Žodžių Gnyda reikšmės

atlyda - atlyd|a pertrauka, perstogė, sustojimas: Kūlė be jokios atlydos.
Atlantida - legendinis sala Atlanto vandenyne, kad, pasak legendos, nugrimzdo po jūra
gaida - gaid|a 1. muz. melodija: Šitos dainos kita gaida 2. muz. garsas, nata. 3. prk. balse ryški nuotaika, jausmas: Jo balso gaidelėse skambėjo džiaugsmas.
egida - skydas arba krūtinės simbolizuoja didybę, kuris buvo susijęs su Dzeuso ir Athena apsaugos
Antarktida - žemės aplink S. ašigalio kūno plynaukštė, padengta labai ledynu
atida - atid|a atsidėjimas, dėmesys: Dirbti su atida. Klausytis be atidos.
gniuždymas - gniuždymas -> gniudyžti.
gniutas - gniutas žr. gniutulas.
gniutulas - gniutulas sugniutintas gabalas: G. tešlos, popieriė, pakulė.
gniaužti - gniauž|ti, gniaužia, gniaužė 1. lenkti pirštus į saują, spausti saujoje: Gniaužti kumštį, ranką. 2. trukdyti traukti: Šalo, net kvapą gniaužė. 3. prk. slopinti: Gniaužti kritiką. gniaužimas.
gniužulas - gniužulas 1. kas sugniaužta, suspausta, gabalas: Vilnų, popieriaus, pinigų, tešlos, sviesto, sniego, purvo g. 2. bot. žemesniųjų augalų (dumblių, kerpių) ir kai kurių samanų kūnas, neturintis stiebo, lapų ir šaknų (thallus).
gniužimas - gniužìmas → gniužti: Dalgio rutulai turia gniužìmą, trupa – toks yra dalgis prastas, kietas → pagniužti: Žemės pagniužìmas → sugniužti. | Kapitalistinėse šalyse visuotinė krizė ir sugniužimas Jis pradėjo jau skųstis nuoboduliu, sugniužimu
gniuždyti - gniuždyti, gniuždo, gniuždė priežodis gniužti. gniuždymas.
gniaužyti - gniauž|yti, gniaužo, gniaužė džn. gniaužti. 1. glamžyti, maigyti: Negniaužykit, vaikai, kačiukų. gniaužė pagalvę, kepurę. 2. tarm. skalbti: gniaužo marškinius dubenyje. gniaužymas.
gniaužtas - gniaužtas 1. kuo gniaužiama; plaštaka; letena. 2. kiek apgniaužiama, sauja: Žirnių, riešutų g.
gniaužtai - suvokti arba turėti arba jei su ranka ar nagai paprastai labai stipriai, arba staiga paseno sukąsti siekti suvokti ir palaikykite
gniaužimas - gniaužìmas gniáužimas 1.→ gniaužti 2: Pajutau skausmingą širdies gniaužimą Pati sveikoji yra valgyti apykiečius valgius, tuomet nežinosi nė jokio vidurių gniaužimo 2. vogimas:Mažus vaikus reikia saugoti, kad neišmoktų gniaužìmo → pagniaužti 2: Siuvėjas nenutaisė pagniáužimo(talijos) užslopinimas:K...
gniutuliukas - nevirškinamos medžiagos aa paprastai maži suapvalinti, sferinis, arba cilindro formos kūno (kaip maisto ar medicinos) ba sugniaužti į kuokštelį (kaulų ir kailiai) atryjama plėšriųjų paukščių, bet ginklas (kaip oro šautuvas) pelletize atleistas iš įvairių šovinių streikuoti granulėmis
gniaužėjas - gniaužė́jas,-a -à kas gniaužia. -a kas užgniaužia.| Kova prieš kritikos užgniaužėjus
gniaužtuvas - gniaužtuvas apgniaužiamasis prietaisas.
gniaužtuvai - , moralinio blogio, arba korupcijos nedorumas ba moralinė kaltė ar jei ca nuolatinė ir paprastai nereikšmingas defektas arba Przywara keistybė
gniaužiklis - gniaužiklis tech. įrankis kniedės galvutei daryti.
gniužuliukas - aa mažas lašas ar kažką vienkartinės tąsus arba stora ba teplioti ar spalvos dėmė kažkas blogai apibrėžtais arba amorfiniai
gniaužiantis - padarydami vieną uždusęs, įdomus, jaudinantis
gniužti - gniuž|ti, gniūžta, gniužo kniubti, smukti: Žmogus gniūžta, kad nebegali panešti naštos. Sniegas nuo saulės ima gniužti gniužimas.
gniutinti - gniutin|ti, gniutina, gniutino maigyti, lamdyti: Gniutinti molį, sniegą. gniutinimas.
gniutelė - gniùtelė( gņuta, gņutele) laiba kartelė šiaudams priveržti, dengiant stogą, lota, klotis:Su gniùtele standžiai priveržk šiaudus, tai stogas bus standus Šiaudus dengiant prispaudžia gniùtelėm Kažin ar užteks vežimo gniùtelių tam stogui uždengti? Eik pakirsk gniutelių Paseno stogas – net gniùtelė...
gniužinti - gniužin|ti, gniužina, gniužino priežodis gniužti; maigyti: Krušos gniužina javus. gniužinimas.
gniužiklis - gniužiklis kniedytuvas.
gniutulėlis - suapvalinta arba netaisyklingos formos, kaip aa mažų suapvalinti vienkartinės mineralinės arba mineralinės bendra ba patinimas ant ankštinių augalų šaknų, kuriame simbiotinės bakterijų ca mažą nenormalus gumbuotas kūno iškilumu (kaip tumorous augimo arba šalia sąnario bendras sukalkėjimai) mažas maža masė suapvalinta arba netaisyklingos formos, kaip aa ma...
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž