Žodžių Dirse reikšmės

dirsė - dirsė bot. varpinių šeimos miškų ir laukų augalas, žiemkenčių piktžolė (Bromus): Ruginė d. (B. secalinus).
dirbusi - , kuriai buvo taikomos tam tikru vystymosi procesą, gydymo, arba Gamyba
dirbome - I ir grupės poilsio, kuri apima mane tu ir aš, jūs ir aš ir kitas ar kiti I ir kitą arba kiti neįskaitant įvardis pirmojo asmens daugiskaita naudojamas kaip - palyginkite i, mūsų, mūsų, mums 1i-naudojamas valdovai naudojamas rašytojų išlaikyti beasmenis pobūdžio
dirbinys - dirbin|ys kas padirbta: Gintaro, medžio dirbiniai.
dirbimas - dirbìmas dìrbimas → dirbti:1.Jos dirbimù nuogas liktum Neturiu padėjėjo dirbimè, ė leist yr kam Visas dìrbimas už nėką Koks ten tavo dìrbimas 2.Antanas parejo iš to savo alaus dìrbimo 3.Molinės žemės dirbìmas sunkus 4.Pirštinių dirbìmas – moterų amatas 5.Kailinių dirbi&#...
dirbamas - rafinuotas, išsilavinęs
dirchemas - dirchèmas ↗ dirhamas.
dirchamas - dirchãmas ↗ dirhamas.
dirsėtas - dirsėt|as, dirsėta, dirsėt|as, dirsėta kuris su dirsėmis: dirsėti rugiai. dirsėta duona. dirsėtumas.
direktyva - direktyva vadovaujamasis aukštesnės instancijos nurodymas.
direkcija - direkcija direktoriaus vadovaujamos įstaigos ar įmonės vadovybė.
dirbėjas - dirbė́jas, -a. -à. dirbė̃jas. dirbėjỹs, -à. 1. kas dirba: Grabų, kailių dirbė́jas. Šulinių dirbėjaĩ. Tiesa, kad alus geras; greitas tamsta dirbėjas. Tarnams, tarnaitėms, samdinykams ir dirbėjams. Tegul būva artojėlis, motynėlei duonos dirbėjėlis. Darbas dirbėją parodo. Mitrus ir dirbė́jas. 2. kas žemę gyvena, dirba: Kiti buvo žemės dirbėja...
dirbtinis - dirbtin|is, dirbtinė 1. padarytasis; netikras, nenatūralus: dirbtinė oda. Dirbtinis medus. Dirbtinis Žemės palydovas. Dirbtinis kvėpavimas. 2. prk. nenuoširdus, nenatūralus: Dirbtinis mandagumas. dirbtinai prv.: dirbtinai nusišypsojo. dirbtinumas.
dirbantis - veikia arba veikia su sandoriu paprastai naudojamas daugiskaitos
dirbtuvės - maža įmonė, kurioje užsiima gamybos ar amatų ateljė paprastai trumpą intensyvų edukacinę programą gana maža grupe žmonių, kad pagrindinis dėmesys skiriamas visų pirma dėl metodų ir įgūdžių tam tikroje srityje
dirbi - aa skiriasi dažnai numeruojamos rašomąją ba atskirą sąlyga ca išlyga dokumento skyriuje (kaip sutarties ar įsitikinimų)
dirba - veikla, kurioje 1 daro jėga ar fakultetai, kad padaryti ar atlikti kažką, kad ilgalaikį fizinei ar psichinei sveikatai pastangas, kad įveikti kliūtis ir pasiekti savo tikslo arba dėl b darbo, užduotis, arba pareiga, kad yra viena pripratę reiškia pragyvenimui maždaug konkrečios užduoties, muito, funkcijos arba perleidimas dažnai dalis arba kai kurių didesnių vei...
direktyvos - aptarnaujančiuose ar vadovas, valdyti, arba daryti įtaką tarnauja taško; krypties psichoterapijos arba konsultavimo patarėjas įvedamas informacijos turinio, ar pažiūrų, ne anksčiau išsakyti kliento ar susijusių su 1b
direkcionas - direkciònas [pranc. direction — kryptis, linkmė]: 1. orkestro kurio nors instrumento (ar instrumentų grupės) natos, papildytos kitų orkestro instrumentų (ar instrumentų grupių) natomis; 2. pučiamųjų instrumentų orkestrui skirtų nedidelių muz. kūrinių supaprastinta (dažn. 3 ar 4 penklinių) partitūra.
dirbtinumas - dirbtinùmas → dirbtinis:1. 2.Dirbtinumo bei atsitiktinumo yra žvaigždynų pavadinimuose
dirbantysis - dirbantysis, dirbančioji dkt. ntk. = 1. darbo žmogus. 2. darbuotojas.
dirbau - 9-asis laiškas anglų abėcėlės ba grafinės šio laiško apie kalbos analogiškus vienas aš rašybos - žr, lentelę grafikos įrenginį atkūrimo laišką i i paskirta ypač kaip devintas, kad ar klasės laiško formos, kaip kažkas man lygiagrečiai Vienetinis vektorius X ašis [santrumpa neišsami] aa klasės reitingas kaip neišsami, rūšiuojamos ar įvertinta II atsi...
dirbti - dirb|ti, dirba, dirbo 1. veikti, naudoti jėgas siekiant rezultato: Daug ir sunkiai dirbti dirbama diena. dirba prie geležinkelio, fermoje. dirba kaip arklys (sunkiai). dirbi kaip be nagų (nevikriai). 2. gaminti, daryti: Ratus, langus dirbti sngr. 3. purenti, taisyti sėjai (žemę): dirbamoji žemė. 4. megzti, nerti (pirštines, kojines). 5. pinti (pintines). 6. minkštint...
direktyvinis - direktyvin|is, direktyvinė -> direktyva: Direktyvinis raštas.
dirbant - veikla, kurioje 1 daro jėga ar fakultetai, kad padaryti ar atlikti kažką, kad ilgalaikį fizinei ar psichinei sveikatai pastangas, kad įveikti kliūtis ir pasiekti savo tikslo arba dėl b darbo, užduotis, arba pareiga, kad yra viena pripratę reiškia pragyvenimui maždaug konkrečios užduoties, muito, funkcijos arba perleidimas dažnai dalis arba kai kurių didesnių vei...
dirbtuvė - dirbtuvė tam tikrų darbų ar dirbinių įmonė arba cechas: Stalių, šaltkalvių, batsiuvių d. Raktų d. Dailininko d.
dirbtinai - dirbtinaĩ nenatūraliai:Pamatęs apsiniaukusiu veidu žmoną, jis dirbtinai nusišypsojo
dirbiniai - žinoma, sąmoningas
dirbdinti - dirbdin|ti, dirbdina, dirbdino prp. dirbti 2: Žada dirbdinti margas loveles (d.). dirbdinimas Žiūrėk: [dirbti].
dirbinėti - dirbinė|ti, dirbinėja, dirbinėjo 1. džn. mžb. dirbti 1: Tai šį, tai tą dirbinėja po namus. 2. džn. mžb. dirbti 6: Kailius dirbinėti dirbinėjimas Žiūrėk: [dirbti] [dirbti].
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž