Žodžių Duzimas reikšmės

duzimas - dužìmas → dužti 1: Dužìmai puodų – kiek barkšterėjai, ir šukės → įdužti. → perdužti 1. ║perdaužta vieta:Pardaužė tą akmeną, liepė ... pažiūrėt į párdužimą → sudužti:1.Laivo sudužimą nukentėjęs žmogus Povilas jau tris kartus buvo iškentėjęs laivo sudužimą 2.Tok...
luzimas - trūkinėja pertrauka rezultatas veiksmas ar procesas, nesilaikantiems arba skaldytos, ypač kietojo audinio siekimo (su kaulais) b plyšimas (ašarojimas), minkštųjų audinių
iduzimas - dužìmas → dužti 1: Dužìmai puodų – kiek barkšterėjai, ir šukės → įdužti. → perdužti 1. ║perdaužta vieta:Pardaužė tą akmeną, liepė ... pažiūrėt į párdužimą → sudužti:1.Laivo sudužimą nukentėjęs žmogus Povilas jau tris kartus buvo iškentėjęs laivo sudužimą 2.Tok...
nuluzimas - aa mažų paprastai yra plonas ir vienodo gabalas (kaip iš medžio ar akmens) supjaustyti, trenkti, arba perdirbti į dribsnius BA mažą gabalėlį maisto (1) mažas plonas griežinėlis maisto, ypač bulvių lustas (2) prancūzų mailius (3) mažas kūgio formos tiek maisto, dažnai naudojamas kepimui
isduzimas - aa mažų paprastai yra plonas ir vienodo gabalas (kaip iš medžio ar akmens) supjaustyti, trenkti, arba perdirbti į dribsnius BA mažą gabalėlį maisto (1) mažas plonas griežinėlis maisto, ypač bulvių lustas (2) prancūzų mailius (3) mažas kūgio formos tiek maisto, dažnai naudojamas kepimui
suirzimas - irzìmas → irzti. pradėjimas erzintis, jaudintis. → suirzti: Suirzimas ir nerimas pradingo Džiaugsmingai dirbo, be įprasto suirzimo ir niurnėjimo Kartais mane apnikdavo staigūs suirzimai
sliauzimas - judėti kartu su kūno linkusi ir arti prie žemės b judėti lėtai eiti ant rankų ir kelių labai lėtai
rezimas - režimas 1. valstybės valdymo forma: Demokratinis r. Naujasis, senasis r. 2. nustatyta tvarka: Darbo dienos r. Maitinimosi r. Kalėjimo r. Variklio r.
gniauzimas - gniaužìmas gniáužimas 1.→ gniaužti 2: Pajutau skausmingą širdies gniaužimą Pati sveikoji yra valgyti apykiečius valgius, tuomet nežinosi nė jokio vidurių gniaužimo 2. vogimas:Mažus vaikus reikia saugoti, kad neišmoktų gniaužìmo → pagniaužti 2: Siuvėjas nenutaisė pagniáužimo(talijos) užslopinimas:K...
zyzimas - padaryti mažą nuolatinį zvimbiantis skamba, kad bičių ūžesys, šnabždėti būti užpildyta painioti ūžesys
enzimas - bet daugelio sudėtingų gyvųjų ląstelių baltymai, kuriuos gamina ir sustiprinti specifinę biocheminę reakciją kūno temperatūra
ivezimas - įvežimas -> įvežti.
grizimas - grįžìmas → grįžti: Atrodė, kad grįžimas į tėviškę jį jaudino mažiausiai už visus Aplinkybės sutrukdė mano greitą grįžìmą Dar pats paukščių grįžimo metas valia, lėmimas. → atgrįžti 1: Atgalion atgrįžimas Atgrįžimas – tai ne išejimas | Saulės atsigrįžìmas → nugrįžti 2: Nug...
grezimas - gręžìmas → gręžti 1: Kur ratų gręžimas, te linų vežimas(geri linai, pėdas prie pėdo) apsigręžìmas → apgręžti 1 Jauniausiasis brolis vos aštuoniolika saulės apsigręžimų matęs(18 metų) atgręžìmas → atgręžti 1: Atgręžimas širdies nuog ko | : Buržuazijos atsigręžimas į idealizmą, į mistik...
zirzimas - ištarti garsą panašaus, kad kalbos garso \ m \ ilgalaikis b natūralų triukšmą iniciatyva arba panašaus garso tranų c vabzdžių duoti atgal mažą nuolatinį garso derinys Judriosios aktyvus
isvezimas - išvežimas -> išvežti.
istizimas - polinkis į tinginystė tingumas
griezimas - griežìmas. gríežimas. 1. → griežti 13: Dantų griežimas pastebimas esant dideliems skausmams. Galėjo viską gražiai be kraujo ir dantų griežimo užbaigti. 2. → griežti 12: Jo malonus, liūdnas ir kartais linksmas griežimas. Sklido dainos ir smuiko griežimas. Kiek nori už savo gríežimą?. Iš laukų sklido žiogų griežimas. 3. griežinys, riekė: Visos ...
aprezimas - rėžìmas rė́žimas → rėžti:1. 2. 3. → rėžti 6: Nuo to Dievo rėžimo [su nuodėguliu] ir paliko gandrui ant nugaros juodas lopas Tai rė́žimas – lazda lūžo Rėžimas su votegu daro mėlynę, bet rėžimas su liežuviu sukriuša kaulus 4.→ rėžti 15: Širdies rė́žimą turėjau: rėžė širdį Par v...
paverzimas - aktas, veiksmas arba procesas areštavimo paimama b užvaldymas, asmeniui, arba turto teisinį procesą aa staiga išpuolių (ligos) narėje; ypač fiziniai simptomai (traukuliai, jutimo sutrikimai, arba sąmonės netekimo, ) dėl neįprastų elektros iškrova smegenyse (epilepsija) b, vykstančius galvos smegenyse staiga atakos (ligos), ypač fizinių apraiškų (kaip traukuli...
isgrezimas - atkreipti dėmesį ir pasukti pluošto į verpalų arba siūlų giją išspaudimo (ekstruzijos) (matricas) štampus klampus greitai grūdinimas skysčiu naudojamas ypač voras arba vabzdžių greitai suktis, suktis ratu b jaustis tarsi sūkurinio ritės
apgrezimas - aktas ar atbulinės eigos fotografijos teigiamas paversti neigiamą arba atvirkščiai kaitos (likimo) procesas dažnai yra dar blogiau
dazymas - dažymas -> dažyti.
pasiryzimas - parengti fiziškai ar protiškai galima nedelsiant pradėti naudoti, parengtą tam tikros patirties ar B priemonė
laizymas - laižymas -> laižyti.
issiverzimas - veiksmas, procesas, arba egzempliorių, išsiverždavo b išeities iš ant odos bėrimas ar gleivine iš išsiverždavo produktų (odos bėrimas) veiksmas, procesas, arba atvejis išsiverždavo
caizymas - čáižymas → čaižyti: Nežmoniškas arklių čáižymas! → sučaižyti: Na jau ir sučáižymas arklių – vienos rumbės
prasiverzimas - atskirti į dalis su netikėtumas arba smurto b lūžis
iraizymas - įraižymas -> įraižyti.
nesivarzymas - atsisakyti kontrolės ar įtakos kitam asmeniui ar agentas b pasiduoti niekada teigdamas teisės ir intereso ketinimų
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž