinant uždrausti, įsakyti: prigrasino, kad tylėtų. prigrasinau neišduoti paslapties. prigrasinimas.
grasinantis - ištarti grasinimus požymių arba įspėjimas apie Nusimato
ismasinti - išmasin|ti, išmasina, išmasino išvilioti: išmasino iš tėvo pinigus. Išmasinti ką lauk. išmasinimas.
pamasinti - pamasin|ti, pamasina, pamasino kiek masinti: Tik pamasino, o duoti nedavė. pamasinimas.
įmasinti - įmasin|ti, įmasina, įmasino masinant įtraukti, įvilioti: įmasino jį į vidų. įmasinimas.
drąsinti - drąsin|ti, drąsina, drąsino teikti, kvėpti drąsos, skatinti: drąsina mane, kad nebijočiau. sngr.: drąsinosi, laukdami priešų. drąsinimas.
sudvasinti - sudvasin|ti, sudvasina, sudvasino 1. įsivaizduoti esant gyvą, turint dvasią: sudvasinti gamtos reiškiniai. 2. padaryti dvasinį: Sudvasinti gyvenimą. sudvasinimas.
įdvasinti - dvãsinti,-ina, -ino kvėpti, inspiruoti:Visus tuos Kuršaičio darbus švietimo ir raštų dirvoje nedvasino gilesnė politikos ir tautos mintis įdvãsinti 1.suteikti gyvybę, dvasią:Figūros spindi klasišku grožiu ir nuostabiai įdvasinta veidų išraiška Paganinis medžio gabalą gali paversti įdvasintu instrumentu 2.išreikšti tikrąją prasmę, ...
išmasinti - išmasin|ti, išmasina, išmasino išvilioti: išmasino iš tėvo pinigus. Išmasinti ką lauk. išmasinimas.
grasinimas - grasìnimas → grasinti 1: Civilis ponas ilgai tyčiojosi iš jo ir vis garsiau šaukė, pereidamas net prie grasinimų Bandė ją grasinimais pratinti į darbą Vaikinas nenusigando senio grasinimo → pagrasinti: Petro žodžiuose yra pagrasinimas, o ne prakeikimas → prigrasinti: Surašė raštelius su visais pažymėjimais ir prigrasinim...
supanasinti - supanašin|ti, supanašina, supanašino 1. padaryti panašų. 2. lingv. asimiliuoti (garsus). supanašinimas.
padrąsinti - padrąsin|ti, padrąsina, padrąsino įkvėpti drąsos, paskatinti: Vado pavyzdys visus padrąsino. sngr.: Pasidrąsinęs šoko per upelį. padrąsinimas.
įdrąsinti - įdrąsin|ti, įdrąsina, įdrąsino įduoti drąsos, padrąsinti: Tai padaryti jį draugai įdrąsino. sngr.: Įsidrąsinęs pradėjo šnekėti. įdrąsinimas.
išdvasinti - išdvasin|ti, išdvasina, išdvasino priežodis išdvėsti 1: Raudonligė išdvasina kiaules. išdvasinimas Žiūrėk: [išdvėsti].
įsidrąsinti - skelbti sušaukti sušaukti komandą tarnybos šaukimas atvykti į teismą paraginti nurodytą veiksmų teikti pasiūlymus come siųsti
grasinamas - abejotiną galimybę išliktų
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž