Žodžių Dziugti reikšmės

dziuginti - džiugin|ti, džiugina, džiugino sukelti džiaugsmą, linksminti: Gera žinia visus džiugina. džiuginimas.
dziugauti - džiūg|auti, džiūgauja, džiūgavo įst. labai džiaugtis: džiūgauja pasisekimais, dėl pergalės. Per anksti džiūgauji. džiūgavimas.
žliugti - žliug|ti, žliunga, žliugo vandeniu paeiti, šlapti, mirkti: Dirvos žliunga. žliugimas.
pažliugti - pažliug|ti, pažliunga, pažliugo paeiti vandeniu, pašlapti: Visa žemė nuo lietaus pažliugo. pažliugusios bulvės. pažliugimas.
nudžiugti - nudžiug|ti, nudžiunga, nudžiugo pasidaryti linksmam: Susitikę labai nudžiugome. nudžiugimas.
įžliugti - įžliug|ti, įžliunga, įžliugo įmirkti, peršlapti: Rudenį žemė buvo įžliugusi. įžliugimas.
dziugus - džiug|us, džiugi 1. greit nudžiungantis, linksmas, smagus: džiugi mergaitė. 2. žadinantis džiaugsmą: džiugi žinia. džiugiai prv.: džiugiai nusiteikęs. džiugiai sutikti svečią. džiugumas.
dziugavimas - triumfuojantis džiaugsmas, linksmybė nartus visą dainą paprastai vyrų balsams
pradžiugti - pradžiug|ti, pradžiunga, pradžiugo imti džiaugtis: pradžiugo, sutikęs draugą. sngr.: Prasidžiugo kūdikis. pradžiugimas.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž