Žodžių Gime reikšmės

gime - išvedė arba jei pagal gimimo b gimtoji paprastai vartojamas kartu
eime - judėti link kažkas požiūrio
eikime - kažkas, kad trukdo obstrukcija
Gideonas - jo pralaimėjimo midjaniečių yra interdenominational organizacija, kurios veikla apima Biblijos pateikimo viešbučių kambarius nario pažymėti anksti Hebrajų herojus
gimęs - išvedė arba jei pagal gimimo b gimtoji paprastai vartojamas kartu
baimė - baim|ė 1. tikro ar tariamo pavojaus bijojimo jausmas; priešingai drąsa: Baimė ima. Nugalėti baimę. Vaikiška baimė Iš baimės suriko. 2. prk. daugybė: baimę javų privertė. Gyva baimė (labai daug).
apsikeiskime - 19. laiškas anglų abėcėlės ba grafikos atstovavimo šio raide ca kalbos kolega rašybos sa grafikos prietaiso atkūrimo Raidė S 1 paskirtą s ypač kaip tvarka ar klasės 19 [santrumpa patenkinamai] aa klasės įvertinimas studento darbas kaip patenkinamas b, rūšiuojamos ar įvertinta kažkas formos, pavyzdžiui, raidė S šabas šventasis šilingas skrupulas sekundę; ...
giedoti - giedo|ti, gieda, giedojo 1. traukti giesmę, iškilmingai dainuoti: Giesmę, himną giedoti 2. čiulbėti, gražiai rėkti (apie paukščius): Lakštingala, volungė gieda. Gaidžiai gieda. 3. prk. zvimbti, gausti, staugti ir pan.: Bičių motina gieda. Vilkai naktimis gieda (staugia). Durys gieda (girgžda). Ausyse gieda (spengia). 4. šnek. prašyti, reikalauti (apie kainą)...
baigmė - baigmė sport. 1. lenktynių ir varžybų baigiamoji dalis, finišas. 2. lenktynių nuotolio baigiamoji vieta, finišas.
gi - gi dll. juk, tai (pabrėžiant): Seniau gi čia buvo miškai. Gi žiūriu - jis ateina. Kur eini gi? Dėl ko gi tu taip darai? Kelk, gi jau prisimiegojai!.
giedosena - giedosena giedojimas, giedojimo būdas.
giedojimas - giedójimas → giedoti:1.O tas giedojimas – tai ausyse tik stovi Giedojimai linksmi, be jokio ilgumo Giedójimų knygos(giesmynas) 2.Tų paukštelių giedójimas – atsiklausyti negali Pelės giedojimas senas tėra paprotys, išlikęs nuo laukinių jos sentėvių → atgiedoti 1: Apie gražų tos giesmės atgiedojimą nėra...
antšeimė - antšeimė biol. organizmų sistematikos vienetas, apimantis keletą artimų šeimų (suprafamilia).
Gibraltaras - neįveikiamas tvirtovė
Emė - emè(
gidas - gid|as, gidė dkt. turistų, keliautojų vadovas.
esmė - esm|ė pagrindinis, svarbiausias ko nors dalykas, turinys: Viso to dalyko man esmė terūpi. Kalbėti iš esmės.
gelmė - gelm|ė 1. gili vieta, giluma: Čia pati upės gelmė Išniro iš gelmių. Paskendo jūros gelmėse. Žemės gelmės. 2. gylis, gilumas: Nedidelė tos upės gelmė.
ertmė - ertmė vidinė uždara erdvė, tuščia vieta: Nosies e. Rūmų ertmės.
dėmė - dėm|ė 1. sutepta, suteršta vieta: Dėmė ant skarelės. 2. savo spalva išsiskirianti iš aplinkos vieta: Saulės dėmės. Ant veido raudona dėmė 3. prk. dorovinis negero elgesio padarinys, yda: Žmogus be jokios dėmės. Δ Geltonoji dėmė (anat. macula lutea; akies tinklainės vieta, ypač jautri šviesai).
dermė - derm|ė 1. sandora, taika, vienybė: Gyventi dermėje. 2. muz. muzikinių garsų ir jų tarpusavio santykių darna. dermės juosta (vaivorykštė).
gibonas - gibonas zool. nedidelė ilgarankė žmoginė beždžionė (Hylobates).
begumė - aukšto rango (kaip Indijos arba Pakistano musulmonų moteris)
bausmė - bausmė atpildas už nusikaltimą ar nusižengimą: Pagal nusikaltimą ir b. Kūno b. Lengva, sunki, švelni b. Bausmei liksi namie.
baltmė - baltmė med. pigmento išnykimas kai kuriose odos vietose (vitiligo).
drėgmė - drėgm|ė buvimas vandens ar garų, drėgnumas: Prie pelkės didelė drėgmė Gluosnis drėgmę mėgsta. Čia žemė prie drėgmės.
drausmė - drausm|ė 1. nustatytos tvarkos laikymasis: Darbo, mokyklos drausmė drausmės laužymas. Karinė drausmė 2. draudimas.
geltonymė - geltonymė geltona dėmė, geltona vieta.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž