Žodžių Bransa reikšmės

branda - brand|a 1. javų derlius, užderėjimas: Šiemet bus gera branda 2. subrendimas, jo būvis: brandos metai. Linus reikia rauti žalsvai gelsvos brandos. Pieninė, vaškinė kukurūzų branda brandos atestatas (vidurinio mokslo pažymėjimas).
brangus - brang|us, brangi 1. turintis didelę vertę, daug kainuojantis; priešingai pigus 1: Brangus laikrodis. Žiemą obuoliai brangūs. brangi kelionė (brangiai atsieinanti). Brangus pragyvenimas. Siūloma prekė nebrangu (folkloras). brangieji metalai (auksas, sidabras). 2. prk. mielas, malonus, gerbiamas: Brangus draugas. brangiausias svečias. brangieji, atleiskite! Brangūs p...
brandus - brand|us, brandi 1. gerai pribrendęs; grūdingas, derlingas: Brandūs grūdai, riešutai. Brandžios varpos. Kopūstų galvos brandžios (kietos). 2. šnek. tarpus, riebus: Brandus vaikas. 3. prk. subrendęs; puikiai padarytas: Brandus protas. Brandus veikalas. brandžiai prv. brandumas.
brangiai - brangiai prv. -> brangus.
brangiausias - dalyvauja didelės išlaidos ar kitą auką
brangusis - pasenęs kilnus labai vertinami tauriųjų
brangumas - brangùmas. brángumas. 1. → brangus 1: Kažin šiemet kokio brangùmo linai? Su brangumù taip – kam kokios reik. Pasakykie, mergele, po kam anas brangùmo? – Vienas žiedas brangùmo po tris šimtus rublelių. O radosi brangumas (badai) toje žemėje. Kariai, nerimasčiai, brángumai. Nepirkau arklio – toks brangumė̃lis (labai brangūs) ! 2. → brangus 3: ...
brandumas - brandùmas 1.→ brandus 1: Ar geras brandùmas avižų? Brandùmo tai ne labai brandūs [rugiai], ale dideli Kas per brandumėlis varpų! 2.→ brandus 6: Visai neatsižiūri mokinių brandumo ir turimų patyrimų
brangintis - brangin|tis, branginasi, branginosi 1. -> branginti 1. 2. būti sunkiai priprašomam, atsikalbinėti, didžiuotis: Ko taip branginiesi - kad prašo, ir eik. branginimasis Žiūrėk: [branginti].
branduolys - branduolys 1. kevale esanti sėkla: Riešuto, vyšnios b. 2. kai kurių medžių vidinė brandesnė, tamsesnė ir kietesnė dalis. 3. biol. svarbiausia ląstelės dalis (nucleus): Branduolio apvalkalėlis. 4. fiz. centrinė atomo dalis: Atomo b. Branduolio skilimas. Branduolio fizika. 5. prk. pagrindinė, svarbiausia dalis: Kariuomenės b.
brangymetis - brangymetis laikas, kada kas brangu.
brangumynas - brangumyn|as brangus daiktas, brangenybė: Čia sudėti visokie brangumynai.
branginamas - laikyti brangūs jausti arba rodyti meilę
brandinimas - brandìnimas išlaikymas:Brandinimo metu sūrio paviršiuje intensyviai auga pelėsiai, gleivės Nuimta nuo kaulų mėsa supjaustoma tam tikro dydžio gabalais, pasūdoma ir pastatoma į mėsos brandinimo kamerą
brangti - brang|ti, brangsta, brango darytis brangiam, brangesniam. brangimas.
brangintojas - brangìntojas(-is ), -a brángintojas 1. brangininkas:Kam toks brangìntojas, pigiau nuleisk 2.vertintojas, gerbėjas:V. Kudirkos brangintojams ir bičiuliams patariau ir šitą „Pranešimą“ kartkartėmis skaityti
brangininkas - branginink|as, brangininkė dkt. kas brangiai parduoda, daug prašo: Jis geras žmogus, ne brangininkas.
brangenybės - ornamentu iš tauriųjų metalų dažnai su akmenimis arba puošia emalio ir dėvėti kaip apsirengimo vienas aksesuaras, kuris yra labai gerbiamas
brangakmenis - brangakmenis retas, brangus mineralas.
branduolinis - branduolin|is, branduolinė 1. -> branduolys 2: branduolinė mediena. 2. -> branduolys 4: branduolinė reakcija, energija. Branduolinis sprogimas, ginklas. 3. -> branduolys 5: Branduolinis kaimas Žiūrėk: [branduolys] [branduolys] [ branduolys].
brangiakailis - brangiakail|is, brangiakailė turintis brangų kailį: Brangiakailis žvėrelis.
brangėti - brangė|ti, brangėja, brangėjo brangti.
brangioji - numylėtinis tas, kuris yra mylimas paprastai simpatiškas žmogus nepaprastą viena jo rūšis
branginti - brangin|ti, brangina, brangino 1. brangiai prašyti, kelti kainą: Per daug brangini, nepirksiu. sngr.: Parduok pigiau, nesibrangink. 2. vertinti, taupyti, saugoti: Branginti savo sveikatą, akis. Savo kraštą branginti branginimas brangintojas, brangintoja dkt.
brandinti - brandin|ti, brandina, brandino priežodis bręsti: 1. Ar lazdyną auginai, ar riešutus brandinai (d.). 2. Brandinti žmogų. 3. Vėjas dirvą, kelią brandina. brandinimas.
branduolio - , su jomis susijusių arba sudaranti branduolį ar susijusių su atomo branduolio
brangenybė - brangenyb|ė 1. brangus, vertingas daiktas: Prisipirko visokių brangenybių. 2. neįprastas brangumas.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž