Žodžių Dulkinti reikšmės

dulkinti - dulkin|ti, dulkina, dulkino 1. kelti dulkes, daryti, kad dulkėtų: Nešluok nepalaisčiusi, nedulkink. 2. varyti dulkes: dulkina patalus. 3. bot. vaisinti augalą žiedadulkėmis. 4. šnek. smarkiai vyti, ginti: Šuo dulkina vištas iš daržo. 5. šnek. greitai vežti, nešti, bėgti: Kelis maišus susiėmęs, bedulkinąs namo. dulkinimas.
mulkinti - mulkin|ti, mulkina, mulkino kvailinti, apgaudinėti: Žmones mulkinti mulkinimas mulkintojas, mulkintoja dkt.
smulkinti - smulkin|ti, smulkina, smulkino 1. daryti smulkų: Smulkinti pašarus. 2. reikšti mažesniais vienetais: Metrai smulkinami centimetrais. 3. keisti mažesniais vienetais: Reikės smulkinti šimtinę. smulkinimas.
dulkintis - aa gauruotas susivėlęs masė arba iš dangos (plaukų) b ilgai šiurkščiavilnių arba matinis pluošto, plaukeliai, ar krūva ca sluoksniuotos mažesne nei rinkos verte nelygaus ilgio tabako supjaustyti bauda skiauteles bet įvairių vandens paukščių, susijusių su kormoranų, taip pat kormoranas 1 vaikytis; ypač vaikytis ir grąža (kamuolys) nukentėjo paprastai iš p...
alkinti - álkinti (-yti), -ina, -ino. alkìnti, -ìna, -ìno. alkti 1: Gerai aš jį álkinau. Per dieną ji mane álkina, neduoda valgyt. Kam alkinì paršelius par visą dieną? Arklius pagirdyk, nealkìnk. | Jį nealkina valgis. Álkinos keturias dešimtis dienų, paskui to išalko. Teálkinies ausis nuog klausymo neprivalomųjų daiktų. išálkinti. išalkti 1: Katiną r...
sudulkinti - sudulkin|ti, sudulkina, sudulkino priežodis sudulkėti: Drabužius sudulkinti sudulkinimas.
nuvilkinti - nuvilkin|ti, nuvilkina, nuvilkino nutęsti, nudelsti: Nuvilkinti sudaryti sutartį. nuvilkinimas.
nudulkinti - nudulkin|ti, nudulkina, nudulkino 1. pašalinti dulkes: Nudulkinti drabužį. sngr.: Nusidulkink kepurę. 2. šnek. nuvyti, nuginti: Arklius kažin kur nudulkino. nudulkinimas.
apmulkinti - mùlkinti(-yti), -ina, -ino apgaudinėti, kvailinti, laikyti neišmanėliu:Galima mulkinti kai kuriuos žmones, bet negalima nuolat apgaudinėti visų tautų Eik kitur, pasiieškok sau tokios, kuri sutiktų nuolat mulkinama būti Tamsius žmonis mùlkina, kas tik įmano, anims visokių gražių dalykų prikalbėdami Kamgi reikia mùlkinti, ar manai, kad...
apdulkinti - dùlkinti(-yti), -ina, -ino1. dulkėti 1: Kam tu dùlkini po nose? Nešluok, ka tep dùlkini! Iš trijų kampų vėjelis pūtė, baltas smilteles dulkino Žiemys savo dumples pradeda judint ir besijodams nei sietais dùlkina sniegą Traukia, dulkina pakulas nuo kurių metų Dulkina kaip pelus sijodamas 2. valyti iš ko dulkes:Dùlkina ...
talkinti - talkin|ti, talkina, talkino padėti dirbti, eiti į talką: Mes jums talkinome, kada gi jūs mums talkinsite? Žemėlapį parengė talkinami kalbininkų. talkinimas talkintojas, talkintoja dkt.
pilkinti - pilkin|ti, pilkina, pilkino daryti pilką: Saulė pilkina langines. pilkinimas.
kalkinti - kalkin|ti, kalkina, kalkino 1. duoti žemei kalkių: Dirvas kalkinti 2. dažyti kalkėmis: Vaismedžius kalkinti 3. kalkėmis veikti kailius, odas. kalkinimas.
dulkinis - dulkinis apsiaustas nuo dulkių 2 dulkin|is, dulkinė -> dulkė 1: dulkiniai akiniai (nuo dulkių) Žiūrėk: [dulkė].
užvilkinti - užvilkin|ti, užvilkina, užvilkino nukelti toliau, uždelsti: Užvilkinti išvykimo dieną. sngr.: Darbas užsivilkino. užvilkinimas.
uždulkinti - uždulkin|ti, uždulkina, uždulkino 1. priežodis uždulkėti 2: Pravažiuodami gerokai uždulkino. 2. užbarstyti: uždulkink arkliui miltų. uždulkinimas Žiūrėk: [uždulkėti].
susmulkinti - susmulkin|ti, susmulkina, susmulkino 1. padaryti smulkų, smulkesnį: susmulkino pagalį prakuroms. 2. pakeisti mažesniais vienetais: susmulkink man dešimt rublių. susmulkinimas.
pridulkinti - pridulkin|ti, pridulkina, pridulkino priežodis pridulkėti: Pridulkinti kambarį. pridulkinimas.
pasmulkinti - pasmulkin|ti, pasmulkina, pasmulkino 1. padaryti smulkesnį: pasmulkink malkų. 2. iškeisti mažesniais vienetais: pasmulkink man šimtą rublių. sngr.: Reikia pasismulkinti pinigus. pasmulkinimas.
išdulkinti - išdulkin|ti, išdulkina, išdulkino 1. priežodis išdulkėti 1: Išdulkinti drabužį. sngr. 2. šnek. smarkiai išvyti: išdulkinau vištas iš daržo. išdulkinimas Žiūrėk: [išdulkėti].
smalkinti - smalkin|ti, smalkina, smalkino smalkes leisti, jomis teršti orą: Kambarį smalkinti smalkinimas.
apsidulkinti - masė microspores į sėklų augalų esantis paprastai kaip smulkias dulkes dulkių žydi apie vabzdžių kūno
išalkinti - išalkin|ti, išalkina, išalkino priežodis išalkti: Neišalkink arklių kelionėje. išalkinimas.
dulkinimas - dùlkinimas 1.→ dulkinti 2: Kilimų dulkinimas, mano rūbų taisymas buvo Agotos rūpestis 2. kietos medžiagos vertimas dulkėmis. → apdulkinti 2: Dulkelių pernešimas nuo kuokelių ant piestelės purkos vadinamas apdulkinimu Bitės per dieną aplanko daug žiedų ir atlieka kryžminį jų apdulkinimą | Nuo kryžminio apsidulkinimo įsiveisia na...
dulkinė - dulkin|ė bot. žiedo kuokelio dėžutė su žiedadulkėmis: Kuokelis susideda iš dulkinės ir kotelio.
dulkintuvas - dulkintuvas 1. įnagis dulkėms išdaužyti. 2. prietaisas kokiems nors milteliams dulkinti.
dulkintojas - dùlkintojas(-is ), -a 1. kas dulkina.2.kas apdulkina (augalus):Daugelis žiedų turi savus vabzdžius dulkintojus -a kas apdulkina (augalus):Bites apsimoka laikyti kaip augalų apdulkintojas Ar sutampa apdulkintojo(medžio,kuris apdulkina)ir apdulkinamojo žydėjimo laikas?
dulkinas - dulkin|as, dulkina apdulkėjęs, dulkėtas: Parėjo visas dulkinas Dulkinas stalas.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž