Žodžių Ciara reikšmės

ara - apaštalo apothecaries "papildomos priemokos būdvardis Žodžių lėktuvo Amerikos planas priešpėstinių Aritmetinė progresija Przeciwpancerny" Associated Press "autoriaus įrodymas
gitara - gitara muz. toks styginis instrumentas: Elektrinė g.
išvara - išvara 1. bandotakis. 2. vieta, kur būdavo suvaromi viso sodžiaus gyvuliai.
išnara - išnar|a senoji (žalčio, gyvatės, vėžio ir kt.) oda, iš kurios augant išsineriama: Radau gyvatės išnarą.
izobara - izobara geogr. žemėlapio linija, jungianti vienodo oro slėgio taškus.
bara - barà barimas:Kaip seniai begavo baros, taip ir apkiauto Liaukis, Joneli, baros gausi | Su barà(piktumu)prašo valgyti
atitvara - atìtvara atitvėrimas, tvorelė.
atara - atara žem. skerslysvė.
eilėdara - eilėdara lit. eiliuotos kalbos kūrimo taisyklės.
dirvodara - dirvodara dirvožemio susidarymas.
kamara - kamara etnogr. valstiečio trobos patalpa įvairiems produktams ir daiktams pasidėti: Pripylėme bulvių pilną kamarą.
gagara - gagara juodakaklis naras.
cianas - cianas chem. degios, labai nuodingos migdolų kvapo dujos.
ašara - ašar|a 1. akių liaukų skysčio lašas: Per skruostą nuriedėjo ašara Stovi ašaros akyse. Ašara ašarą varo (verksmas ima). Ei byra, byra gailios ašarėlės (d.). 2. dgs. prk. verksmas: Juokiasi pro ašaras. Su ašaromis prašo. Jau ta į ašaras. Vėl bus ašarų. 3. prk. truputis, lašas: Ašara pieno. Vandens ašarėlė. ašaras barstyti (berti, braukyti, braukti, l...
Ankara - ×ankara( Anker) skysčio matas apie pusę kibiro, statinėlė.
apvara - ãpvara apvarà 1.virvelė ar siūlas kam verti ar apverti:Ant ãpvaros taboko lapus suneria Gintariniai karoliai sudaro atskiras apvaras 2. šikšnelė naginėms raukti (per ąseles).3.apivaras:Vyžos (naginės) ãpvaros patrūko, negal apsiauti Senovės lietuvių buvo kelinės milinės, lig kelių apvaromis apvyniotos 4.skrybėlės juost...
fanfara - fanfara 1. muz. tiesus trimitas be vožtuvų. 2. muz. iškilminga ar karinga frazė, atliekama šiuo instrumentu. 3. iškilmingas signalas, skelbiantis šiuo instrumentu šventės arba parado pradžią.
Barbara - įrenginys; iš. genties Marshallia (šeimos Compositae) ESP mažai auga daugiamečių žolių (M. Trinervia), kartais auginami ir rausva gėlių gaubliškas vadovų
atsvara - atsvara tech. pusiausvyros išlyginimas ar išlaikymas, atsvėrimas.
atspara - atspar|a 1. ramstis, atrama: Stulpo, sienos, dekoracijos atspara 2. pasipriešinimas, atsparumas: atsparos taškas. 3. žr. atmušas.
aptvara - aptvara tvora, tvorelė apie kokį plotą ar daiktą: Mūrinė a.
cianidas - , ciano junginių su elektriškai elemento ar grupei kaip kalio cianido B natrio cianido cianas 1
kalnodara - kalnodara geol. kalnų susidarymo procesų visuma.
ankštara - ankštara dvilizdis kryžmažiedžių augalų vaisius 2 ankštara žr. inkštiras 2 Žiūrėk: [inkštiras].
cianamidas - kaustinė rūgštus junginys CH2N2 kalcio cianamidas
elektrovara - elektrovar|a elektros srovės sukėlimas: elektrovaros jėga.
cianozė - melsva arba rausva spalva (odos) dėl nepakankamo deguonimi kraujyje
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž