Žodžių Duotybe reikšmės

sotybė - sotýbė sotỹbė sotumas:Ir sotýbė žirnienių blynų!
bukaprotybė - bukaprotybė silpnaprotystė.
idiotybė - idiotybė kvailybė, neprotingas dalykas.
duoti - duoti, duoda, davė 1. daryti, kad gautų, teikti, skirti: Duoti kam duonos, knygą, pinigų. Tėvui jis duoda pragyvenimą. Duoti duoną (išlaikyti). Duok valgyti. Duok jam ramybę. Duoti pažadą, priesaiką. Jam davė darbo. Arklys tebėra neduotas (nešertas). Duodamas imk. Duoti kam vardą. Nėra kas duoda (ryt. nėra ko duoti). 2. dovanoti: Davei arklį, duok ir balną ...
beprotybė - beprotybė kvailybė.
duotis - duotis 1. dovana.2. patiekalas, davinys:Pirma duotis [pietų] susideda iš mėsos
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž