Žodžių Dylas reikšmės

akylas - kuris gerų akių, greit pastebi.
aklas - 1. neturintis regėjimo, neregintis 2. atliekamas nematant.
anglas - ánglas,-ė añglas anglų tautos žmogus.
amalas - amalas 1. bot. pusiau parazitinis visžalis nuodingas, vaistinis augalas, augantis kuokštais ant medžių šakų, laumės šluota (Viscum). 2. žr. amaras 2 amal|as žaibas be griaustinio: amalą krečia (meta) (žaibuoja be griaustinio) Žiūrėk: [amaras].
atolas - atolas nupjovus pievą, atžėlusi žolė; antro pjovimo žolė bei dobilai: Dobilų a. jau pažėlęs 2 atolas geogr. žiedo pavidalo koralų sala, viduryje turinti lagūną.
asilas - asil|as 1. zool. į arklį panašus, tik mažesnis, ilgaausis gyvulys (Equus asinus): Joti ant asilo. Važiuoja, pasikinkęs asilėlį. Ausys kaip asilo. 2. prk. kvailas žmogus. 3. toks kortų žaidimas.
arklas - arkl|as etnogr. senovinis padargas žemei arti; žagrė, žambis: arklo noragas nulūžo. arklu bulves arinėdavo.
angelas - angelas 1. bažn. geroji dvasia. 2. b. prk. gera būtybė: Ji yra tikras a.
Achilas - didžiausias karys tarp graikų Troy ir Slayer Hector
atkilas - atkil|as, atkila atviras, neužkeltas: atkili vartai.
atbulas - atbul|as, atbula 1. stovintis ar judantis užpakaliu į priekį, atžagarias, atpakalias: Jis pasitraukė atbulas 2. ne ta puse į viršų ar į priekį atsuktas: Paėmė atbulą knygą. 3. prk. priešingas, užsispyręs: Jis visur vis atbulas atbulai prv.: atbulai eiti. atbulumas.
arealas - arealas ko nors (atskirų gyvūnų, augalų rūšių, naudingųjų iškasenų, kalbos reiškinių ir kt.) paplitimo sritis.
apšalas - apšal|as 1. ledo sluoksnelis nuo lijundros: Lauke apšalas - baisi sliduma. 2. lijundra: apšalu palyta. 3. prišalęs prie kokio daikto ledas: Nudaužyk apšalą nuo kibiro.
admirolas - 1. aukščiausiasis karinio jūrų laivyno karininko laipsnis 2. juodai rusvas didelis drugys.
arsenalas - arsenalas 1. ginklų, amunicijos sandėlis. 2. prk. visos turimos veikimo priemonės, sugebėjimai. 3. senoviškai įmonė, kurioje gaminami ir taisomi ginklai.
apsagalas - apsagal|as kuo kas apsegama, apsegta: Knygos su storais vario apsagalais.
anglofilas - asmuo, kuris labai žavisi arba pritaria Anglijoje ir viskas anglų
atlaikalas - atlaikalas žr. atlaika.
atkaitalas - atkaitalas pakaita, pakeitimas.
astragalas - daugiskaita, kaip
arkangelas - arkangelas bažn. vyresnysis angelas.
apvožalas - apvožalas kuo kas apvožiama.
apvalkalas - apvalkal|as 1. kuo kas apvelkama. 2. lukštas, luobas, apdaras: Vikšras apsisuka šilkiniu apvalkalėliu. 3. tech. kam nors nelaidi, apsauginė detalė ar įrenginys: Reaktoriaus apvalkalas.
aptiesalas - aptiesalas kuo kas aptiesiama, apdangalas (lovos, sėdynės).
aprišalas - aprišalas kuo kas aprišama: Galvos, medžių a.
apmušalas - apmušal|as 1. apmušamoji, apsiuvamoji medžiaga: Suplyšo sofos apmušalas Kailinių apmušalas 2. dgs. popieriai, kuriais sienos apmušamos (išklijuojamos): Sienų apmušalai.
aptraukalas - aptraukalas 1. audeklas, kuriuo kas aptraukiama, apmušama: Kailinių a. 2. apmautas, antvalktis: Priegalvio a.
apsiautalas - apsiautalas kuo apsisiaučiama (apsiaustas, skepeta ir kt.).
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž