Žodžių Fiziologija reikšmės

fiziologija - fiziologija 1. mokslas, tiriantis organizmo funkcijas: Žmogaus f. Augalų f. 2. gyvybinės funkcijos ir jų dėsniai: Kvėpavimo f.
biologija - biologija gyvybės, gyvosios gamtos mokslas.
bibliologija - bibliològija [ ↗ biblio...+ ↗...logija], psn. knygotyra.
Asiriologija - asiriològija, mokslas apie sen. Mesopotamijos (Asirijos, Babilonijos) tautų istoriją, literatūrą, kalbą ir raštą.
ichtiologija - ichtiologija zoologijos skyrius, tiriantis žuvis.
fiziologijos - biologijos šaka, susijęs su gyvybei ar gyvenimo klausimu (organų, audinių ar ląstelių) ir iš fizinių ir cheminių reiškinių funkcijų ir veiklos - palyginti Anatomijos organizmo arba bet jos dalių organinius procesus ir reiškinius ar tam tikros kūno biologijos šaka, susijęs su gyvybei ar gyvosios materijos (organų, audinių ar ląstelių) bei fizikinių ir chemi...
fiziologas - fiziolog|as, fiziologė dkt. fiziologijos specialistas.
etiologija - priežastis, kilmę; konkrečiai ligos arba nenormalus būklės žinias, nurodant priežastis filialo priežastis; ypač medicinos mokslo šaka, susijusi su ligų priežasties ir to, ar liga, priežastys ar nenormalus būklės priežastis ir kilmę
ekleziologija - bažnyčios architektūros ir puošmena teologinė doktrina dėl bažnyčios tyrimas
audiologija - audiològija [audio + ↗ ...logija], mokslas apie klausą ir jos sutrikimus.
angiologija - angiològija [↗ angio... + ↗ ...logija], širdies, kraujagyslių, limfagyslių mokslas.
aksiologija - aksiològija [gr. axia — vertybė + ↗ ...logija], vertybių teorija; mokslas, tiriantis vertybių prigimtį, vertinimo pagrindus ir kriterijus.
sociologija - tai mokslas kuris tiria visuomenėje vykstančius reiškinius ( tiek teoriškai, tiek empiriškai )
radiologija - radiològija radioaktyvių reiškinių mokslas.
mikrobiologija - mikrobiologija mokslas, tiriantis mikroorganizmus.
epidemiologija - medicinos mokslo šaka, kuri nagrinėja gyventojų paplitimą, pasiskirstymą, ir ligos kontrolės buvimą ar nebuvimą dėl ligos ar patogeno filialas medicinos mokslo kontroliuojančių veiksnių suma, kad kalbama, dažnumo, platinimo ir kontrolės ligos gyventojų iš veiksnių suma kontroliuoti liga ar patogeno buvimą ar nebuvimą
psichofiziologija - Fiziologinė psichologija
kardiologija - širdies ir jos veiklos ir ligų tyrimas
glaciologija - šakų, susijusius su sniego ar ledo susikaupimo, apledėjimas, ar ledynmečio epochų
fiziologinis - fiziologin|is, fiziologinė -> fiziologija 2: fiziologinė chemija. fiziologiniai procesai. Fiziologinis tirpalas Žiūrėk: [fiziologija].
embriologija - embriologija biologijos šaka, tirianti gemalinę organizmų raidą: Žmogaus e.
anesteziologija - anesteziològija [↗ anestezija + ↗ ...logija], skausmo slopinimo mokslas.
semasiologija - semasiologija lingv. leksinė semantika.
agrobiologija - biologijos šaka, skirta žemės ūkiui.
astrobiologija - astrobiològija [↗ astro... + ↗ biologija] ↗ egzobiologija.
bakteriologija - bakteriologija bakterijų mokslas.
antroposociologija - antroposociològija [↗ antropo... + ↗ sociologija], rasistinė teorija, visuomenės istoriją aiškinanti rasinių tipų konkurencija.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž