Žodžių Estė reikšmės

rytai - ryt|ai dgs. 1. pasaulio šalis, kur saulė teka: Langai išeina į rytus. rytų vėjas, sniegas. Iš rytų šalelės saulelė tekėjo (d.). 2. tos pasaulio šalies pusėje esanti vietovė: Artimieji rytai rytų Europa.
artistė - moteris, kuri yra aktorius
esterazė - esterãzė, hidrolazių klasės fermentas, skaidantis esterius į vandenį, rūgštis ir alkoholius.
Estera - žydų Senojo Testamento Esteros knygos kanoninės žydų ir krikščionių Šventojo Rašto pasakojimas knygos herojė - Biblija lentelę
asmenuotė - asmenuotė gram. veiksmažodžių asmenavimo tipas.
asimptotė - tiesi linija, susijęs su posūkiu, kad taškas juda begalinis filialas kreivės, atstumas nuo taško, linijos artėja prie nulio, ir taške kreivės nuolydis artėja linijos nuolydį
asignuotė - aktas arba egzempliorių pasisavinti kažką, kad buvo Skirti specialiai atidėti pinigai oficialių veiksmų, skirta konkrečiam naudojimui
astronautė - asmuo, kuris keliauja už žemės atmosferos ribų; taip pat skrydis stažuotojas
apyninkystė - apyninkystė apynių auginimas, jų ūkis.
Esteriai - èsteriai [vok. Ester < Es(sig) — actas + (Ä)ther — eteris], org. junginiai; rūgščių reakcijos su alkoholiais produktai, pvz., acto rūgšties etilo esteris (etilo acetatas) CH3COOC2H5.
atkaltė - atkaltė kėdės, sofos ir kt. atrama, atlošas: Sėdi atsirėmęs į atkaltę.
atkrantė - atkrant|ė kranto šlaitas: atkrantėje auga avietės.
arklininkystė - arklininkystė 1. arklių auginimas, arklių ūkis. 2. arklių auginimo mokslas.
atkimštė - atkimštė žr. kamščiatraukis.
arkivyskupystė - arkivyskupỹstė arkivyskupija.
apynkartė - apynkartė kartis apyniams vyniotis augant, virptis.
aranžuotė - aranžuotė muz. kitokiam atlikimui pertvarkytas kūrinys.
aikste - 1. miške lygi, be medžių, mieste be namų vieta 2. sporto, pramogų vieta.
estetas - estet|as, estetė dkt. 1. kas jautrus grožiui. 2. estetizmo šalininkas.
esteris - bet dažnai kvapnių organinių junginių, kurie gali būti atstovaujami pagal "formulė RCOOR" ir kad klasės yra dažniausiai sudaroma tarp rūgšties ir alkoholio reakcijos su vandens šalinimo
estetika - estetika 1. mokslas apie grožį, meną; grožio teorija. 2. ko nors grožis, meniškumas.
arkliarūgštė - arkliarūgštė stambi, labai rūgšti pievų rūgštynė.
Estetikoterapija - estetikoterãpija [↗ estetika + ↗ terapija] ↗ estetoterapija.
estetikas - estètikas, estetikos teoretikas.
esterinti - èsterinti, gauti esterį, veikiant rūgštį alkoholiu.
atleiskite - nustatyti be atramos, gimdymo, ar nelaisvas:
esterifikuoti - esterifikúoti ↗ esterinti.
adequate - pakanka tam tikrą reikalavimo
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž