Žodžių Bartas reikšmės

azartas - azartas smarkus įsitraukimas į kokį darbą ar žaidimą, įkarštis, įnykis.
abortas - med. nėštumo nutraukimas (dirbtinis) arba nutrūkimas (savaiminis).
aportas - aportas ankstyvoji žieminė obelų veislė, vedanti didelius rausvus rūgštokus vaisius; tos veislės obelis ar obuolys.
gokartas - : vaikštynė b vežimėlis handcart šviesos atvirą vežimą
atvertas - ×atvértas,-à ( otwarty) tiesus, atviras.atvertaĩ Atvertaĩ pasakiau
atvartas - atvartas drabužio atlapas.
girtas - girt|as, girta apkvaitęs nuo svaigiųjų gėrimų: Jis visai girtas, girtutis, girtutėlis. Svirduliuoja lyg girtas girtybė girtumas: girtumas išėjo, išlakstė, išgaravo.
fortas - fortas kar. įtvirtintas gynybos statinys.
burtas - bùrtas 1. sutartas ženklas kam nors išspręsti, pasiskirstyti ir pan.:Burtą mesti Bùrtą traukti Liuterijos bùrtas(bilietas) Žaidėjai bùrtais pasiskirstė vietomis Ištraukiau bùrtą eit vaiskan Traukim bùrtus arba pirštais burkim Turėjo tą sklypą lauko imti, kursai per burtą jiems teko Ant rūbų burtus met...
bortas - bortas 1. laivo, sunkvežimio kėbulo, prekinio vagono ir kt. šonas. 2. ntk. apsiausto, švarko priekinis kraštas.
bartis - bartìs( barć, бopць) senas išpuvęs, kiauras medis (pušis, eglė), drevė:Bartysè seniau laikydavo bites, ar jos pačios ten susimesdavo Medžiuose iškaltos bartys duoda didę daugybę medaus Meška, ėmus medaus iš barties, pati ėdė
atskirtas - laipsnį santykių b jaunesnio ir vyresnio amžiaus kartos toli
aptvertas - archajiškas apsaugos gynybos aa užtvankos, siekiama užkirsti kelią pabėgti ar įsibrovimo ar pažymėti ribą priemonės, ypač kliūtis, pranešimų ir vielos ar lentelių b nesvarbu barjerinę ar sienos linijos
atitvertas - (1) uždaryti apvadais
flirtas - flirtas meilės žaismas, koketavimas.
falšbortas - aa kietas sienos panaši struktūra, keliami gynybos Rampart b molo, pylimas tvirtą paramą ar apsauga laivo pusėje virš viršutinės denio paprastai naudojamas daugiskaitos
eskortas - eskortas 1. iškilminga palyda: Garbės e. Automobilių e. 2. palyda su apsauga: Eskadrinių minininkų e.
desertas - desertas kul. vaisiai, saldainiai ar šiaip kokie saldumynai, duodami pietų pabaigoje.
deportas - elgtis ar Atitikti (save) ypač sutarimu su kodu [Lotynų deportare] toli b išsiųsti iš šalies pagal juridinio deportacijos
Albertas - Carl Bert 1908-2000 Am. polit.
ekstravertas - tas, kurio asmenybė yra būdinga ekstraversija, plačiai visuomeniškas ir be išlygų asmuo
barti - barti, bara, barė griežtais žodžiais koneveikti, priekaištauti: Ei, barė barė mane motinėlė, ilgai neparėjus (d.). Mane tėvutis ne barte barė - gražiai pamokė. Nepasakė nė vieno baramo žodžio. sngr.: Dėl menkų niekų barasi. barimas barimasis.
gilbertas - pateikti centimetrais g antrasis magnetovaros ekvivalento iki 10 ÷ 4π amperas-turn
eksportas - eksport|as prekių ar kapitalo išvežimas į užsienį; to, kas išvežta, vertė: Didinti eksportą. Eksportas viršija importą.
ekspertas - ekspert|as, ekspertė dkt. dalyko specialistas, kviečiamas ekspertizei.
autotransportas - autotransportas transportavimas automobiliais; transporto automobiliai.
diskomfortas - nepasitenkinimo, nemalonumo, negerumo būsena ar nenormali savijauta, kylanti dėl netinkamų aplinkos sąlygų.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž